Zoeken

Inloggen

Artikelen

PIV Bulletin 2020, afl. 3 M. van de Braak; Schade veroorzaakt door paarden in een bedrijfsmatige context

 PIV Bulletin 2020, afl. 3 M. van de Braak; Schade veroorzaakt door paarden in een bedrijfsmatige context
Paarden zijn bij uitstek het voorwerp van persoonlijke genegenheid, bekommering en zorg, maar ook het object van commerciële ontplooiingen. Zo wordt in Nederland jaarlijks tussen 1,5 en 2 miljard euro omgezet in de paardenbranche.1 Wanneer schade ontstaat in die zakelijke context, dient de relevantie van artikel 6:181 BW zich snel aan. Daarin wordt bepaald dat als een roerende zaak, opstal of dier als bedoeld in artikelen 6:173, 174 en 179 BW gebruikt wordt in de uitoefening van een bedrijf, de aansprakelijkheid uit voornoemde artikelen rust op de bedrijfsmatig gebruiker. PIV-bulletin 2020, afl. 3

Deze website maakt gebruik van cookies