Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid en eigen schuld

Aansprakelijkheid en eigen schuld

Meer artikelen...

 1. RBROT 190319 eiseres niet gebonden aan erkenning aansprakelijkheid door WAM-verzekeraar; bewijsopdracht tzv te hard rijden wederpartij
 2. RBMNE 060219 schrik, val en schade scooter; ES 10% vanwege muziek; na billijkheidscorrectie 0%
 3. Rb Den Haag 140618 motorfietser zonder rijbewijs botst op kerende automobilist; 15% ES; na billijkheidscorr. ten voordele van aansprakelijke partij 25%
 4. Rb Rotterdam 020218 aanrijding op kruising; betreft een gelijkwaardige kruising, geen uitrit; geen uitspraak over eigen schuld
 5. Rb Gelderland 311017 deelgeschil; ongeval tussen vrachtwagen en fietser; eigen schuld fietser onvoldoende onderbouwd; 100% aansprakelijk
 6. Rb Midden-Nederland 090817 deelgeschil; aanrijding overstekende auto met te hard rijdende auto; geen gordelkorting, 40% eigen schuld vanwege voorrang, na billijkheidscorrectie 20%
 7. Rb Den Haag 220816 ongeval door rood rijdende fietser en te hard rijdende auto: 75 % aansprakelijkheid na billijkheidscorrectie
 8. Rb Gelderland 210716 ongeval met overstekende 15-jarige fietser; onvoldoende anticiperende automobilist met voorrang 50% aansprakelijk, na billijkheidscorrectie 85%
 9. Rb Noord-Holland 220616 motor slipt door modder die door trekker op de weg is gereden; niet schoonmaken weg is onrechtmatig; 20% eigen schuld vanwege wetenschap kans op gladde weg
 10. Rb Oost-Brabant 240316 uitzendkracht valt van rijdende aanhanger tijdens verrichten wegwerkzaamheden; bestuurder aansprakelijk, hoogte eigen schuld vereist nader debat
 11. Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba 190116 scooterongeval; stelling dat slachtoffer geen helm zou hebben gedragen wordt gepasseerd
 12. Rb Noord-Holland 261115 botsing met eerder gecrashte auto op snelweg; veroorzaker eerdere ongeval aansprakelijk, voorlopig oordeel eigen schuld 30% na billijkheidscorrectie
 13. Rb Midden-NL 091215 tijdens achteruit inrijden van parkeervak in botsing met voertuig dat wegrijdt uit parkeervak; 50% aansprakelijk
 14. Rb Gelderland 090615 letsel wielrenner door val in bussluis; gemeente voor 50% aansprakelijk; na billijkheidscorrectie voor 75%
 15. Rb Den Haag 101111 zonder helm 69% meer kans op hoofdletsel; smartengeld tzv hersenschudding en migraineklachten min 69%
 16. Rb Gelderland 290115 aanrijding met na eenzijdig ongeval uitgestapte bestuurster tijdens extreme gladheid; art. 185 WVW van toepassing; geen eigen schuld
 17. Hof Arnhem-Leeuwarden 200115 aanrijding fietser; in gelijke mate bijgedragen aan ontstaan ongeval; gelet op omvang schade en jeugdige leeftijd billijkheidscorrectie; 75% aansprakelijk
 18. Rb Zeeland-West-Brabant 091013 motorrijder rijdt licht te hard; fietser geeft geen voorrang; 50/50 verdeling
 19. Rb Oost-Brabant 210514 voetganger aangereden door auto terwijl zij weg overstak; 90% aansprakelijkheid; na billijkheidscorrectie 100%
 20. Rb Midden-NL 090414 aanrijding overstekende fietser door taxi; eigen schuld 30%
 21. Rb Den Haag 150114 stoeiende voetganger aangereden door vuilniswagen; eigen schuld 50%, geen extra billijkheidscorrectie
 22. Hof Amsterdam 040613 eigen schuld scootmobiel door omhoog kijken naar molen tijdens het rijden 50%, na billijkheidscorrectie 20%
 23. Rb Den Haag 070513 ongeval na uitwijkmanoeuvre vanwege ladder op de weg; geen eigen schuld
 24. Rb Rotterdam 130213 opzettelijk rammen auto na mishandeling; eigen schuld wegens niet uit de weg gaan confrontatie 10%
 25. Hof Arnhem 120509 billijkheidscorrectie toegepast bij regres ziektekostenverzekeraar, ook voor rbk
 26. Rb 's-Hertogenbosch 230113 fietser valt; veroordelend verstekvonnis is in kracht van gewijsde gegaan, oordeel over eigen schuld nadien
 27. Rb Amsterdam 251012 40% eigen schuld bestuurder ivm gordel en verkeersgedrag; na billijkheidscorrectie 30%
 28. Rb Utrecht 050912 eigen schuld ontstaan ongeval 70%, na billijkheidscorr 50%, toegewezen 60% omdat ass bereid is (geweest) 60% te vergoeden
 29. Rb Arnhem 010812 val fietser op lager gelegen deel middenberm; voorlopig 50% eigen schuld
 30. Rb Alkmaar 060612 fietser valt over op fietspad liggende fiets; regres ziektekostenverzekeraar; 25% eigen schuld wegens in stromende regen beslagen bril
 31. Rb Arnhem 270612 deskundigenbericht over botspositie auto; voorshands geleverde bewijs, dat WAM-verzekerde Achmea op eigen weghelft reed, onvoldoende ontkracht
 32. Rb Rotterdam 290212 geen rechtvaardigingsgrond voor opzettelijke aanrijding; wel substantiele eigen schuld aangereden partij
 33. Rb Rotterdam 280911 X rijdt Z van de weg af en beroept zich op de gerechtvaardigde angst niet weer mishandeld te worden door Z
 34. HR 230911 81 RO. bestuurder vrachtwagen niet aansprakelijk voor aanrijding met personenauto die ten onrechte geen voorrang verleent
 35. Rb 's-Hertogenbosch 280911 overlijdensschade advocaat; gevaarlijk gedrag politie bij wegrijden auto oorzaak aanrijding; geen eigen schuld;
 36. Hof Amsterdam 210611 regreszaak. houding aansprakelijke partij (onverzekerd zijn en doorrijden) leidt tot 100% aansprakelijkheid o.b.v. billijkheid,
 37. Rb Arnhem 230311 vragen m.b.t. botspositie
 38. Rb Middelburg 011110 Aanrijding tussen fietser en auto op inrit appartementencomplex. fietser voor 25% aansprakelijk voor autoschade
 39. Rb Arnhem 221210 wie is aansprakelijk voor frontale botsing; bewijslastverdeling
 40. Rb R.dam 271010 onjuiste opgave schade leidt tot afwijzing claim op verzekeraar; niet verschenen verzekerde wordt veroordeeld de schade te vergoeden
 41. Rb Den Haag 031010 bewijslast eigen schuld rust op WAM- verzekeraar die eigen schuld inroept; verklaring eigen verzekerde onvoldoende
 42. Rb Utrecht 280710 aanrijding op gelijkvloerse kruising
 43. Rb Arnhem 070410 letsel voor passagier bij onbekend gebleven bestuurder
 44. Hof Den Bosch 190110 Aansprakelijkheid eigenaar auto voor schade door joyriding zoon. LJN BL1530
 45. HR 221209 Ingevolge art. 151 lid 2 Rv. staat tegenbewijs vrij. Hof had [eiser] tot getuigenverhoor moeten toelaten.
 46. Rb Zwolle 010709 uitzwenkende oplegger raakt langsrijdende vrachtwagen
 47. Hof A.dam 210409 A wordt aangereden terwijl hij defecte auto van snelweg duwt; ass aansprakelijk
 48. Rb R.dam 060509 aansprakelijkheidsbeoordeling diverse betrokkenen bij kettingbotsing
 49. Hof Arnhem 170209 onbekend gebleven tegenligger dwingt vrachtwagen in berm, waarborgfonds aansprakel
 50. Rb Zwolle 071107 dollemansrit door twee dronken meisjes; beoordeling aansprakelijkh. en eigen schuld
 51. Rb A'dam 090108 A verplaatst defecte auto bij middenberm; D rijd hem aan met 120 km, 100% aansprak.
 52. Rb Maastricht 191207 gemeente volledig aansprakelijk voor val van fiets door paaltje
 53. Hof Den Bosch 111207 ongeval met betonauto; geen eigen schuld slachtoffer
 54. Rb Arnhem 300108 ongeval tussen vijf vrachtwagens; eiser krijgt gelegenheid voor ongevallenanalyse
 55. Rb Utrecht 190907 (uitstappen) na botsing bij gladheid; been bekneld tussen auto en betonnen paal
 56. Hof Den Bosch 100505 botsing met stilstaande aanhanger; Hof past itt tot rb. geen billijkh.corr toe
 57. Rb Zutphen 270906 automobilist rijdt in op (onverlicht) eerder verkeersongeval en hulpverleners
 58. Rb Dordrecht, 271106 gedaagde rijd uitrit uit,eiser tegen rijrichting in; bewijslast eigen schuld
 59. Rb Leeuwarden 280606 na verdiscontering reflexwerking art 185 WVW kan niet nog eens " betriebsgefa
 60. Rb Zutphen, 260406 bestuurder zonder rijbewijs in onverzekerde auto rijdt tegen boom,
 61. Rb Arnhem 190406: Billijkheidscorrectie i.v.m. ernst letsel
 62. HR 100206 Man raapt aangereden haas op op 120 meter van auto en veroorzaakt daarbij ongeval

Deze website maakt gebruik van cookies