Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid, beroepsfout, tandartsen, tandtechnici

Aansprakelijkheid, beroepsfout, tandartsen, tandtechnici

Meer artikelen...

 1. GHARL 101219 schade bij plaatsen acht kronen, een driedelige brug en twee facings, ontbinding ovk
 2. RBROT 080219 schade aan gebit door nalatigheid tandarts; rb geeft partijen in overweging of zij zaak niet willen regelen
 3. RBDHA 180718 tekortschieten tandarts in Turkije toegerekend aan Nederlands bemiddelingsbedrijf, € 15.000,00 herstelkosten
 4. Rb Amsterdam 120218 tandheelkundig letsel; onzorgvuldige behandeling; schending informed consent
 5. Rb Oost-Brabant 210217 onterecht getrokken tanden; afgewezen verzoek voorschot terzake van BGK vanwege opstelling advocaat
 6. Rb Rotterdam 170615 aansprakelijkheid orthodontist; voorlopig deskundigenbericht onbruikbaar wegens onvoldoende onderzoek, niet verifieerbare verwijzingen en niet beantwoorden vragen
 7. HR 310114 tandarts schiet tekort bij gebitssanering; essentiële omstandigheid mbt beethoogte niet in aanmerking genomen door hof
 8. Rb Amsterdam 131113 tandarts-implantoloog heeft onvoldoende veiligheidsmarge gehanteerd bij boren in onderkaak
 9. Tandarts of tandprostheticus kan aansprakelijk zijn voor schade door ongeschikte gebitsprothese - mr. R.P. Wijne in NTT oktober 2013
 10. Rb Den Haag 230713 tandartsenpraktijk aansprakelijk voor fouten bij plaatsing facings
 11. Rb Amsterdam 291112 rb volgt deskundige; geen aansprakelijkheid voor zenuwbeschadiging na apexresectie, geen schending informed consent
 12. Rb Arnhem 110412 fout tandarts zorgt voor noodzaak alle kronen te vervangen; kosten Velthuis Kliniek niet redelijk; € 8000,00 hoger dan door deskundige begroot
 13. Hof Amsterdam 070611 tandarts had verband moeten leggen tussen verdoving en klachten patient; smartengeld € 3000,00
 14. Rb Zwolle 020311 is tijdig geklaagd over gebreken bij de behandelovereenkomst?
 15. Rb Arnhem 110511 vraagstelling tandheelkundige
 16. Rb Arnhem 120111 mislukte gebitsrenovatie; oordeel na gegronde tuchtklacht
 17. Rb Breda 210710; aansprakelijkheid voor fout bij inspuiten natriumhypochloriet 2% verzekeraar kan niet terugkomen op erkenning van aansprakelijkheid
 18. Rb A'dam 241007 patiënt ontbindt behandelingsovk terecht wegens tekortkoming in nakoming door tandar
 19. Rb Assen 180407 onzorgvuldig handelen door tandarts niet aangetoond
 20. CTG 2005/201 ondeugdelijke brug gemaakt door excessief declarerende tandarts

Deze website maakt gebruik van cookies