Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Almelo 190406 aansprakelijkheid eternit voor t.b.s. bedrijfsafval t.b.v verharding

Rechtbank Almelo19-04-06:
De erven B stellen Eternit aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad voor de schade ontstaan door het feit dat B de ziekte mesothelioom heeft ontwikkeld. B haalde tot 1974 regelmatig door Eternit gratis ter beschikking gesteld asbesthoudend bedrijfsafval op bij de fabriek en gebruikte dit voor erfverharding. De rechtbank oordeelt dat niet vaststaat dat B de ziekte mesothelioom heeft opgelopen door contact met dit bedrijfsafval. Voorts oordeelt de rechtbank dat zelfs al zou dit wel komen vast te staan er nog geen sprake is van een onrechtmatige daad van Eternit. Eternit is in 1974 gestopt met het ter beschikking stellen van asbesthoudend bedrijfsafval en eerst vanaf 1984 kwam sprake van een mogelijk gezondheidsrisico veroorzaakt door het vrijkomen van asbestdeeltjes uit het verhardingsmateriaal. Door tot 1974 zonder waarschuwing voor de gezondheidsgevaren van het gebruik voor de wegverharding asbestcementafval ter beschikking te stellen aan particulieren heeft Eternit niet onrechtmatig gehandeld. OOk na 1984 bestond geen zelfstandige waarschuwingsplicht voor Eternit, omdat toen te zelfder tijd van overheidswege op een mogelijk risico werd gewezen. Samenvatting:
Rechtspraak.nl

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies