Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Arnhem 231105 aansprakelijheid voor ongeval door hond; onduidelijke toedracht

Rechtbank Arnhem 23-11-2005:
Overeenkomstig hun bewijsaanbod zullen de Staat en UWV worden toegelaten (aanvullend) bewijs te leveren van hun stelling dat het ongeval van [betrokkene 1] door de hond van [gedaagde] is veroorzaakt. Daartoe is een deskundigenbericht geboden waarbij aan een verkeersongevallen-deskundige (de rechtbank denkt aan Ing. N.L. Bosscha te Waddinxveen) zal worden gevraagd om aan de hand van alle beschikbare (technische) gegevens een uitspraak te doen over de vraag of, en zo ja op welke wijze, de door de politie op de ongevalslocatie aangetroffen hond (van [gedaagde]) het ongeval van [betrokkene 1] kan hebben veroorzaakt. (..)
LJNAV0854

Deze website maakt gebruik van cookies