Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid voor Letselschade door Paarden

Aansprakelijkheid voor Letselschade door Paarden

Meer artikelen...

 1. RBNHO 230622 letsel door eigen energie paard; bewijs geleverd: berijder bereed paard op eigen risico, ook igv ernstig letsel
 2. RBGEL 220622 bezitter paard voor 25% van de schade aansprakelijk; bewijsopdracht tzv gestelde afspraken mbt aansprakelijkheid
 3. RBOVE 080622 regres zkv; val en trap van paard; bezitter in beginsel aansprakelijk; 50% ES ruiter, na billijkheidscorrectie 25%
 4. GHARL 260422 Dierenkliniek als bedrijfsmatige gebruiker aansprakelijk voor door paard veroorzaakte schade; Invulling 6:181 BW a.d.h.v. ‘zeggenschap’
 5. GHSHE 010222 preventieve garantievoorwaarde in polis tzv verhuur paarden onaanvaardbaar; geen verband tussen diploma-eis en ongeval
 6. Ucall 121121 Hangmatten en paarden: over de redelijkheid van mede-bezittersaansprakelijkheid
 7. RBGEL 031121 ruiter krijgt trap van paard bij zadelmak maken; eigenaar paard niet, stalhouder wél aansprakelijk, 50% ES; welbewuste aanvaarding v gevaar bij beleren
 8. GHSHE 280921 Manege aansprakelijk voor val van rug (allerbraafste) paard, ES ruiter: causaal 50%, na billijkheidscorrectie 30%
 9. RBROT 250121 tzv val v paard is nadere bewijslevering nodig; deelgeschil af-, voorwaardelijk verzoek voorlopig getuigenverhoor toegewezen
 10. RBOVE 110821 7-jarig meisje valt v pony tijdens rijles, causale weging leidt tot 60% aansprakelijkheid; geen billijkheidscorrectie
 11. RBNHO 130121 beet van vechtend paard; geen sprake van bedrijfsmatig gebruik, bezitter aansprakelijk; 50% eigen schuld
 12. RBGEL 310321 paard trapt kind; moeder & bezitter aansprakelijk; na bill. corr. alleen moeder schadeplichtig; ES kind voor risico moeder
 13. PIV Bulletin 2020, afl. 3 M. van de Braak; Schade veroorzaakt door paarden in een bedrijfsmatige context
 14. GHARL 160620 letsel bij uit stal halen van Nina, geen getuigen, wel voldoende en overtuigend aanvullende bewijzen; eigenaar paard aansprakelijk; geen ES.
 15. RBGEL 010420 paard veroorzaakt tijdens keuring schade aan röntgenapparatuur dierenartsenpraktijk; rb oordeelt niet de praktijk maar bezitter aansprakelijk
 16. HR 310120 art. 81 lid 1 RO, medebezitter trekpaard niet-aansprakelijk voor ongeval ook niet in hoedanigheid van koetsier; invloed imagine
 17. PHR 041019 Aansprakelijkheid medebezitter van paard t.o.v. andere medebezitter; geen verfijning van Manegepaard Imagine (2)
 18. RBMNE 301019 paardentrainer (ZZP-er) valt van paard, fokkerij niet aansprakelijk ex art 7:658 lid 4, eiser is bedrijfsmatig gebruiker ex art. 6:179 jo art. 6:181 BW
 19. GHARL 220119 Pony weigert vóór laatste element van dubbelsprong; weigering is uiting van de eigen energie van de pony
 20. Blog Nysingh 190918 Mr. Maarten Spronck: Wanneer handelt een ouder onrechtmatig jegens het eigen kind? annotatie nav RBGEL 100918, trap van paard
 21. RBGEL 100918 trap van paard, zaak door en tegen moeder getroffene tzv tekortschieten in ouderlijke zorgplicht tov haar kind
 22. GHARL 040918 hoger beroep deelgeschil; eigenaar van paard is i.c. geen houder, maar wel bezitter, volgt vernietiging beslissing in deelgeschil
 23. GHDHA 170718 medebezitter trekpaard niet aansprakelijk voor ongeval; ook niet in hoedanigheid van koetsier; invloed Imagine
 24. RBGEL 070618 val van paard; geen bedrijfsmatig gebruik van het paard; eigenaar is i.c. ook bezitter en aansprakelijk
 25. RBDHA 160518 knieletsel door trap ezel; bezitter aansprakelijk voor de schade; beroep op eigen schuld faalt
 26. Hof Amsterdam 101017 paard loopt in de wei staande vrouw omver; geen reden om deel van het risico voor rekening SO te laten komen
 27. Rb Rotterdam 061217 knieletsel dierenarts; AVP-verzekeraar gebonden aan erkenning, verzekeringnemer niet gebonden aan erkenning tzv schade boven verzekerde som
 28. Rb Gelderland 291116 meerdere billijkheidscorrecties leiden tot 100% aansprakelijkheid voor door paard aan 13 jarige toegebracht (hersen)letsel
 29. Rb Gelderland 131016 Val 14-jarige van paard tijdens springles. Eigen schuld na billijkheidscorrectie 25%;
 30. Rb Zeeland-West-Brabant 130716 Val van paard. Eigen schuld eiseres 50%. Aansprakelijkheid manegebedrijf ex art. 6: 176 jo. 181 lid 1 BW
 31. Rb Gelderland 021116 trappend paard; aankondiging deskundigenbericht mbt causaal verband
 32. Rb Den Haag 221116 ongeval met koets; medebezitter trekpaard in hoedanigheid van koetsier volledig aansprakelijk
 33. Rb Noord-Nederland 191016 val van pony bij springen; bij springen is pony instrument van berijder, geen eigen energie van het dier; manege niet aansprakelijk
 34. Rb Gelderland 010616 Trappend paard werd gebruikt in de uitoefening van het bedrijf; voormalig vennoten aansprakelijk
 35. Rb Overijssel 110516 val van paard; eigenaar paard is geen bezitter van het paard in de zin van artikel 6:179 BW
 36. Hof 's-Hertogenbosch 170516 val van paard; ruitersportcentrum stelt paard ter beschikking; aansprakelijkheid ogv art. 6:181 lid 1 BW
 37. Hof 's-Hertogenbosch 190416 geen causaal verband tussen fout en (gestelde) schade bij risico-aansprakelijkheid ex art 6:179 BW; “Paard Loretta”zaak?
 38. Rb Gelderland 190815 val 15-jarige van jonge pony bij proefrit bij aankoop; beroep op exoneratie verworpen; 33% eigen schuld vanwege ervaring en omstandigheden
 39. Rb Noord-Holland 290715 letsel manegehoudster door paard op hol; prejudiciele vragen aan HR mbt aansprakelijkheid jegens (mede)bezitter en bedrijfsmatig (mede)gebruiker dier
 40. Rb Zeeland-West-Brabant 171214 opjutten paard voor wagen onrechtmatig; geen eigen schuld van menner
 41. Rb Midden-NL 261114 eigenaar paard aansprakelijk voor val eiser; geen eigen schuld vanwege onrustig gedrag van paarden eiser
 42. Rb Zeeland-West-Brabant 090714 val van paard; ruitersportcentrum niet aansprakelijk; niet bewezen dat paard werd gebruikt in de bedrijfsvoering
 43. Hof Arnhem-Leeuwarden 150714 dwarsleasie na val van paard tijdens rijles in manege; bewijsopdrachten tav omstandigheden die bij eigen schuld een rol spelen
 44. Rb Amsterdam 230414 bewijs geleverd dat paard van vijf paarden de staart heeft aangevreten; aansprakelijk ogv art. 6:179 BW
 45. Hof 's-Hertogenbosch 200514 letsel paard en ruiter door niet-verankerde hindernis in wedstrijd; beroep op exoneratie faalt; causaal verband aangenomen
 46. Rb Oost-Brabant 270214 knieletsel door trap paard op manege; geen bedrijfsmatig gebruik paard door manege; bezitter aansprakelijk
 47. Rb Zeeland-West-Brabant 090113 val van paard; struikelen paard is 'door het dier aangericht'; bewijsopdracht toedracht en bezit paard
 48. Hof 's-Gravenhage 160507 val van paard; eigen keuze, kenbaarheid onberekenbaar gedrag paarden en beperkte ervaring; 50% eigen schuld
 49. Rb Midden-NL 050613 geen eigen schuld 12-jarige dochter voor ongeval met pony; eigenaar pony 100% aansprakelijk
 50. Rb Middelburg 130213 verdraaiing knie door beweging pony; bezitter aansprakelijk, mogelijk eigen schuld
 51. Rb Zutphen 040213 pleziertocht per paard en wagen; paard in draf, wagonette slaat om; eigenaar paard voor 100% aansprakelijk
 52. Rb 's-Gravenhage 051212 buikletsel 7-jarig meisje na trap door paard mede-leerling; - aansprakelijkheid bedrijfsmatig gebruiker (manege) ogv art. 6:181 BW
 53. Hof Leeuwarden 280212 werkgever aangemerkt als bedrijfsmatig gebruiker paard; doch aansprakelijkheid wordt gegrond op 7-658
 54. Hof 's-Hertogenbosch 271211 bezitter paard Loretta niet aansprakelijk (vervolg op HR 010411, LJN BP1475)
 55. Rb Utrecht 150611 bokkende pony leidt tot 75% aansprakelijkheid voor schade
 56. Annotatie bij HR 010411: als een paard een kind trapt is dan de manegehouder of de eigenaar aansprakelijk?
 57. Hof Amsterdam 290311 Vrijwilligster in manege valt van paard. Aansprakelijkheid manegehouder.
 58. HR 010411 10-jarige krijgt trap in gezicht van paard. eigenaar niet aansprakelijk, Manege wel ex 6-181 BW
 59. Rb Leeuwarden 090311 Werknemer stelt zich te hebben geblesseerd bij het uitladen van een paard. Werkgever niet aansprakelijk
 60. Rb Zutphen 260510 eigenaar paard voor 75% aansprakelijk voor ongeval tijdens rijles, exoneratie onredelijk bezwarend
 61. Rb Haarlem 280410 aansprakelijkheid manege als werkgever t.o.v. vrijwilligster na val van paard
 62. Rb Zutphen 210410 paard rukt longeerlijn uit handen waardoor pink en ringvingerletsel; tegenstribbelen paard geen gevolg van de eigen energie van het dier
 63. Rb Groningen 191109 regres ziektekostenverzekeraar; manege aansprakelijk voor val van paard; invloed eigen schuld berijder
 64. Hof Den Bosch 090310 ongeval in nl met van belg geleend paard, houder paard aansprakelijk
 65. Hof Arnhem 100309 paardentrailer raakt uit balans door onrustige bewegingen van paard; eigenaar paard aansprakelijk
 66. Rb R.dam 180209 val van paard; deelname aan paardrijles draagt voor 30 % causaal bij aan schade
 67. HR 031008 art 81 RO manege 50% aansprakelijk voor schade t.g.v ongeval met een paard
 68. Rb Breda 160108 gevecht tussen paarden; onzorgvuldig handelen paardenpension?
 69. Rb Maastricht 201206 paard schrikt van paraplu; art. 6:179 BW, risico-aansprakelijkheid
 70. Rb R.dam 150206 val van paard, 50% eigen schuld vanwege keuze om paard te gaan rijden
 71. Hoge Raad 231205 Ongeval tijdens paardrijles

Deze website maakt gebruik van cookies