Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid (jeugd)zorginstellingen, psychiatrie, psychologie

Aansprakelijkheid (jeugd)zorginstellingen, psychiatrie, psychologie

Meer artikelen...

 1. RBDHA 060722 Vorderingen van moeder en kinderen tegen Leger des Heils en Staat i.v.m. uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling afgewezen
 2. RBROT 230222 beschuldiging seksueel misbruik; onrechtmatig handelen behandelaars; kansschade (35%) tzv contact met dochter; (3)
 3. RBROT 070721 Onrechtmatig handelen behandelaars minderjarige; beschuldiging sexueel misbruik; schade vader tzv contact met dochter (2)
 4. RBMNE 280121 deskundigenbericht vanwege mogelijke fout bij psychiatrische behandeling suicidale patient; voorschot 50/50, cf GOMA (2)
 5. RBLIM 120820 suicide psychiatrisch patient; vordering in deelgeschil tzv onder instelling berustende bescheiden; afwijzing omdat niet van onderhandeling is gebleken (3)
 6. GHAMS 120520 ook hof neemt geen aansprakelijkheid artsen aan voor (overlijdens)schade nabestaanden na suïcide
 7. RBLIM 310719 dagbehandeling minderjarige met fysieke ondersteuning in strijd met afspraken
 8. RBAMS 180418 geen aansprakelijkheid artsen voor (overlijdens)schade nabestaanden na suïcide
 9. RBROT 220519 geen aansprakelijkheid voor psychiater vanwege nalaten onderzoek naar schildklierfunctie bij voorschrijven haloperidol (Haldol)
 10. RBDHA 200319 taxichauffeur neergestoken door even tevoren op vrije voeten gestelde verwarde man met zakmes; Politie en Parnassia niet aansprakelijk voor schade
 11. Rb Midden-Nederland 021215 onrechtmatige vrijheidsberoving verstandelijk gehandicapte; vordering immateriële schadevergoeding
 12. Hof Arnhem-Leeuwarden 211117 onrechtmatige vrijheidsberoving verstandelijk gehandicapte; immateriële schadevergoeding
 13. Rb Rotterdam 200917 patiënt op gesloten afdeling springt van balkon; schending zorgplicht
 14. Rb Oost-Brabant 020317 Psychiatrische patiënt op gesloten afdeling springt van balkon. In casu geen beoordeling aansprakelijkheid binnen deelgeschil
 15. Hof Amsterdam 060916 zorgplicht jeugdhulpverleningsorganisatie tav jongen die tien jaar in instellingen voor verstandelijk gehandicapten verbleef; vraagstelling psychiater, psycholoog en orthopedagoog
 16. Hof Amsterdam 190416 zorgplicht jeugdhulpverleningsorganisatie tav jongen die tien jaar in instellingen voor verstandelijk gehandicapten verbleef; voornemen deskundigenberichten psychiater, psycholoog en orthopedagoog
 17. Hof Arnhem-Leeuwarden 090216 tekortschieten psycholoog/psychotherapeut door langdurige vriendschapsrelatie tijdens behandeling; ontbinding behandelovk
 18. Rb Amsterdam 181115 geen causaal verband tussen schending beroepsgeheim door bedrijfsarts en ontslag; psychische en fysieke klachten voldoende erkend
 19. Hof Den Haag 070715 ontsnapte patient psychiatrische instelling legt zijn armen op de treinrails; geen causaal verband tussen ontsnapping en automutilatie
 20. Rb Gelderland 110315 nazorg zorginstelling inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen onderling; schade ex aequo et bono vastgesteld op € 3.000
 21. Rb Amsterdam 031214 geen schending zorgplicht jeugdhulpverleningsorganisatie tav jongen die tien jaar in diverse instellingen voor verstandelijk gehandicapten verbleef
 22. Rb Overijssel 291014 eiseres heeft zichzelf letsel toegebracht tijdens verblijf in zorginstelling; deskundigenbericht psychiater mbt zorgplicht zorginstelling
 23. Rb Rotterdam 160414 misbruik door verstandelijk beperkte medebewoner; zorginstelling heeft onvoldoende maatregelen getroffen ter voorkoming, tevens onvoldoende nazorg
 24. Rb Amsterdam 180913 regres zorgverz. voor schade door zelfverbranding; na deskundigenrapport wordt aansprakelijkheid psychiatrische instelling aangenomen
 25. Hof Arnhem 110912 ontwikkelingsachterstand zoon door medicijngebruik moeder; aansprakelijkheid psychiater; informed consent; deskundigbericht nodig mbt aansprakelijkheid en causaal verband
 26. Rb Leeuwarden 060612 misbruik; bijz. zorgplicht tav gezondheid en veiligheid van verstandelijke gehandicapten die aan zorg zijn toevertrouwd en onder toezicht staan
 27. Rb 's-Gravenhage 150212 eiser legt na ontsnapping uit gesloten afdeling zijn armen op de treinrails; geen c.v. tussen automutilatie en handelen inrichting
 28. Hof Den Haag 181207 psy zkh beval einde relatie tussen huisarts en patiente; waarna zelfmoordpoging
 29. Rb Alkmaar 110707 uitlatingen psychotherapeut in ncrv-radioprogramma
 30. Hof Leeuwarden 291106 causaal verband tussen psychotherapeutische behandeling en klachten na afloop
 31. Schadeclaim wegens onvoldoende kwaliteit verpleeghuiszorg.
 32. Rb Arnhem 121005 Aansprakelijkheid vanwege vermeend onjuiste rapportage m.b.t. Psyche

Deze website maakt gebruik van cookies