Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Almelo 240107 uitglijden in sauna; sauna niet aansprakelijk: geen bijzonder gevaarlijke situatie

Rb Almelo 240107 uitglijden in sauna; sauna niet aansprakelijk: geen bijzonder gevaarlijke situatie in het leven geroepen
6.  A is uitgegleden op vloertegels gelegen bij een niet overkapt buitenzwembad. De tegels waren blootgesteld aan invloeden van het weer, zoals regen. A wist blijkens zijn verklaring bij het verlaten van de buitensauna dat het geregend had, zodat hij heeft gezien, althans had kunnen zien dat de tegels nat waren. Hij had zich bij het lopen over de tegels bewust moeten zijn van het gevaar van uitglijden. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat de tegels om een zwembad glad kunnen zijn, zeker als deze nat geregend zijn.

7.  Naar het oordeel van de rechtbank deed zich hier geen bijzonder gevaar voor, anders dan bij de door A aangehaalde jurisprudentie over de “jetblast”, de opgevroren plek in een parkeergarage, de skeelerles en het geven van bewegingsinstructies aan een zwembadrand. Het gaat hier om een doodgewoon bezoek van een volwassene aan een (buiten)sauna met de daarbij behorende “dip in the pool”, waarbij zich het algemeen bekende gevaar voor uitglijden op tegels bij het buitenzwembad kon voordoen, derhalve een voorzienbare en zichtbare omstandigheid waarop A bedacht had moeten zijn en waarmee hij bij (het de hoek om) lopen rekening had moeten houden.

8.  Omdat door Sauna K. geen bijzondere gevaarlijke situatie in het leven is geroepen, komt de rechtbank niet toe aan een beoordeling van de factoren ingevolgde de kelderluikleer, zoals de mate van bezwaarlijkheid van het treffen van voorzorgsmaatregelen en dergelijke. A kan Sauna K. dan ook niet verwijten dat zij hem niet op de naleving van de huisregel dat badslippers moeten worden gedragen, door A aangeduid als veiligheidsnorm, heeft gewezen of hem heeft verwijderd. Daar komt bij dat niet iedere badslipper uit antislip materiaal vervaardigd is en het bovendien een feit van algemene bekendheid is dat men ook bij het dragen van schoeisel kan uitglijden, terwijl een ieder op enig moment de slippers uit moeten doen alvorens het zwembad in te gaan, waarbij veelal enige meters blootsvoets moeten worden afgelegd, zodat het gevaar voor uitglijden hoe dan ook blijft bestaan. Om die reden kan de door partijen gevoerde discussie over het al dan niet dragen van badslippers en het beroep van A op de naleving van de eigen veiligheidsnorm buiten beschouwing blijven.

9.  De rechtbank is van oordeel dat Sauna K. evenmin kan worden verweten dat zij contractueel tekort is geschoten jegens A, nu op haar geen verplichting rustte om badslippers ter beschikking te stellen en zij uit dien hoofde evenmin gehouden is om gasten te verplichten zich aan de huisregel tot het dragen van badslippers te houden.

10.  De conclusie is dat Sauna K. geen tekortschieten of onrechtmatig handelen verweten kan worden, zodat het gevorderde afgewezen dient te worden.
LJN BA2703

Deze website maakt gebruik van cookies