Zoeken

Inloggen

Artikelen

Geen uitbreiding vermogentoets letselschadevergoedingen - door Laumen Expertise op 020816

Geen uitbreiding vermogentoets letselschadevergoedingen - door Laumen Expertise op 020816

In 2013 geeft de Staatssecretaris VWS aan de Tweede Kamer aan, dat er voor letselschadevergoedingen voor 11 oktober 2010 geen vermogenstoets geldt in het kader van de AWBZ/WMO:

Datum 26 juni 2013 Betreft Vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/WMO
Uw Kamer heeft mij gevraagd naar de mogelijkheid om letselschade alsnog uit te zonderen van de VIB. Ik heb uw Kamer toegezegd dat ik bereid ben om, conform de vermogenstoets bij de zorgtoeslag, letselschadevergoedingen en bepaalde uitkeringen voor bepaalde groepen (zie bijlage 1 voor de volledige lijst) met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 uit te sluiten van de VIB. Conform de regeling bij de zorgtoeslag zal de uitzondering met betrekking tot de letselschade gelden tot 1 januari 2023 en verder alleen voor letselschadevergoedingen die voor 11 oktober 2010 zijn toegekend.

de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn

In mei 2016 geeft de Staatsecretaris Financien aan geen reden te zien deze regeling uit te breiden:

Datum 27 mei 2016 Betreft Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer
Samenvattend: de huidige regeling belemmert de letselschadepraktijk, waarbij gecompenseerd wordt voor het gebrek aan verdiencapaciteit, op geen enkele manier. Ik zie dan ook geen reden voor uitbreiding met nieuwe letselschadevergoedingen. Het is wel belangrijk dat de verzekeraars bij de schadevaststelling de gevolgen van de vermogenstoetsen voor de toeslagen op een adequate manier meenemen. Signalen dat dat mogelijk onvoldoende zou zijn gebeurd zijn zorgelijk, maar houden geen noodzakelijk verband met de wet- en regelgeving op het gebied van de toeslagen.

de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes

klik hier voor de Tweede Kamer brief 2013 (26 juni)
klik hier voor de Tweede Kamer brief 2016 (27 mei)

laumenexpertise.nl

Deze website maakt gebruik van cookies