Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Arnhem 120111 mislukte gebitsrenovatie; oordeel na gegronde tuchtklacht

Rb Arnhem 120111 mislukte gebitsrenovatie; oordeel na gegronde tuchtklacht
bij antwoordakte hebben gedaagde c.s. aangevoerd, kort gezegd, dat het RTC Zwolle van onjuiste feiten is uitgegaan, geen rekening heeft gehouden met de nadrukkelijke wens van eiseres tot een volledige gebitsrenovatie en niet heeft vastgesteld dat het resultaat van de behandeling door gedaagde niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen noch dat het resultaat ertoe noopte de gebitsrenovatie volledig over te laten doen. Bij de huidige stand van zaken ligt het op de weg van gedaagde c.s. te ontkrachten hetgeen de rechtbank tot dusver voorshands aannemelijk heeft acht inzake de na de behandelingen door gedaagde bereikte beet, de gevolgen daarvan, de noodzaak van de geblokte kronen en de gevolgen, de door gedaagde geboden nazorg en, in het verlengde daarvan, de noodzaak tot een volledig nieuwe gebitsrenovatie zoals die door de kliniek is uitgevoerd. Aan gedaagde c.s. zal de gelegenheid daartoe worden geboden. De zaak zal naar de rol worden verwezen voor uitlating hierover bij akte door gedaagde c.s. Indien en voor zover gedaagde c.s. van de geboden gelegenheid tot ontkrachting gebruik wensen te maken, ligt het voor de hand dat over genoemde punten een gerechtelijk tandheelkundig deskundigenbericht wordt ingewonnen.LJN BP1905

Deze website maakt gebruik van cookies