Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Leeuwarden 280606 na verdiscontering reflexwerking art 185 WVW kan niet nog eens " betriebsgefa

Rb Leeuwarden 28-06-06 na verdiscontering reflexwerking art 185 WVW kan niet nog eens " betriebsgefahr " worden meegewogen
5. Anders dan [gedaagden sub 1 en 2] ziet de rechtbank geen reden om vanwege het zogenaamde "Betriebsgefahr" de fout van [eiser] zwaarder te wegen en daarmee de causaliteitsverdeling ten nadele van [eiser] vast te stellen op 75%-25%, zoals door [gedaagden sub 1 en 2] is betoogd.
De door de Hoge Raad aangenomen reflexwerking van artikel 185 lid 1 WVW 1994 in een geval als het onderhavige is er immers op gegrond dat met de strekking van dit artikel (te weten: aan niet door motorrijtuigen vervoerde personen een bijzondere bescherming te geven tegen de gevolgen van het zich verwezenlijken van de gevaren die het rijden met een motorrijtuig op een weg meebrengt) niet strookt, dat niet met het motorrijtuig vervoerde personen onverkort naar de regels van het gemene recht zouden kunnen worden aangesproken voor schade die aan het motorrijtuig zelf is toegebracht of voor letselschade van de bestuurder van het motorrijtuig, met als gevolg dat zij dan bescherming tegen de gevolgen van het zich verwezenlijken van dezelfde gevaren als hiervoor weergegeven zouden ontberen (Hoge Raad 4 mei 2001, NJ 2002, 214). Met andere woorden: in het zogenaamde "Betriebsgefahr" ligt de reden voor het van overeenkomstige toepassing verklaren van de strenge zorgvuldigheidsnorm van artikel 185 lid 1 WVW 1994 in een geval als dit - waarin ook [eiser] schade heeft geleden -, zodat dit "Betriebsgefahr" vervolgens niet nogmaals bij de causaliteitsverdeling ten nadele van [eiser] kan worden meegewogen.
LJN AY8655

zie ook het vervolg in Rb Leeuwarden 23-08-06, waar de rechtbank tot 50% aansprakelijkheid concludeert LJN AY8675 en over de feiten ook nog de eerdere uitspraak Rb Leeuwarden 16-11-05 LJN AY8662

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies