Zoeken

Inloggen

Artikelen

Tandarts of tandprostheticus kan aansprakelijk zijn voor schade door ongeschikte gebitsprothese - mr. R.P. Wijne in NTT oktober 2013

Tandarts of tandprostheticus kan aansprakelijk zijn voor schade door ongeschikte gebitsprothese - mr. R.P. Wijne in NTT oktober 2013

Het plaatsen van een gebitsprothese kan tot klachten leiden. Soms zijn deze klachten inherent aan de toestand van de mond van de patiënt, maar soms zijn de klachten het gevolg van een gebrek aan de gebitsprothese zelf, bijvoorbeeld door een onjuist ontwerp. Wanneer de patiënt hierdoor schade lijdt, is het de vraag of en op wie hij zijn schade kan verhalen. Slaagt de patiënt erin om aan te tonen dat de gebitsprothese ongeschikt is, dan kan de tandarts of tandprotheticus aansprakelijk zijn, mits de tekortkoming hem kan worden toegerekend krachtens schuld of krachtens de wet. www.holla.nl/ met dank aan Recht.nl

Deze website maakt gebruik van cookies