Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof A. dam, 080508 Val van 12-jarige leerling bij hordeloop.

Hof A. dam, 080508  Val van 12-jarige leerling bij hordeloop.
Een 12-jarige scholiere komt bij een hordeloop tijdens een gymnastiekles op school zodanig ongelukkig ten val dat zij haar been op twee plaatsen breekt.
Volgens het hof geldt, dat voor letsel dat ontstaat bij deelname aan door een onderwijsinstelling verzorgde gymnastieklessen (en dat niet door een andere deelnemer aan die lessen is veroorzaakt), die instelling jegens een leerling alleen aansprakelijk is indien voorzienbaar was dat de desbetreffende activiteit zonder (verdere) maatregelen ter voorkoming van ongevallen of beperking van de gevolgen daarvan een verhoogd risico van min of meer ernstig letsel meebracht. Naar het oordeel van het hof kan in de omstandigheden van het geval niet worden gezegd dat het hordelopen een zodanige kans op min of meer ernstig letsel meebracht dat nadere maatregelen geboden waren. VR 2009, 19

Deze website maakt gebruik van cookies