Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Den Bosch 010408 rugklachten (HNP) na val van trap; trap voldoende veilig? invloed afwezige RIE

Hof Den Bosch 010408 rugklachten (HNP) na val van trap; trap voldoende veilig? invloed afwezige RIE, werkdruk
Werknemer spreekt werkgeefster aan na val van een trap. Volgens werknemer heeft hij aan deze val ernstig rugletsel overgehouden. Werkgeefster betwist dat de rugklachten het gevolg zijn van de val, gelet op de pre-existente rugproblemen van werknemer. Gelet op de vordering, vergoeding van schade op te maken bij staat, zal de mate van invaliditeit die het gevolg is van de val in de schadestaatprocedure nog moeten worden vastgesteld, tenzij partijen er de voorkeur aan geven dat het hof daartoe een deskundigenbericht gelast. Werkgeefster Was een VCA* gecertificeerd aannemingsbedrijf. Dat houdt in dat alleen gewerkt wordt met goedgekeurde materialen, zodat het hof daarvan uitgaat. Werknemer wordt toegelaten te bewijzen dat hij gebruik maakte van een niet goedgekeurd huishoudtrapje. Werkgeefster dient te bewijzen dat zij door het laten uitvoeren van de onderhavige werkzaamheden met een trap voldeed aan de zorgplicht die zij volgens 7:658 BW in acht diende te nemen en dat een rolsteiger daarvoor niet vereist was. LJN BD5657 (Samenvatting rechtspraak.nl)

Deze website maakt gebruik van cookies