Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid voor opstallen 6:174 BW

Aansprakelijkheid voor opstallen 6:174 BW

Meer artikelen...

 1. RBOVE 130319 Val door dakkoepel. Bezitter opstal aansprakelijk o.g.v. 6:174 BW; oordeel over ES volgt, in schadestaatprocedure
 2. RBAMS 170119 Sportschool ex art 6:174 BW aansprakelijk voor val bezoeker door verhoging van 8,9 cm; geen oordeel over eigen schuld
 3. RBNNE 090119 Peuter belandt in vijver in voortuin van woning; geen aansprakelijkheid voor eigenaar woning
 4. GHARL 111218 beknelling tussen een trap in sluis en sluiswand, geen gebrekkige opstal; geen onzorgvuldig handelen
 5. GHARL 061118 Afgewaaide dakplaten; eigenaar opstal aansprakelijk, geen verband tussen door huurder uitgeoefende bedrijf en schade
 6. RBAMS 310518 val in trapgat bij discotheek, opstal niet gevaarlijk
 7. RBOVE 0404018 VvE niet aansprakelijk voor valpartij door gladde houten vloer van gemeenschappelijk buitenterras; verstekvonnis vernietigd
 8. Hof Arnhem-Leeuwarden 060218 val tijdens bierfeest bewezen; aanwezigheid muurtje gelet op hoogte en plaats gevaarlijk; horeca-eigenaar aansprakelijk
 9. Rb Noord-Holland 221217 val van trap; aansprakelijkheid verhuurder bedrijfsunit; geen verband tussen val van trap en ontbreken deel van leuning
 10. Hof 's-Hertogenbosch 121217 koolmonoxidevergiftiging; cv-ketel niet gebrekkig, gemeente als verhuurder/toezichthouder niet aansprakelijk
 11. Rb Oost-Brabant 061217 dochter wijlen vader valt bij verwijderen dakleer
 12. HR 241117 brandschade door vrachtwagen in bedrijfsverzamelgebouw; vraag of huurder unit tov mede-huurder aansprakelijk is; tenzij-clausule art. 6:181 BW
 13. Rb Rotterdam 030517 val bij opstap voordeur; geen gebrekkige opstal ondanks dat de opstap op enig moment is verbreed
 14. Rb Limburg 170317 Broodjeszaak aansprakelijk voor val van afstap tussen broodjeszaak en trottoir
 15. Rb Den Haag 081216 val zevenjarige van 'stepping stones' tijdens naschoolse opvang op schoolplein; valdempende ondergrond niet noodzakelijk, geen aansprakelijkheid ogv 6:174 BW
 16. Rb Overijssel 130716 verlies duim bij ongeval met ladder in sluis; ladder niet ondeugdelijk, provincie niet gehouden tot nadere veiligsheidsmaatregelen
 17. Hof Amsterdam 011116 enkelletsel na val vrachtwagenchauffeur op metalen weegplaat; voldoende maatregelen mbt winterse omstandigheden; eigenaar terrein niet aansprakelijk ogv 6:174 of 6:162 BW
 18. HR 071016 val over stroomkabels achter marktkramen; 6:174 BW nvt, 6:162 BW en kelderluikcriteria wel; beroep verworpen (conclusie AG Hartlief)
 19. Hof Arnhem-Leeuwarden 260416 aansprakelijkheid eigenaar en exploitant sporthal vanwege te weinig uitloopruimte voor zaalvoetbalwedstrijd? deskundigenonderzoek gelast
 20. Hof 's-Hertogenbosch 031115 ongeval in liftschacht bij redding bekneld hondje; woonstichting niet aansprakelijk; ongelukkige samenloop van omstandigheden (osvo)
 21. CvT PI Heerhugowaard 070915 letsel bij voetballen op afgekeurde kunstgrasmat in gevangenis; gevangenisdirecteur heeft zorgplicht geschonden
 22. Hof 's-Hertogenbosch 170215 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; regres wg-er op eigenaar pand faalt; geen gebrekkige opstal
 23. Hof Den Haag 060514 Wilnis; oordeel na getuigenverhoor en deskundigenbericht; waterschap niet onder de maat van goed waterbeheerder gebleven
 24. Hof s-Hertogenbosch 290414 val op trailerhelling door algvorming op stelconplaten; waterschap ook in hb niet aansprakelijk
 25. Rb Zeeland-West-Brabant 190314 ongeval in liftschacht en aansprakelijkheid van woonstichting; ongelukkige samenloop van omstandigheden
 26. Rb Arnhem 050312 arm door ruit; deskundigenbericht mbt aard glas nodig; geschil over eigen schuld en exoneratie; afwijzing ogv art. 1019z Rv
 27. Rb Den Haag 160913 werknemer loopt letsel op door val plafondplaat; geen aansprakelijkheid gebruiker pand
 28. Rb Zeeland-West-Brabant 170413 bowlingcentrum aansprakelijk voor val door olie op approach van bowlingbaan, 6:174 nvt
 29. Hof 's-Hertogenbosch 020713 val bij levering bierfusten via keldertrap; exploitant café naast brouwer hoofdelijk aansprakelijk ogv art 6:174
 30. Hof 's-Hertogenbosch 180613 lichamelijke klachten huurder agv schimmels en vocht in woning; wel gebrek, geen daardoor verwezenlijkt gevaar
 31. Rb Den Haag 270313 voetletsel bij landing tokkelbaan; gebrekkige opstal; tokkelbaanexploitant aansprakelijk
 32. Rb Rotterdam 211212 kg; val door in verband met werkzaamheden gemaakte sparing in betonnen dak
 33. HR 301112 Aansprakelijkheid gemeente voor schade aan fundering huizen als gevolg van lage grondwaterstanden (‘paalrot’) invloed tenzij clausule 6-174 BW
 34. Rb Middelburg 250412 val op trailerhelling door algvorming op stelconplaten; waterschap niet aansprakelijk
 35. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 180412 val over uitstekende plank boardwalk; oneffenheden inherent aan contructies als de boardwalk
 36. Hof 's Gravenhage 170412 Wilnis; hof dient opnieuw te beslissen over de vraag of de kade voldeed aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mocht stellen
 37. Hof Arnhem 181011 geen opstalaansprakelijkheid voor val door verdiepingsvloer bij sloop Reesinkcomplex
 38. PIV-Bulletin 2011, 2 - Medebezit: wie wil dat betalen? – HR 8 oktober 2010 (Hangmat) en Conclusie Spier 28 mei 2010, Dhr. I. Kadijk
 39. Hof A.dam 241109 5 jarig kind raakt bekneld tussen roltrap en winkelvloer; winkel aansprakelijk
 40. Rb Maastricht 241110 12 jarige jongen valt van bij wege van vluchtweg aangebracht, doch voor drogen van was gebruikt plateau
 41. HR 171210 Bezittersaansprakelijkheid voor verschuiving kade (een veendijk). Dijk is opstal
 42. PIV-Bulletin 2010, 8 - Naschrift – Risicoaansprakelijkheid voor gebrekkige onroerende zaken nader uitgelegd, HR 8 oktober 2010 (Hangmatarrest )Mr. G. Pronk, Nationale-Nederlanden)
 43. PIV-Bulletin 2010, 8 - Relativiteit en medebezit – Een verkenning van doel en strekking van de artikelen 6:173, 6:174 en 6:179 BW – Hangmatarrest Mr. M.F. Lameris – Marree en Dijxhoorn Advocaten)
 44. Rb Utrecht 271010 vechtpartij op school waarbij kind door onbeveiligde ruit wordt geduwd; geen schending zorgplicht door school, geen opstal aansprakelijkheid
 45. HR 081010, hangmatzaak; De bezitter van een gebrekkige opstal is ook aansprakelijk voor schade bij andere medebezitter(s).
 46. Eenvoudige casus stelt recht voor Problemen (annotatie bij de hangmatzaak, door Ton Hartlief)
 47. HR 030910 huurzaak; aanwezigheid (niet hechtgebonden) bruin asbest levert gebrek op in de zin van 7:204 BW, én 6:174 BW
 48. Hof A.dam 290610 voetbaltrainer stelt ten val te zijn gekomen over sproeinstallatie, maar slaagt niet in bewijs;
 49. Hof Den Bosch 060410 val in kelder van notariskantoor, (Hoger beroep van rb Den Bosch 060808 )
 50. Rb Utrecht 231209 ongeval in parkeergarage, garage niet aansprakelijk
 51. Rb Dordrecht 091209 kind gaat door voorruit woning; veligheidsglas niet verplicht, verhuurder niet aansprakelijk, ook niet op basis van 6:162
 52. Hof Den Haag 210709 chaffeur verstapt zich in laadkuil, geen deelneming aan verkeer, aansprakelijkheid werkgever en eigenaar laadkuil
 53. Hof Den Haag 140709 Uitglijden over ijs anderhalf à twee meter buiten ijsbaan; geen bewijs.
 54. Hof Arnhem 260509 val over op de grond liggende benzinepompslangen; geen aansprakelijkheid
 55. Hof A.dam 280409 jaarbeurs aansprakelijk voor val door glazen wand
 56. Rb Den Bosch 060808 val door deur die naar donkere trap leidt ipv naar toilet, eigen schuld 40%
 57. Rb Den Bosch 080409 val over slecht zichtbare grijze-of goed zichtbare witte-band op parkeerterrein
 58. Rb Den Bosch 210109 afbrekende gemetselde pilaar; kan medebezitter een vordering ex 6-174 BW indiene
 59. Rb Utrecht 101208 eiser is niet geslaagd in het bewijs dat hij over niet indalende sproeikop viel
 60. Rb Zwolle 100908 Benadeelde valt over een losliggende deurmat in een clubhuis en loopt letsel op.
 61. Hof Arnhem 180308 golfplaten dak is i.c. geen opstal die niet voldeed aan daaraan te stellen eisen
 62. Hof L'warden 020408 val op natte vloer; geen gebrekkige opstal, ook overigens geen aansprakelijkheid
 63. Rb R'dam 040907 val over dorpel; huurster mag bewijzen dat gebrek reeds bestond bij aanvang huurovk.
 64. Rb Utrecht 160108 keldertrap mist trede; gebrekkige opstal, aansprakelijkheid bedrijfsm. gebruiker
 65. Hof A.dam 251007 legionella westfriese Flora, claim tov Staat & Flora af- en standhouders toegeweze
 66. Rb Maastricht 260907 omgevallen elektriciteitsmast doorboort kerosine pijpleiding
 67. Rb Groningen 050907 val van 9 meter over hekwerk in bar; exploitant aansprakelijk
 68. Rb Zutphen 210807 asbestdeeltjes in bedrijfspand; verhuurder sloot aansprakelijkheid contractueel ui
 69. Rb Almelo 240107 uitglijden in sauna; sauna niet aansprakelijk: geen bijzonder gevaarlijke situatie
 70. Rb R'dam 210607 k.g.; val agv gladheid op perron; RET handelde ism zorgvuldigheid
 71. Rb A'dam 160507 aansprakelijkheid 1. bezitter en 2. gebruiker ziekenhuis en 3. leverancier valraam
 72. Rb Den Bosch 180407 anti-ramkraakpaaltjes niet gebrekkig; val ongelukkige samenloop v. omstandigh.
 73. Rb Arnhem 210207 hijsinstallatie gebrekkig; art. 6:174 BW is een risico-aanspr.; gemeente aanspr.
 74. Hof A'dam 261006 arbeidsongeval, val van ladder bij onderhoud wooncomplex;
 75. Rb Middelburg 160806 Kelderluikcriteria, jongetje loopt door glasplaat dienend als windscherm
 76. Rb Utrecht, 130906 val door glazen scheidingswand na vechtpartij, invloed eigen schuld
 77. Rb Haarlem, 280606, aansprakelijkheid opdrachtgever voor gebrekkig dak na val dakdekker

Deze website maakt gebruik van cookies