Zoeken

Inloggen

Artikelen

HR 180610 art. 6-171 BW mist geen toepassing als het de benadeelde duidelijk is dat fout is gemaakt door een niet ondergeschikte

HR 180610 art. 6-171 BW mist geen toepassing als het de benadeelde duidelijk is dat fout is gemaakt door een niet ondergeschikte
Weliswaar berust art. 6:171 onder meer op de gedachte dat een buitenstaander veelal niet kan onderkennen of de schade te wijten is aan een fout van een ondergeschikte of van een ander die ter uitoefening van het desbetreffende bedrijf werkzaamheden verricht, maar dat brengt niet mee dat de bepaling toepassing zou missen in een geval waarin het de benadeelde duidelijk is dat de schade is veroorzaakt door een fout van een niet-ondergeschikte.
LJN BL9596 (conclusie AG Spier) Zie ook LJN BL9690

Deze website maakt gebruik van cookies