Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Utrecht 271010 vechtpartij op school waarbij kind door onbeveiligde ruit wordt geduwd; geen schending zorgplicht door school, geen opstal aansprakelijkheid

Rb Utrecht 271010 vechtpartij op school waarbij kind door onbeveiligde ruit wordt geduwd; geen schending zorgplicht door school, geen opstal aansprakelijkheid
Eisers zijn in de hoofdzaak veroordeeld tot vergoeding van schade vanwege een door hun zoon gepleegde onrechtmatige daad (duwen en slaan van een schoolgenoot die als gevolg daarvan door een ruit is gevallen). Eisers vorderen dat de Stichting in vrijwaring wordt veroordeeld tot vergoeding van deze schade. Zij leggen aan hun vordering ten grondslag dat de Stichting haar bijzondere zorgplicht heeft geschonden. Voorts stellen zij dat de ruit een gebrekkige opstal is. De vordering wordt afgewezen. De zorgplicht van een school impliceert niet dat steeds op elk kind direct toezicht kan worden gehouden, zodanig dat elke onrechtmatigheid direct wordt opgemerkt en direct kan worden ingegrepen. De Stichting is niet aansprakelijk om de enkele reden dat de vechtpartij op school heeft plaatsgevonden. Gelet op de leerlingenpopulatie was de kans dat conflicten tussen leerlingen tot fysiek geweld zouden leiden, niet ondenkbaar. De school heeft evenwel in zijn algemeenheid voldoende oog gehad voor een veilig schoolklimaat door schoolregels te stellen en een surveillance- en sanctiebeleid te hanteren. De stelling dat een docente ongerechtvaardigd stil heeft gezeten en daarmee inadequaat heeft gehandeld tijdens het conflict, wordt verworpen. De stelling dat sprake is van een gebrekkige opstal, wordt eveneens verworpen.LJN BO1935 (samenvatting rechtspraak.nl)

Deze website maakt gebruik van cookies