Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid tandartsen, tandtechnici, kaakchirurgie

Aansprakelijkheid tandartsen, tandtechnici, kaakchirurgie

Meer artikelen...

 1. RBROT 191219 tandarts aansprakelijk voor problemen met implantaten; tevens schending dossierplicht 7:454 BW
 2. RBMNE 071020 kaakchirurg schiet toerekenbaar tekort door behandeling af te breken nadat patiënte weigert hem een hand te geven
 3. GHARL 101219 schade bij plaatsen acht kronen, een driedelige brug en twee facings, ontbinding ovk
 4. RBROT 080219 schade aan gebit door nalatigheid tandarts; rb geeft partijen in overweging of zij zaak niet willen regelen
 5. RBDHA 180718 tekortschieten tandarts in Turkije toegerekend aan Nederlands bemiddelingsbedrijf, € 15.000,00 herstelkosten
 6. Rb Amsterdam 120218 tandheelkundig letsel; onzorgvuldige behandeling; schending informed consent
 7. Rb Oost-Brabant 210217 onterecht getrokken tanden; afgewezen verzoek voorschot terzake van BGK vanwege opstelling advocaat
 8. Rb Rotterdam 170615 aansprakelijkheid orthodontist; voorlopig deskundigenbericht onbruikbaar wegens onvoldoende onderzoek, niet verifieerbare verwijzingen en niet beantwoorden vragen
 9. HR 310114 tandarts schiet tekort bij gebitssanering; essentiële omstandigheid mbt beethoogte niet in aanmerking genomen door hof
 10. Rb Amsterdam 131113 tandarts-implantoloog heeft onvoldoende veiligheidsmarge gehanteerd bij boren in onderkaak
 11. Tandarts of tandprostheticus kan aansprakelijk zijn voor schade door ongeschikte gebitsprothese - mr. R.P. Wijne in NTT oktober 2013
 12. Rb Den Haag 230713 tandartsenpraktijk aansprakelijk voor fouten bij plaatsing facings
 13. Rb Amsterdam 291112 rb volgt deskundige; geen aansprakelijkheid voor zenuwbeschadiging na apexresectie, geen schending informed consent
 14. Rb Arnhem 110412 fout tandarts zorgt voor noodzaak alle kronen te vervangen; kosten Velthuis Kliniek niet redelijk; € 8000,00 hoger dan door deskundige begroot
 15. Hof Amsterdam 070611 tandarts had verband moeten leggen tussen verdoving en klachten patient; smartengeld € 3000,00
 16. Rb Zwolle 020311 is tijdig geklaagd over gebreken bij de behandelovereenkomst?
 17. Rb Arnhem 110511 vraagstelling tandheelkundige
 18. Rb Arnhem 120111 mislukte gebitsrenovatie; oordeel na gegronde tuchtklacht
 19. Rb Breda 210710; aansprakelijkheid voor fout bij inspuiten natriumhypochloriet 2% verzekeraar kan niet terugkomen op erkenning van aansprakelijkheid
 20. Rb A'dam 241007 patiënt ontbindt behandelingsovk terecht wegens tekortkoming in nakoming door tandar
 21. Rb Assen 180407 onzorgvuldig handelen door tandarts niet aangetoond
 22. CTG 2005/201 ondeugdelijke brug gemaakt door excessief declarerende tandarts

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies