Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Zutphen, 260406 bestuurder zonder rijbewijs in onverzekerde auto rijdt tegen boom,

Rb Zutphen, 26-04-06: bestuurder zonder rijbewijs in onverzekerde auto rijdt tegen boom, passagier zonder gordel lijdt schade, aansprakelijkheid tegenligger

5.2. [bestuurder Mazda] voert de navolgende verweren aan.
[bestuurder Volkswagen] heeft aan hem ten onrechte geen voorrang, althans geen vrije doorgang verleend. Door de fout van [bestuurder Volkswagen] is hij met de auto van de weg geraakt met alle gevolgen van dien. Hij heeft niet onrechtmatig jegens [passagiere Mazda] gehandeld. Nu hij niet aansprakelijk is jegens [passagiere Mazda], heeft Axa jegens hem geen regresrecht.
Uit het door de politie uitgevoerd technisch onderzoek blijkt dat zijn snelheid hoogstens 79 km per uur heeft kunnen zijn, waarmee hij binnen de maximum toegestane snelheid is gebleven. Zijn snelheid heeft niet bijgedragen aan de toedracht van het ongeval.
Hij had ruim 20 rijlessen gevolgd en beschikte dientengevolge reeds over rijvaardigheid, ook al beschikte hij toen nog niet over een geldig rijbewijs. Het door Axa veronderstelde gebrek aan rijvaardigheid heeft niet bijgedragen aan het ongeval.
[passagiere Mazda] is bij hem in de auto gestapt, terwijl zij wist dat hij niet over een geldig rijbewijs beschikte en dat de auto onverzekerd was. [passagiere Mazda] droeg geen autogordel. Door de botsing is [passagiere Mazda] naar voren geprojecteerd, als gevolg waarvan zij met voertuigdelen in aanraking is gekomen en letsel heeft opgelopen. Het letsel van [passagiere Mazda] zou niet zijn ontstaan indien zij de veiligheidsgordel zou hebben gebruikt. Vanwege de eigen schuld van [passagiere Mazda] dient de door haar geleden schade geheel, dan wel gedeeltelijk voor haar eigen rekening te blijven. (volgt beoordeling van de verweren; eigen schuld i.v.m gordelkorting 25%, instappen bij bestuurder zonder rijbewijs 15%, aansprakelijkheid volkswagen 40%. EJD)
LJN AY0445

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies