Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid na Misdaad Algemeen

Aansprakelijkheid na Misdaad Algemeen

Meer artikelen...

 1. GHSHE 150119 smartengeld wegens seksueel misbruik; hoger beroep tegen strafvonnis ex 421 lid 4 Sv tzv aan benadeelde partij toegewezen bedragen
 2. RBMNE 191118 benadeelde partij kan in civiele proc. geen hoger smartengeld vorderen nadat in strafproces gevorderde bedrag geheel is toegewezen
 3. HR 280918 Mitch Henriquez; nabestaanden vorderen in KG namen agenten; i.c. geen plaats voor voorzieningen door burgerlijke rechter, strafrechter dient vordering te beoordelen
 4. GHAMS 040918 afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv betrokkenheid bij moordaanslag
 5. HR 070918 (geen letsel) verzoek voorlopig getuigenverhoor in samenloop met strafrechtelijk onderzoek, toetsingskader
 6. Hof Arnhem-Leeuwarden 200318 Hof niet bevoegd van niet ontvankelijk verklaarde vordering benadeelde partij kennis te nemen
 7. Rb Rotterdam 061217 openlijke geweldpleging; dwingend bewijs strafvonnissen; tegenbewijs toegelaten
 8. Rb Rotterdam 260917 afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv strafzaak en nog aanhangig te maken zaak tegen derde partij
 9. Rb Midden-Nederland 290317 Deelgeschil; ernstige verwondingen na steekpartij; so niet-ontvankelijk omdat partijen niet in onderhandeling zijn
 10. Fonds Slachtofferhulp 290517: mw. mr. Arlette Schyns: Kansrijke oplossing voor schadeverhaal misdrijfslachtoffers
 11. Rb Midden-Nederland 290317 (opzettelijke) aanrijding met voetganger. na vrijspraak in strafzaak wel aansprakelijkheid in civiele zaak
 12. Rijksoverheid 070317 Eerste Kamer stemt in met uitbreiding van rechten voor slachtoffers
 13. Rb Den Haag 310317 KG. Mitch Henriquez overlijdt na aanhouding. Vordering tzv verstrekken namen politieagenten afgewezen; rb heeft in strafzaken al afwijzend beslist
 14. Rb Rotterdam 080317 Beroepsfout advocaat. Onjuist derdenbeslag schadevergoeding voor moeder slachtoffer na moord
 15. Rb Den Haag 170317 Vervangende hechtenis schadevergoedingsmaatregel na veelvuldig niet (volledig) nakomen betalingsregelingen niet onzorgvuldig
 16. Hof Den Haag 140217 Schadevergoedingsmaatregel in strafvonnis; vervangende hechtenis ook na schone lei schuldsanering
 17. Rb Den Haag 031116 KG. CJIB niet verplicht tot treffen betalingsregeling tzv schadevergoedingsmaatregel.
 18. Uitbreiding spreekrecht stieffamilie - Rijksoverheid.nl 241216
 19. Civiel schadeverhaal via het strafproces Een verkenning van de rechtspraktijk en regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij, UCALL 2016
 20. Actuariële berekeningen tijdens een strafprocedure door drs. Karen Zabel op letselschade.com; augustus 2016
 21. Rb Den Haag 310516 KG; gratie van een schadevergoedingsmaatregel is niet mogelijk
 22. Schadefonds Geweldsmisdrijven: Uitbreiding doelgroep en indieningstermijn - Slachtofferhulp.nl
 23. Tegen niet-ontvankelijkverklaring benadeelde partij door strafrechter staat ook bij civiele rechter geen rechtsmiddel open door F. Ruitenbeek-Bart op 25-06-2015
 24. Tweede Kamer neemt wetsvoorstel uitbreiding spreekrecht slachtoffers en nabestaanden aan
 25. Rb Noord-NL 060515 aansprakelijkheid veehouder voor schade door bedreiging van ambtenaren
 26. PIV-Bulletin 2015-2 Hulp aan minderjarige slachtoffers moet beter, door Slachtofferhulp Nederland
 27. Hof Arnhem-Leeuwarden 140415 jarenlange stalking met oogmerk om slachtoffer overspannen te krijgen; rb wenst nadere inlichtingen voor bepaling schade
 28. Hof Den Haag 070415 leverancier van essentiële grondstof voor mosterdgas Saddam Hussein is aansprakelijk voor schade slachtoffers
 29. Kabinet: meer rechten voor slachtoffers op Rijksoverheid.nl op 27-02-2015
 30. Rb Rotterdam 301214 geen letsel; bank niet aansprakelijk voor beroving klant die even daarvoor in filiaal € 5.000,00 heeft opgenomen
 31. Teeven kiest voor onbeperkt spreekrecht slachtoffers
 32. Van bonnetjes naar all in-tegemoetkomingen - door S.D. Lindenbergh op 08-10-2014
 33. Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter: Een verkennend dossieronderzoek - door WODC (2014)
 34. Van bonnetjes naar all-in - door Schadefonds Geweldsmisdrijven op 23/09/2014
 35. Onrechtmatige Daad Vs. Schadevergoedingsvordering Ex Artikel 51f Wetboek Van Strafvordering door mw. mr Lindy Westrik op 18-09-2014
 36. Hoge Raad 160914 Robert M zaak; overwegingen terzake van omvang kring vorderingsgerechtigden en omvang vordering in strafzaak
 37. Conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer - E. Gijselaar & S. Meijer in Delikt en Delinkwent
 38. Rb Den Haag 250614 poging doodslag; oplegging schadevergoedingsmaatregel is niet onrechtmatig indien de veroordeelde de schade niet kan betalen
 39. Hof Arnhem-Leeuwarden 140114 geen letsel; reden niet-ontvankelijkheid vordering benadeelde partij niet van belang bij toepassing art. 421 lid 4 Sv
 40. Hof Arnhem-Leeuwarden 031213 hoofdelijke aansprakelijkheid vanwege niet waarschuwen ondanks kennis van voornemen tot moord
 41. Slachtoffer en de rechtspraak, Handleiding voor de strafrechtspraktijk
 42. Nieuwe wetten per 1 januari 2014 - Conservatoir beslag tijdens opsporingsonderzoek
 43. Hof Arnhem-Leeuwarden 171213 gezag van gewijsde in strafzaak leidt in hoger beroep alsnog tot niet-ontvankelijkheid civiele zaak
 44. Rb Rotterdam 250112 Letselschade, burengeschil, bewijs met betrekking tot toedracht
 45. De nieuwe Wet schadefonds geweldsmisdrijven (Wsg); De belangrijkste aanpassingen per 1 januari 2012
 46. Rb Utrecht 230211 Man schiet met geweer op lantaarnpaal schade vanwege afketsende kogel
 47. Rb Utrecht 221210 mishandeling en stelselmatige bedreiging vrouw en kinderen door echtgenoot;
 48. Hof A.dam 230210 16 jarige brandstichter vindt vijf verzekeraars tegenover zich met een totale vordering van 1,4 miljoen; geen matiging
 49. Rb A.dam 251109 Brandstichting 15 jarige kinderen, ouders niet aansprakelijk, groepsverband artikel 6:166 lid 1 BW, opzetclausule; matiging
 50. HR 250909, 81 RO: hoofdelijke aansprakelijkheid voor ingooien ruiten niet aangenomen; aan klachten valt geen touw vast te knopen
 51. Rb Alkmaar 030609: werkgever niet aansprakelijk coor schade na roofoverval; aan zorgplicht voldaan
 52. Rb Den Haag 171208 Vordering tot schadevergoeding tegen Staat door misdrijven plegende TBS-er
 53. Rb Alkmaar 241208 hoofdelijke aansprakelijkheid voor schutter en eigenaar pistool na schot met letsel
 54. Hof Den Bosch 181207 Stichting niet aansprakelijk voor steekpartij tussen bewoners
 55. Rb Haarlem 191207 baksteen door ruit; boosheid over gedrag echtgenoot van eiseres geen rechtv.grond

Deze website maakt gebruik van cookies