Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid Vechtpartijen & Mishandeling

Aansprakelijkheid Vechtpartijen & Mishandeling

Meer artikelen...

 1. HR 150219 81 RO; Handgemeen tussen (ex-)partners. Schadevergoeding. Stelplicht en bewijslast. Bewijswaardering
 2. GHSHE 290119 Uitsluiting geluidsopname vanwege recht om geen verklaring af te leggen inzake geschillen van bloed of aanverwanten; mishandeling niet bewezen
 3. RBDHA 101218 mishandeling in groepsverband door minderjarige; zaak leent zich niet voor behandeling in deelgeschil
 4. RBROT 281118 duwen leidt tot hoofdelijke aansprakelijkheid voor schoppen en slaan in horecagelegenheid
 5. RBGEL 211118 schadestaatprocedure; toepassing omkeringsregel bij c.v. tussen mishandeling en schade; deskundigenbericht; geen eigen schuld
 6. RBROT 210918 causaal verband tussen mishandeling en gestelde materiële en immateriële schade is niet komen vast te staan
 7. RBMNE 120918 handgemeen na uitgaan; vordering obv art 6:162 BW toegewezen tot 75%
 8. RBDHA 010818 mishandeling; eigen schuld 50% vanwege handelen eiser en diens entourage
 9. GHARL 100418 mishandeling; geen c-v tussen niet aanvaarden baan en mishandeling; hoogte smartengeld € 5.000,-
 10. GHARL 270318 handgemeen in uitgaansgebied; dader na billijkheidscorrectie voor 80% aansprakelijk mede gelet op letsel slachtoffer en dekking verzekering
 11. RBLIM 280318 15 jarige aansprakelijk voor gebroken neus na ruzie in de klas tussen twee jonge jongens
 12. Rb Den Haag 280218 bewijsopdracht tzv duw of harde klap door ex-echtgenoot; bewijslevering niet geslaagd
 13. Rb Gelderland 111017 mishandeling; geen hoofdelijke aansprakelijkheid
 14. Rb Gelderland 260717 verwijzing schadestaatprocedure; geen sprake van noodweer(exces)
 15. Rb Oost-Brabant 151117 fysieke confrontatie mountainbikers; bewijsopdracht gedaagde zoon tzv noodweer; in reconventie bewijsopdracht tzv wurggreep en klappen
 16. Rb Amsterdam 190717 mishandeling door buurvrouw en minderjarige zoon; hoofdelijke aansprakelijkheid; beoordeling diverse schadeposten
 17. Hof Arnhem-Leeuwarden 101017 nachtelijke schermutseling in bed tussen inmiddels ex-partners; onzekerheid omtrent scenario; bewijs niet geleverd
 18. Rb Midden-Nederland 210617 deelgeschil; school niet aansprakelijk voor mishandeling door een aantal van haar leerlingen tijdens schooluitje
 19. Rb Amsterdam 080317 Dropping hand na stomp op arm in voetbalkantine
 20. Hof Den Bosch 140317 Mishandeling. Was geïntimeerde dader of derde? Leveren tegenbewijs door geïntimeerde toegelaten.
 21. Rb Gelderland 271216 KG. Klap op hoofd na ruzie in café; totale extractie van het gebit? deskundigenbericht niet opportuun in KG; volgt afwijzing.
 22. Hof Arnhem-Leeuwarden 201216 vechtpartij tussen twee schoonzussen; onrechtmatig handelen onvoldoende onderbouwd in het licht van het gemotiveerde verweer
 23. Hof Arnhem-Leeuwarden 061216 geïntimeerde is met gebalde vuisten op hoofd en in gezicht geslagen; appelant heeft geen getuigen voorgebracht en strafdossier niet ingebracht; mishandeling bewezen
 24. Hof 's-Hertogenbosch 011216 mishandeling; afwijzing verzoeken tot houden getuigenverhoor vanwege strijd met goede procesorde
 25. Hof Arnhem-Leeuwarden 081116 mishandeling door aannemer; schikking in Duitse strafprocedure biedt onvoldoende bewijskracht; bewijsopdracht tzv mishandeling en vrijheidsberoving
 26. Rb Rotterdam 021116 aansprakelijkheid voor aanfietsen en mishandeling; deskundigenbericht mbt causaal verband
 27. Hof Arnhem-Leeuwarden 130916 Vordering tot schadevergoeding uit hoofde van onrechtmatige daad. Gestelde mishandeling. Bewijsopdracht
 28. Rb Noord-Holland 050614 hoofdelijke aansprakelijkheid na mishandeling, geen eigen schuld; gedeeltelijke toewijzing materiële schade
 29. Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 300516 bewijsopdracht mishandeling
 30. Rb Overijssel 180516 slachtoffer is met mes in rug gestoken; 30% eigen schuld vanwege slaan en achtervolgen
 31. Hof 's-Hertogenbosch 190416 vechtpartij scholieren van 14 en 15 jaar; geen aansprakelijkheid ouder; dader wel aansprakelijk, geen eigen schuld
 32. Hof Arnhem-Leeuwarden 190416 nachtelijke schermutseling in bed tussen (inmiddels ex-)partners; stelplicht en bewijslast tzv toedracht; Hof geeft bewijsopdracht
 33. Rb Zeeland-West-Brabant 071015 bedreiging en openbaar geweld op woonwagenkamp; in conventie verwijzing naar schadestaat, in reconventie nadere bewijslevering schade nodig
 34. Rb Rotterdam 060416 gebroken nekwervel na mishandeling; geen uitlokking, geen eigen schuld; tzv causaal verband tussen klachten en mishandeling is deskundigenonderzoek vereist
 35. Hof Arnhem-Leeuwarden 190116 civiel hoger beroep na afwijzing vordering benadeelde partij; nekletsel niet in causaal verband met bewezenverklaarde stomp in gezicht
 36. Rb Den Haag 181115 aansprakelijkheid na strafrechtelijke veroordeling mishandeling; beoordeling schadeposten
 37. Hof Amsterdam 271015 dief wordt door beveiliger aangehouden en verzet zich; letsel dief niet vast komen te staan
 38. Hof 's-Hertogenbosch 230615 volledige aansprakelijkheid mishandeling vastgesteld na deskundigenrapporten; beoordeling diverse schadeposten; geen matiging
 39. Hof Arnhem-Leeuwarden 260515 vrouw wordt mishandeld door de echtgenote van de man met wie zij een relatie heeft; kosten psychologische behandeling toegewezen
 40. Hof 's-Hertogenbosch 120515 langdurig huiselijk geweld door toenmalig echtgenoot; aanvang verjaring op datum aangifte; bewijsopdracht en deskundigenbericht gelast
 41. Rb Den Haag 210415 beenbreuk leerling na duw medeleerling; in beginsel onrechtmatig, maar noodweer als rechtvaardigingsgrond
 42. Rb Midden-NL 250215 mishandeling door buurvrouw; geen eigen schuld; causaal verband schadeposten
 43. Rb Noord-Holland 300714 burenruzie leidt tot gebroken pols; dader toegelaten tot tegenbewijs tav strafvonnis en bewijs eigen schuld
 44. Hof 's-Hertogenbosch 091214 onbedoeld bij vechtpartij betrokken geraakt en ten val gekomen; groepsaansprakelijkheid; geen eigen schuld vanwege alcoholgebruik
 45. Rb Noord-Holland 191114 gebroken pols na mishandeling met schep; vanwege voorafgaande bedreiging 20% eigen schuld
 46. Rb Den Haag 301014 voormalig arts vrijgesproken van mishandeling en oplichting patiëntes tzv borstvergrotingen
 47. Rb Zeeland-West-Brabant 131113 25% eigen schuld vechtpartij; verlies voortanden boven en onder
 48. Rb Rotterdam 130614 mishandeling met engelse sleutel; schadebegroting door rechtbank
 49. Rb Amsterdam 060514 regres zorgverzekeraar na woningoverval met geweld; feiten waartegen veroordeelde tegenbewijs moet leveren zijn onvoldoende gemotiveerd betwist
 50. Hof Arnhem-Leeuwarden 010414 appel van afwijzing vordering schadevergoeding benadeelde partij; geen eigen schuld aan mishandeling
 51. Rb Oost-Brabant 050314 vrijwilliger reisorganisatie aangevallen door verstandelijk beperkte man; curator en aansprakelijkheidsass man aansprakelijk
 52. Hof 's-Hertogenbosch 250214 hb na voeging; litteken in gezicht en psychische klachten na mishandeling met bierglas; eisvermeerdering niet ism goede procesorde
 53. Rb Arnhem 041011 medische aansprakelijkheid voor hersenvliesontsteking na mishandeling; deelgeschil afgewezen
 54. Rb Overijssel 111213 vordering mbt hersenletsel na mishandeling door partner; niet voldaan aan stelplicht mbt toedracht letsel
 55. Rb Zeeland-West-Brabant 290513 neusfractuur na mishandeling; gedaagde B onttrok zich niet uit groep en is hoofdelijk aansprakelijk
 56. Rb Den Haag 211113 veroordeling voor medeplegen poging zware mishandeling groepsleider forensisch centrum; vordering benadeelde partij
 57. Hof Amsterdam 270813 mishandeling; tegenbewijs mbt eerste klap geslaagd; 20% eigen schuld vanwege slaande beweging
 58. Rb Noord-NL 030913 zware mishandeling met neurologische schade en diverse breuken aangezicht, daders hoofdelijk aansprakelijk
 59. Rb Noord-NL 291013 mishandeling met glas in café; ondanks provocerend taalgebruik geen eigen schuld
 60. Rb 's-Hertogenbosch 020812 mishandeling buiten café met glas; partners hoofdelijk aansprakelijk voor schade
 61. Hof 's-Hertogenbosch 221013 mishandeling buiten café met glas; geen strafrechtelijk medeplegen, partner toch hoofdelijk aansprakelijk
 62. Rb Amsterdam 110913 enkelbreuk na vechtpartij; gedaagde dient uitlokking door eiser te bewijzen
 63. Rb Noord-Holland 040913 jongen wordt door groep jongens tegengehouden; een van hen slaat twee tanden uit zijn mond; allen hoofdelijk aansprakelijk
 64. Rechtbank Noord-NL 190613 in hoofdzaak aansprakelijkheid voor bierglas in oog; voorschot 25.000
 65. Rb Overijssel 280813 mishandeling; gebitsschade toegewezen na tandheelkundige expertise
 66. Rb Zeeland-West-Brabant 200213 onbedoeld bij vechtpartij betrokken geraakt en ten val gekomen; toedracht en rol gedaagden onzeker; osvo
 67. Hof Amsterdam 090413 oogletsel na gooien bierglas; redelijkheid en billijkheid staan niet in de weg aan beroep op opzetclausule
 68. Hof 's-Hertogenbosch 020413 afwijzing grootste deel van schadevordering na mishandeling met kettingslot
 69. Rb Zeeland-West-Brabant 270313 seksueel misbruik en mishandeling kerk; verzoek voorlopig getuigenverhoor
 70. Hof Amsterdam 231012 zware mishandeling; eerste klap of slaande beweging leidt tot eigen schuld, uitschelden onvoldoende voor eigen schuld; bewijsopdracht slachtoffer
 71. Hof 's-Hertogenbosch 161012 mishandeling met kettingslot; 35% eigen schuld omdat de confrontatie werd opgezocht
 72. Rb Middelburg 060612 mishandeling; dader aansprakelijk; onvoldoende gesteld tav inkomstenderving als gevolg van mishandeling; smartengeld € 400,00
 73. Rb Zwolle 110412 zware mishandeling met hakbijl; schade aannemelijk; in schadestaatprocedure aard en omvang schade en eigen schuld aan de orde
 74. Rb Utrecht 150812 zware mishandeling; geen sprake van strafrechtelijk uitlokken, wel aansprakelijkheid ex art. 6:166 BW
 75. Hof 's-Hertogenbosch 261010 groepsaansprakelijkheid voor mishandeling; psychisch letsel onvoldoende onderbouwd, blauw oog te gering voor smartengeld
 76. Rb Rotterdam 200612 terzake van gooien met koffiekopje; beroep op noodweer verworpen; beroep op noodweerexces gehonoreerd
 77. Rb Amsterdam 270411 caféruzie; oogletsel na gooien bierglas door lastiggevallen 17-jarig meisje
 78. HR 290612 mishandeling; aansprakelijkheid in groepsverband; blauw oog is niet te gering om voor vergoeding in aanmerking te komen
 79. Rb Arnhem 060612 gebroken knieschijf na ernstige mishandeling; geen eigen schuld door treiteren
 80. Rb Amsterdam 051211 B heeft A uitgelokt tot geven van klap. A is voor 25% aansprakelijk voor de schade van B
 81. Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven 050811, uitkering uit schadefonds vanwege buitensporig geweld op hockeyveld
 82. Rb Amsterdam 140911 verlies arbeidsvermogen na steek in oog met glas
 83. Hof 's-Hertogenbosch 210212 stellingen tzv mishandeling en causaal verband met nekhernia onvoldoende geconcretiseerd om eiser tot bewijslevering toe te laten
 84. Hof 's-Hertogenbosch 140212 dubbele kaakbreuk na vechtpartij, geen noodweer, maar wel bewijsopdracht terzake van de vraag wie als eerste begon te slaan
 85. Hof 's-Hertogenbosch 271211 mishandeling in het verkeer; oordeel over diverse schadeposten
 86. Rb Middelburg 040112 te weinig bewijs voor schade als gevolg van mishandeling, stelselmatige bedreiging en/of belediging
 87. Rb Dordrecht 301111 wildplasser wordt mishandeld door eigenaar beplaste woning; geen eigen schuld
 88. Hof Arnhem 060911 glas in gezicht; eenogigenverzekering, 15303,63, smartengeld 20000, invloed eigen schuld en uitkering schadefonds
 89. Rb 's-Hertogenbosch 030811 E wilde niet aan de kant gaan voor de auto van W, W ging slaan en schoppen, en is aansprakelijk
 90. Rb 's Hertogenbosch 030811 voor slag in gezicht is gedaagde aansprakelijk, voor trap in rug niet; ook niet hoofdelijk
 91. of 's Hertogenbosch 050711 schadebegroting na binnendringen woning en mishandeling bewoonster; smartengeld € 4.500,00
 92. Hof 's-Hertogenbosch 260711 nadere bewijslevering door tandheelkundige nodig
 93. Hof Den Bosch 280611 oordeel over causaal verband tussen (tandheelkundige) schade en mishandeling, deskundigenbericht door tandarts over in de toekomst te verwachten kosten
 94. Rb Rotterdam 300311 onzekerheid over causaal verband na mishandeling; omkeringsregel niet van toepassing, proportionele aansprakelijkheid
 95. Rb Den Haag 020311 ernstig oogletsel na mishandeling;
 96. Rb Arnhem 230311 [gedaagde] heeft, teneinde zijn echtgenote te ontzetten, [eiser] geslagen; vergoedingsplicht komt te vervallen
 97. Rb Utrecht 271010 vechtpartij op school waarbij kind door onbeveiligde ruit wordt geduwd;
 98. Rb Haarlem 010910 coma na vechtpartij
 99. Rb A.dam 210510 schade na mishandeling, uitlokking mishandeling door slachtoffer?
 100. Hof Den Bosch 200710 eigen schuld na billijkheidscorrectie 10% vanwege het feit dat slachtoffer zich zonder toestemming op het terrein van dader had begeven
 101. Rb A.dam 220610 feest; schade vanwege trap in gezicht;
 102. Rb Almelo 230610 caferuzie, dader voor 80% aansprakelijk voor schade als gevolg van gooien met bierglas
 103. Rb Haarlem 310310 80% eigen schuld bij eiser, aangezien deze begon met slaan
 104. Rb Utrecht 210410 vechtpartij waarbij jongen door ruit geduwd met ernstig oogletsel tot gevolg; duwer aansprakelijk
 105. Rb M. Burg 301109 bierglas in gezicht, kosten hersteloperatie, smartengeld, buitengerechtelijke kosten
 106. Hof L.warden 150909 rechtvaardigingsgrond voor toebrengen messteek
 107. Rb Zwolle 171208 vuistslag met ernstig hersenletsel; smartengeld 17000 geen eigen schuld
 108. Rb Arnhem 240908 Waardering getuigenbewijs over toedracht handgemeen waarbij eiser letsel heeft opge
 109. Hof A'dam 010408 mishandeling, verlies linker oog door steken met glas; geen eigen schuld geïntim.
 110. Hof Arnhem 040308 ruzie tussen tweelingzussen, hondenbeet; div. schadeposten
 111. Rb A'dam 230108 zwaar lichamelijk letsel door mishandeling; geen noodweer(exces); € 20.000,-
 112. Rb Arnhem 190907 oogletsel agv mishandeling met glas
 113. Rb Dordrecht 150807 vechtpartij tussen twee bezoekers en portier in discotheek; bezoekers aansprakel
 114. Rb Groningen 050907 vordering schadevergoeding na zware mishandeling faalt vanwege beroep op noodwee
 115. Afgetuigde boerenknecht krijgt vergoeding van kwart miljoen euro
 116. Rb Arnhem 280307 beveiliger van bar handelt onrechtmatig door bezoeker te duwen
 117. HR 171106 duw in een café; niet iedere gedraging die het risico van schade in zich bergt is O.D.

Subcategorieën

Deze website maakt gebruik van cookies