Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid bij Misdaad Algemeen

Aansprakelijkheid bij Misdaad Algemeen

Meer artikelen...

 1. GHAMS 090822 Poging doodslag; Strafrechter heeft immateriële schade geheel beoordeeld; Beroep op gezag van gewijsde slaagt
 2. GHAMS 090822 Poging doodslag; Strafrechter heeft immateriële schade geheel beoordeeld; Beroep op gezag van gewijsde slaagt
 3. RBGEL 270722 mishandeling; Geen verrekening met uitkering Schadefonds; uitgebreide bespreking tegenstrijdige neurologische conclusies (2)
 4. RBNHO 180522 Straf, artikel 6:135 aanhef en onder b BW bepaalt dat verrekening niet mogelijk is in geval van opzet op toebrengen schade
 5. HR 280622 nadere precisering rechtspraak rond s(c)ho(c)kschade; verdachte veroordeeld vanwege doen of laten vallen 8 jarige dochter
 6. RBNHO 250522 Aanvaring Vinkeveen 2014; 3:310 BW doorkruist korte verjaring van 8:1793, maar met uitspraak HR is verjaring ex 3:310 voltooid (3)
 7. Ucall 090622 Renee Kool, Strafrechtelijke schadeverhaal: een vordering sui generis
 8. RBAMS 080622 Civiele procedure tot schadevergoeding terwijl strafzaak nog loopt; onvoldoende betwist dat eiser in de knie is gestoken
 9. GHAMS 310522 reiskosten en juridische kosten tbv strafzaak afgewezen; strafzaak niet te zien als redelijke maatregel ter vaststelling van aansprakelijkheid
 10. GHSHE 170522 beroep ex 421 lid 4 SV; toekenning shockschade; afwijzing affectieschade, art. 36f Sr staat geen schadevergoedingsmaatregel toe in civiele procedure
 11. PPS-Bulletin 2022-1 Interview met Arlette Schyns; Leer in het aansprakelijkheidsrecht van andere compensatiesystemen
 12. HR 120422 Hof heeft, feitelijk en niet onbegrijpelijk, geoordeeld dat vorderingen t.z.v. shockschade een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert (4)
 13. PHR 220222 Conclusie AG's Spronken en Lindenbergh; aanbevelingen voor hervorming rechtspraak tzv psychische schade en smartengeld in strafproces
 14. RBLIM 241121 materiële en immateriële schadevergoeding vanwege bedreiging, belediging en scheldpartijen
 15. Rijksoverheid.nl 101121 min. Dekker: antwoorden kamervragen over de complexe schadevergoeding van benadeelden in strafzaken
 16. GHARL 051021 civiel hoger beroep na strafzaak; verkeersongeval met overlijdensschade; civiele rechter niet bevoegd tot oplegging schadevergoedingsmaatregel
 17. SFG 010821 Vernieuwde beleidsbundel en letsellijst 2021
 18. RBNHO 020621 afwijzing vordering immateriële schadevergoeding, omdat daarover al een oordeel is gegeven door de strafrechter
 19. RBMNE 160621 doodslag moeder; shockschade; beperkte ruimte civiele rechter na afwijzing / n.o. verklaring in strafzaak
 20. RBNNE 310321 glas in gezicht; overwegingen t.a.v ontvankelijkheid slachtoffer in civiele procedure
 21. Rijksoverheid 160421 Adviesrapport commissie-Donner stevige basis voor toekomstig schadestelsel
 22. RBROT 310321 Vordering poging doodslag; vorderingsrecht voor meer schade dan in strafproces gevorderd
 23. PHR 090321 algemene beschouwingen over bewijsregels tzv vordering b.p.; Klachten over niet-toewijzen van shockschade (2)
 24. RBNHO 180221 geen aansprakelijkheid voor schade vader die dochter bebloed en in hulpeloze toestand aantrof; geen relativiteit, geen shockschade
 25. RBNHO 220221 met hersenbloeding en in hulpeloze toestand achterlaten; Nadere bewijslevering nodig
 26. GHDHA 231220 verzoek tot oplegging van de schadevergoedingsmaatregel voor pas in hoger beroep voor het eerst gestelde schade; afgewezen
 27. RBMNE 121120 executoriale titel voor schadevergoeding bp sex. misbruik, na schorsing vervolging in hoger beroep wegens dementie verdachte
 28. GHAMS 161120 terroristische aanslag Amsterdam CS; overwegingen mbt vorderingen bp; kosten juridische bijstand cf liquidatietarief
 29. RBGEL 101120 zitting aangehouden voor behandeling vordering benadeelde partij
 30. WODC 2020 Hebly, Lindenbergh, Visscher & Desmet Compensatie en verhaal van schade door strafbare feiten
 31. HR 250920 De onschuldpresumptie en het gebleken onschuld-criterium bij de schadevergoeding van de gewezen verdachte
 32. RBGEL 060520 voorschot tzv schade na gewapende overval grotendeels afgewezen, verwijzing naar schadestaatprocedure
 33. European Journal of Criminology 1-19, 2020 , Elbers et al., The role of victims' lawyers in criminal proceedings in the Netherlands
 34. Rijksoverheid 050620 Onderzoek naar schadevergoedingsstelsel slachtoffers van strafbare feiten
 35. GHDHA 171219 schadevergoeding bij burgerlijke rechter na vrijspraak in strafzaak; prejudiciële vragen aan Hoge Raad tzv invloed onschuldpresumptie
 36. GHARL 151019 Vordering benadeelde partij, ex artikel 421 lid 4 Sv, niet-ontvankelijk. Tegen een niet-ontvankelijkverklaring staat geen hoger beroep open
 37. RBAMS 141019 Terroristische aanslag op Amsterdam CS; schadevergoeding, inclusief toekomstschade en bgk: € 2.881.616,02, inclusief schadevergoedingsmaatregel
 38. NJB 111019 Arlette Schijns, Voorstel Innovatiewet Strafvordering, Misdrijfslachtoffers van klapluik naar valluik
 39. RTVUtrecht.nl 111019 DocU: Onrecht en jaren procederen, het leven na de moord op Nadia van de Ven
 40. GHDHA 270819 KG: executie vervangende hechtenis niet onrechtmatig ondanks betalingsonmacht; schadevergoedingsmaatregel in straf-arrest
 41. RBDHA 080719 letsel na mishandeling; verz. heeft redelijk belang bij verklaring voor recht tzv aansprakelijkheid, ook na veroordeling door de strafrechter
 42. GHARL 180719 toewijzing vordering benadeelde partij ter zake van toekomstige schade
 43. GHAMS 160419 Groepsaansprakelijkheid schietincident geen e.s. slachtoffers; complicaties tgv processuele keuzes
 44. RBMNE 230519 Mishandeling; civiel kan geen hoger smartengeld gevorderd worden dan hetgeen zonder voorbehoud in de strafzaak is gevorderd
 45. HR 280519 De Hoge Raad legt uit: aan de beoordeling van het middel voorafgaande beschouwingen over de vordering van de benadeelde partij
 46. RBROT 300119 ongeluk met pistool; zwaar lichamelijk letsel. schadevergoedingsplicht 50% na billijkheidscorrectie 60%
 47. GHSHE 150119 smartengeld wegens seksueel misbruik; hoger beroep tegen strafvonnis ex 421 lid 4 Sv tzv aan benadeelde partij toegewezen bedragen
 48. RBMNE 191118 benadeelde partij kan in civiele proc. geen hoger smartengeld vorderen nadat in strafproces gevorderde bedrag geheel is toegewezen
 49. HR 280918 Mitch Henriquez; nabestaanden vorderen in KG namen agenten; i.c. geen plaats voor voorzieningen door burgerlijke rechter, strafrechter dient vordering te beoordelen
 50. GHAMS 040918 afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv betrokkenheid bij moordaanslag
 51. HR 070918 (geen letsel) verzoek voorlopig getuigenverhoor in samenloop met strafrechtelijk onderzoek, toetsingskader
 52. Hof Arnhem-Leeuwarden 200318 Hof niet bevoegd van niet ontvankelijk verklaarde vordering benadeelde partij kennis te nemen
 53. Rb Rotterdam 061217 openlijke geweldpleging; dwingend bewijs strafvonnissen; tegenbewijs toegelaten
 54. Rb Rotterdam 260917 afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv strafzaak en nog aanhangig te maken zaak tegen derde partij
 55. Rb Midden-Nederland 290317 Deelgeschil; ernstige verwondingen na steekpartij; so niet-ontvankelijk omdat partijen niet in onderhandeling zijn
 56. Fonds Slachtofferhulp 290517: mw. mr. Arlette Schyns: Kansrijke oplossing voor schadeverhaal misdrijfslachtoffers
 57. Rb Midden-Nederland 290317 (opzettelijke) aanrijding met voetganger. na vrijspraak in strafzaak wel aansprakelijkheid in civiele zaak
 58. Rijksoverheid 070317 Eerste Kamer stemt in met uitbreiding van rechten voor slachtoffers
 59. Rb Den Haag 310317 KG. Mitch Henriquez overlijdt na aanhouding. Vordering tzv verstrekken namen politieagenten afgewezen; rb heeft in strafzaken al afwijzend beslist
 60. Rb Rotterdam 080317 Beroepsfout advocaat. Onjuist derdenbeslag schadevergoeding voor moeder slachtoffer na moord
 61. Rb Den Haag 170317 Vervangende hechtenis schadevergoedingsmaatregel na veelvuldig niet (volledig) nakomen betalingsregelingen niet onzorgvuldig
 62. Hof Den Haag 140217 Schadevergoedingsmaatregel in strafvonnis; vervangende hechtenis ook na schone lei schuldsanering
 63. Rb Den Haag 031116 KG. CJIB niet verplicht tot treffen betalingsregeling tzv schadevergoedingsmaatregel.
 64. Uitbreiding spreekrecht stieffamilie - Rijksoverheid.nl 241216
 65. Civiel schadeverhaal via het strafproces Een verkenning van de rechtspraktijk en regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij, UCALL 2016
 66. Actuariële berekeningen tijdens een strafprocedure door drs. Karen Zabel op letselschade.com; augustus 2016
 67. Rb Den Haag 310516 KG; gratie van een schadevergoedingsmaatregel is niet mogelijk
 68. Schadefonds Geweldsmisdrijven: Uitbreiding doelgroep en indieningstermijn - Slachtofferhulp.nl
 69. Tegen niet-ontvankelijkverklaring benadeelde partij door strafrechter staat ook bij civiele rechter geen rechtsmiddel open door F. Ruitenbeek-Bart op 25-06-2015
 70. Tweede Kamer neemt wetsvoorstel uitbreiding spreekrecht slachtoffers en nabestaanden aan
 71. Rb Noord-NL 060515 aansprakelijkheid veehouder voor schade door bedreiging van ambtenaren
 72. PIV-Bulletin 2015-2 Hulp aan minderjarige slachtoffers moet beter, door Slachtofferhulp Nederland
 73. Hof Arnhem-Leeuwarden 140415 jarenlange stalking met oogmerk om slachtoffer overspannen te krijgen; rb wenst nadere inlichtingen voor bepaling schade
 74. Hof Den Haag 070415 leverancier van essentiële grondstof voor mosterdgas Saddam Hussein is aansprakelijk voor schade slachtoffers
 75. Kabinet: meer rechten voor slachtoffers op Rijksoverheid.nl op 27-02-2015
 76. Rb Rotterdam 301214 geen letsel; bank niet aansprakelijk voor beroving klant die even daarvoor in filiaal € 5.000,00 heeft opgenomen
 77. Teeven kiest voor onbeperkt spreekrecht slachtoffers
 78. Van bonnetjes naar all in-tegemoetkomingen - door S.D. Lindenbergh op 08-10-2014
 79. Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter: Een verkennend dossieronderzoek - door WODC (2014)
 80. Van bonnetjes naar all-in - door Schadefonds Geweldsmisdrijven op 23/09/2014
 81. Onrechtmatige Daad Vs. Schadevergoedingsvordering Ex Artikel 51f Wetboek Van Strafvordering door mw. mr Lindy Westrik op 18-09-2014
 82. Hoge Raad 160914 Robert M zaak; overwegingen terzake van omvang kring vorderingsgerechtigden en omvang vordering in strafzaak
 83. Conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer - E. Gijselaar & S. Meijer in Delikt en Delinkwent
 84. Rb Den Haag 250614 poging doodslag; oplegging schadevergoedingsmaatregel is niet onrechtmatig indien de veroordeelde de schade niet kan betalen
 85. Hof Arnhem-Leeuwarden 140114 geen letsel; reden niet-ontvankelijkheid vordering benadeelde partij niet van belang bij toepassing art. 421 lid 4 Sv
 86. Hof Arnhem-Leeuwarden 031213 hoofdelijke aansprakelijkheid vanwege niet waarschuwen ondanks kennis van voornemen tot moord
 87. Slachtoffer en de rechtspraak, Handleiding voor de strafrechtspraktijk
 88. Nieuwe wetten per 1 januari 2014 - Conservatoir beslag tijdens opsporingsonderzoek
 89. Hof Arnhem-Leeuwarden 171213 gezag van gewijsde in strafzaak leidt in hoger beroep alsnog tot niet-ontvankelijkheid civiele zaak
 90. Rb Rotterdam 250112 Letselschade, burengeschil, bewijs met betrekking tot toedracht
 91. De nieuwe Wet schadefonds geweldsmisdrijven (Wsg); De belangrijkste aanpassingen per 1 januari 2012
 92. Rb Utrecht 230211 Man schiet met geweer op lantaarnpaal schade vanwege afketsende kogel
 93. Rb Utrecht 221210 mishandeling en stelselmatige bedreiging vrouw en kinderen door echtgenoot;
 94. Hof A.dam 230210 16 jarige brandstichter vindt vijf verzekeraars tegenover zich met een totale vordering van 1,4 miljoen; geen matiging
 95. Rb A.dam 251109 Brandstichting 15 jarige kinderen, ouders niet aansprakelijk, groepsverband artikel 6:166 lid 1 BW, opzetclausule; matiging
 96. HR 250909, 81 RO: hoofdelijke aansprakelijkheid voor ingooien ruiten niet aangenomen; aan klachten valt geen touw vast te knopen
 97. Rb Alkmaar 030609: werkgever niet aansprakelijk coor schade na roofoverval; aan zorgplicht voldaan
 98. Rb Den Haag 171208 Vordering tot schadevergoeding tegen Staat door misdrijven plegende TBS-er
 99. Rb Alkmaar 241208 hoofdelijke aansprakelijkheid voor schutter en eigenaar pistool na schot met letsel
 100. Hof Den Bosch 181207 Stichting niet aansprakelijk voor steekpartij tussen bewoners
 101. Rb Haarlem 191207 baksteen door ruit; boosheid over gedrag echtgenoot van eiseres geen rechtv.grond

Deze website maakt gebruik van cookies