Artikelen

GHAMS 120219 Moord op Marianne Vaatstra. Publicaties op internet met theorie dat een ander dan de veroordeelde de moord heeft gepleegd

Hoofdcategorie: Aansprakelijkheid bij Misdaad
Categorie: Aansprakelijkheid voor Moord & Doodslag

GHAMS 120219 Moord op Marianne Vaatstra. Publicaties op internet met theorie dat een ander dan de veroordeelde de moord heeft gepleegd.

Herhaalde benaderingen van de moeder van Marianne door de auteur. Gebruik van fragmenten uit dagboek van de moeder en van niet werkelijk door haar gedane uitspraken. Onrechtmatige daad. Hof oordeelt gedrag van auteur ‘kwetsend, schrijnend, leed toevoegend en getuigend van een stuitend gebrek aan respect’. Contact- en publicatieverbod. Art. 162 BW, artt. 114 en 161 Rv. ECLI:NL:GHAMS:2019:349

GHAMS 120219 Moord op Marianne Vaatstra; Onrechtmatige beschuldigingen van chantage van de moeder van Marianne.
Onrechtmatige beschuldigingen van chantage van de moeder van Marianne. Schending van aan de auteur opgelegde ge- en verboden om zich daarvan te onthouden. Hof oordeelt dat auteur ‘in ernst niet kon betwijfelen’ dat hij verplicht was de omstreden uitlatingen van zijn website en Facebookpagina te verwijderen. Dwangsommen verbeurd tot een bedrag van € 500.000,-. Geen grond voor opheffing van daarvoor gelegd executoriaal beslag. Art. 611a Rv. ECLI:NL:GHAMS:2019:350

Deze website maakt gebruik van cookies