Zoeken

Inloggen

Artikelen

De aansprakelijkheid van de werkgever voor personeelsactiviteiten mr v Orsouw en mr. Krispijn, MvV 2009, nr 11

De aansprakelijkheid van de werkgever voor personeelsactiviteiten mr v Orsouw en mr. Krispijn, MvV 2009, nr 11

en een verkenning van de grenzen van de aansprakelijkheid van de werkgever op grond van art. 7:611 BW

Op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid was 2008 zonder twijfel het jaar van de aansprakelijkheid voor verkeersongevallen op grond van art. 7:611 BW. In februari introduceerde de Hoge Raad een verzekeringsplicht op grond van art. 7:611 BW. Vervolgens beantwoordde de Hoge Raad in december de vraag of de ten behoeve van gemotoriseerde verkeersdeelnemers ontwikkelde lijn moest worden doorgetrokken naar ongemotoriseerde
verkeersdeelnemers en liet hij zich uit over de vraag wanneer sprake is van een werkgerelateerd ongeval en wanneer van woon-werkverkeer. De aansprakelijkheid van de werkgever op grond van art. 7:611 BW voor verkeersongevallen is een eerste en belangrijke toepassing van het goed werkgeverschap in het aansprakelijkheidsrecht. Na de verkeersongevallenjurisprudentie bleef echter de vraag of art. 7:611 BW ook in andere situaties tot een vergoedingsplicht zou kunnen leiden en, zo ja, onder welke voorwaarden. Mr. E.M. van Orsouw en Mr. A.E. Krijspijn Kennedy van der Laan

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies