Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Den Bosch 170407 wn-er handelt bewust roekeloos door achterwege laten beurten leaseauto

Hof Den Bosch 170407wn-erhandelt bewust roekeloos door onderhoudsbeurten leaseauto achterwege te laten
Werknemer heeft de noodzakelijke onderhoudsbeurt(en) aan de hem door de werkgever ter beschikking gestelde lease- auto achterwege gelaten, waardoor (motor)schade aan de auto is veroorzaakt. Aan de auto (met een kilometerstand van ruim 28.000 km) heeft nooit enig onderhoud plaatsgevonden, zo blijkt uit een inmiddels verkregen expertiserapport. Uit dat rapport blijkt ook dat [X.] ernstig tekort is geschoten in het laten uitvoeren van regulier onderhoud aan de auto, en dat de ontstane motorschade hier een duidelijk gevolg van is. Gelet op de in het arrest vermelde omstandigheden is het hof van oordeel dat sprake is van bewuste roekeloosheid van de werknemer. De werknemer moet de schade vergoeden. LJN BA5750

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies