Artikelen

Hof Arnhem 190106 werkneemster valt van podium; werkgever niet aanprakelijk

Hoofdcategorie: Aansprakelijkheid werkgever voor vallen
Categorie: Vallen van hoogte
Hof Arnhem 19 januari 2006
Een werkneemster valt tijdens het verrichten van haar werkzaamheden bij het afstappen van een podium in de recreatiezaal en breekt haar been. Hoewel de werkneemster dit betwist, komt vast te staan dat er een trapje aanwezig was. Het hof oordeelt, evenals de kantonrechter, dat benadeelde onvoldoende heeft gesteld om aannemelijk te maken dat het trapje zodanig onveilig was dat zij redelijke gronden had om dat niet te gebruiken. Het hof oordeelt voorts dat de zorgplicht van de werkgever niet zover strekt dat zij benadeelde er op had moeten wijzen het trapje te gebruiken. De werkgever wordt niet aansprakelijk geacht. PIV-Infosite

Deze website maakt gebruik van cookies