Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Zutphen 210807 asbestdeeltjes in bedrijfspand; verhuurder sloot aansprakelijkheid contractueel ui

Rb Zutphen 210807 asbestdeeltjes in bedrijfspand; verhuurder mocht aansprakelijkheid contractueel uitsluiten
4.2. Aquafarm baseert haar vorderingen op aansprakelijkheid van [gedaagde] voor schade die is ontstaan als gevolg van het vrijkomen van asbest bij werkzaamheden aan het dak van haar bedrijfsruimte.
Deze aansprakelijkheid is door [gedaagde] voldoende gemotiveerd betwist met in de eerste plaats een verwijzing naar de artikelen 11.6 en 11.8 van de algemene huurvoorwaarden, waarin de aansprakelijkheid is uitgesloten voor - kort gezegd - vermindering van het huurgenot door gebreken en voor bedrijfschade als gevolg van belemmeringen in het gebruik die derden veroorzaken.
Dat [gedaagde] de reparatiewerkzaamheden aan het dak heeft opgedragen aan loodgietersbedrijf [naam bedrijf 1], die als onderaannemer [naam bedrijf 2] heeft ingeschakeld, is door Aquafarm onvoldoende gemotiveerd betwist en staat dus vast.
Deze loodgieter en onderaannemer zijn aan te merken als derden in de zin van artikel 11.8 van de algemene huurvoorwaarden, waarvoor [gedaagde] zijn aansprakelijkheid heeft uitgesloten.
Aquafarm heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van grove schuld of ernstige nalatigheid aan de zijde van [gedaagde], of van andere omstandigheden die in de weg staan aan een beroep op de artikelen 11.6 en 11.8 van de algemene huurvoorwaarden. (...)
LJN BB2085

Deze website maakt gebruik van cookies