Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof L.Warden 250608 zonder gordel dragen meerijden met dronken bestuurder; 50% eigen schuld (regres)

Hof L.Warden 250608 zonder gordel dragen meerijden met dronken bestuurder; 50% eigen schuld (NB; regreszaak) 13. Het eerste verweer is dat [betrokkene 1 ], die volgens [appellant] zelf dronken was, bij [appellant] in de auto is gestapt terwijl hij wist dat [appellant] dronken was en dat [betrokkene 1 ] geen autogordel heeft gedragen. Dit brengt volgens [appellant] mee dat de gevolgen daarvan voor risico van [betrokkene 1 ] dienen te blijven.
13.1. Het hof stelt vast – gelijk de kantonrechter heeft gedaan - dat het UWV bij het verhaal op Rialto rekening heeft gehouden met de mate van aansprakelijkheid van [appellant] naar burgerlijk recht. Het UWV is op grond van de omstandigheid dat [betrokkene 1 ] ten tijde van het ongeval geen autogordel droeg en is ingestapt bij een bestuurder waarvan hij wist of behoorde te weten dat die teveel alcohol had gedronken, bij het verhaal van de door haar aan [betrokkene 1 ] verstrekte uitkeringen uitgegaan van eigen schuld van [betrokkene 1 ] en een schuldverdeling van 50/50.
13.2. Naar het oordeel van het hof heeft [appellant] geen feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan zou moeten aangenomen dat de schadevergoedingsplicht naar burgerlijk recht van [appellant] jegens [betrokkene 1] met een hoger percentage dan 50% zou moeten worden verminderd. Evenmin zijn door [appellant] feiten en of omstandigheden gesteld waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de billijkheid in het onderhavige geval eist dat een andere verdeling van de schade over [betrokkene 1] en [appellant] plaatsvindt dan wel dat de vergoedingsplicht van [appellant] geheel zou moeten vervallen. Dit verweer slaagt daarom niet
LJN BD5820

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies