Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Den Haag 031010 bewijslast eigen schuld rust op WAM- verzekeraar die eigen schuld inroept; verklaring eigen verzekerde onvoldoende

Rb Den Haag 031010 bewijslast eigen schuld rust op WAM- verzekeraar die eigen schuld inroept; verklaring eigen verzekerde onvoldoende
4.4. Reaal stelt dat [benadeelde] ten tijde van het ongeval linksaf sloeg, van de Dalweg naar de Eemnesserweg, en daarbij geen vrije doorgang heeft verleend aan [bestuurder], die rechtdoor reed van de Nieuwstraat naar de Dalweg. [benadeelde] is bij het afslaan over haar eigen weghelft heen gekomen, waardoor [bestuurder] haar op zijn weghelft heeft geraakt. Uit de tekening behorend bij het proces-verbaal blijkt volgens Reaal dat de aanrijding plaatsvond op de weghelft van [bestuurder], evenals uit de tekening die door getuige F. de Jong is gemaakt. Het ongeval is dan ook hoofdzakelijk veroorzaakt doordat [benadeelde] heeft verzuimd [bestuurder] als rechtdoorgaand verkeer voorrang te verlenen. Nu [bestuurder] evenwel verweten zou kunnen worden dat hij hierop onvoldoende geanticipeerd heeft, stelt Reaal de causale verdeling op 80-20% of ten hoogste 70-30% ten nadele van [benadeelde]. Nu billijkheidscorrectie volgens Reaal in dit geval niet tot een andere uitkomst leidt omtrent de vergoedingsplicht van Reaal, is zij niet gehouden tot vergoeding van meer dan 50% van de schade.

4.5. [benadeelde] betwist dat zij schuld heeft aan het ongeval. Zij voert aan dat zij op de Dalweg links aan het voorsorteren was, teneinde linksaf te slaan richting de Eemnesserweg. Zij fietste tegen de weg-as van de Dalweg aan, maar reed nog op haar eigen weghelft. Doordat [bestuurder] haar over het hoofd heeft gezien, heeft de buitenspiegel van de door hem bestuurde auto haar stuur geraakt, waardoor zij ten val is gekomen. Nu [benadeelde] nog op de Dalweg reed en zich op haar eigen weghelft bevond, heeft zij geen schuld aan het ontstaan van het ongeval, aldus [benadeelde].

4.6. De rechtbank overweegt dat op grond van de thans overgelegde stukken dient te worden beoordeeld of Reaal erin is geslaagd te bewijzen dat er sprake is van eigen schuld van de zijde van [benadeelde]. Partijen hebben namelijk expliciet afstand gedaan van het recht op nadere bewijslevering, waaronder getuigenbewijs.

4.7. [bestuurder] heeft verklaard dat hij, bij het oprijden van de Eemnesserweg, [benadeelde] stil zag staan met haar fiets aan de voor haar rechterzijde van de Dalweg (en niet tegen de as van de weg) en dat zij - plotseling - afsloeg naar zijn richting en dat zij tegen de linkerzijspiegel van zijn auto is gereden. Deze verklaring lijkt weliswaar te worden ondersteund door het proces-verbaal van de politie, maar [benadeelde] heeft onbetwist aangevoerd dat zij ten tijde van het ongeval en evenmin op een later moment met de politie over de toedracht van het ongeval heeft gesproken. Vaststaat voorts dat de betrokken ambtenaar het ongeval niet heeft zien plaatsvinden. Dit betekent dat de in het proces-verbaal opgenomen verklaring uitsluitend de verklaring van [bestuurder] betreft en dus niet als ondersteunend bewijs kan dienen.

4.8. De door [bestuurder] samen met de echtgenoot van [benadeelde] gemaakte tekening op het aanrijdingsformulier geeft niet duidelijk aan op welke weghelft de aanrijding heeft plaatsgevonden. Ook op grond van de schade aan de door [bestuurder] ten tijde van het ongeval bestuurde auto kan geenszins worden uitgesloten dat [benadeelde] zich nog op haar eigen weghelft bevond toen zij door de auto werd geraakt. Voorts heeft getuige F. de Jong het ongeval niet zelf waargenomen. Op grond van de tekening van deze getuige kan dan ook niet de conclusie worden getrokken dat het ongeval op de weghelft van [bestuurder] heeft plaatsgevonden. Bovendien geeft deze tekening slechts een schematische en onnauwkeurige weergave van de situatie. Ook deze verklaringen en stukken ondersteunen dus de verklaring van [bestuurder] niet.

4.9. Nu de bewijslast op Reaal rust is de verklaring van [bestuurder] alleen onvoldoende om de gestelde gedraging van [benadeelde] vast te stellen. Uit het bovenstaande volgt dat Reaal niet heeft bewezen dat [benadeelde] eigen schuld heeft aan het ontstaan van het verkeersongeval en dat Reaal aldus voor 100% aansprakelijk moet worden gehouden voor de schade van [benadeelde] als gevolg van het ongeval. Dit onderdeel van het verzoekschrift zal derhalve worden toegewezen. PIV-site

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies