Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Leeuwarden 291106 causaal verband tussen psychotherapeutische behandeling en klachten na afloop

Hof Leeuwarden 29-11-06 causaal verband tussen psychotherapeutische behandeling en klachten na afloop van behandeling
7.  Het hof zal om redenen van proceseconomie eerst de vraag behandelen of [appellante] is geslaagd in het haar onder 3 bij het tussenarrest van 1 december 2004 opgelegde probandum. Immers, als niet is komen vast te staan dat er causaal verband is tussen de behandeling van [appellante] door [geïntimeerden] en de klachten van [appellante] na afloop van deze behandeling, behoeft de vraag of [appellante] door [geïntimeerden] - kort samengevat - onprofessioneel is behandeld, niet meer aan de orde te komen. (...)

17.1  Op grond van hetgeen hiervoor onder de overwegingen 9 tot en met 16 is weergegeven, een en ander in onderling verband en samenhang bezien, komt het hof daarom tot de conclusie dat het bewijs, als hiervoor onder rechtsoverweging 7 is bedoeld, niet is geleverd. LJN AZ3658

Deze website maakt gebruik van cookies