Zoeken

Inloggen

Artikelen

PIV-Bulletin 2011, 1 - Aansprakelijkheid voor de niet-ondergeschikte: nieuwe ontwikkeling in de rechtspraak mw.mr. M.A. Gregoor

PIV-Bulletin 2011, 1 - Aansprakelijkheid voor de niet-ondergeschikte: nieuwe ontwikkeling in de rechtspraak mw.mr. M.A. Gregoor

In art. 6:171 BW is bepaald: “Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aansprakelijk is voor een bij die werkzaamheden begane fout, is ook die ander jegens de derde aansprakelijk.”

Dit artikel gaat over de eerste begrenzing die in art. 6:171 BW is gegeven: de hulppersoon dient werkzaamheden te hebben verricht ter uitoefening van het bedrijf van de opdrachtgever.

 

Deze website maakt gebruik van cookies