Zoeken

Inloggen

Artikelen

LSA LM 201118 diverse links naar de ontwikkelingen rond het regresrecht en het primaat van de WMO

LSA LM 201118 diverse links naar de ontwikkelingen rond het regresrecht en het primaat van de WMO 

VNG Ledenbrief 081118 Ontwikkelingen inzake de overeenkomst afkoop regresrecht Wmo
De VNG heeft voor de beantwoording van deze vragen onafhankelijk juridisch advies ingewonnen. Het advies luidde: “dat regresslachtoffers die een aanspraak hebben op de aansprakelijkheidsverzekeraar van een schadeveroorzaker (….) niet gehouden zijn om zich eerst tot de gemeente te wenden voor een voorziening op grond van de Wmo, voordat zij eenzelfde of vergelijkbare voorziening als schade (kunnen red.) verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de schadeveroorzaker”. Dit betekent dat regresslachtoffers zich voor noodzakelijke Wmo-voorzieningen zowel tot de gemeente als direct tot de aansprakelijkheidsverzekeraar kunnen wenden. Het slachtoffer heeft dus een keuze; noch de gemeente noch de aansprakelijkheidsverzekeraar mag het slachtoffer doorverwijzen. Ledenbrief VNG

Verbond van Verzekeraars 081118 Wmo-overeenkomst afkoop regresrecht beëindigd per 2019
Uit nieuwe inzichten blijkt dat slachtoffers, waarbij een andere partij aansprakelijk is voor de letselschade, wel gewezen mogen worden zich tot het Wmo-loket van de gemeente te wenden, maar daartoe niet verplicht kunnen worden. Verbond van Verzekeraars

DLR 141118 De Handreiking Zorgschade en het convenant Wmo: recente ontwikkelingen
Het Verbond van Verzekeraars heeft besloten om geen convenant Wmo meer af te sluiten vanaf 01- 01-2019 (zie het persbericht van de VNG d.d. 7 november 2018). De voornaamste motivatie is dat een slachtoffer gewezen mag worden op het gebruik maken van het Wmo-loket, maar hiertoe niet verplicht kan worden door een aansprakelijk verzekeraar (zie ook de VNG ledenbrief hierboven Red LSA-LM) . Wat betekent dit nu voor de praktijk en heeft dit invloed op de Handreiking Zorgschade? deletselschaderaad.nl

Deze website maakt gebruik van cookies