Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Den Bosch 111207 ongeval met betonauto; geen eigen schuld slachtoffer

Hof Den Bosch 111207 ongeval met betonauto; geen eigen schuld slachtoffer
4.6.1. In de grieven V A en V B bestrijdt Mebin de verwerping door de rechtbank van haar beroep op eigen schuld aan de zijde van [persoon 1].

4.6.2. Het hof verwerpt ook deze grieven. Het hof deelt het oordeel van de rechtbank dat, in aanmerking genomen het feit dat op de betonauto geen waarschuwing was aangebracht om te voorkomen dat iemand anders dan de chauffeur van de betonauto zich met de bediening van betongoot zou bemoeien, aan [persoon 1] geen medeschuld aan het ongeval kan worden verweten vanwege het feit dat hij het hanteren van de betongoot niet aan de chauffeur heeft overgelaten.

4.6.3. Het hof acht in dat verband de vraag in hoeverre het al dan niet gebruikelijk was dat een ander dan de chauffeur de betongoot bediende niet relevant, zodat ook het verwijt van Mebin dat zij had moeten worden toegelaten tot bewijs van haar stelling 'dat het afvullen van een betonkubel in beginsel (cursivering hof) de taak was van de chauffeur van de cementauto' moet worden verworpen. Dit geldt temeer nu de chauffeur [persoon 2] van de betonauto als getuige heeft verklaard dat het wel voorkwam dat anderen aan de betongoot kwamen. Ook al zou dat in andere omstandigheden zijn dan waarin [persoon 1] de betongoot ter hand nam, het illustreert wel dat een bemoeienis van anderen met de betongoot niet zo uitzonderlijk was dat Mebin (of een van haar werknemers) daarop niet bedacht zou hoeven zijn en waarvan [persoon 1] zich als hoogst ongebruikelijk had behoren te onthouden. Ook het hof gaat aan het aanbod van Mebin tot bewijs van die stelling als niet ter zake dienende voorbij. De omstandigheid dat het te dezen niet gaat om een vordering van het slachtoffer tot vergoeding van zijn schade maar om een regresvordering van OZ leidt het hof niet tot een ander oordeel.
LJN BC1552

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies