Zoeken

Inloggen

Artikelen

Wetsvoorstel langdurige zorg

Wetsvoorstel langdurige zorg
Zekerheid over zware zorg. Dat is wat staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) biedt met de Wet langdurige zorg. Deze wet verzekert de (instellings)zorg voor de meest kwetsbare ouderen en gehandicapten in Nederland. Het is daarmee de sluitsteen van de hervorming van de langdurige zorg.

Staatssecretaris Van Rijn: ‘De meest kwetsbare mensen in onze samenleving moeten altijd verzekerd zijn van goede zorg. Met de Wet langdurige zorg (Wlz) regelen we die zorg en het recht op een plek in een instelling, wanneer thuis wonen niet langer meer gaat.’ De Wlz is aan de Tweede Kamer verzonden.

Sluitsteen van de hervorming
De Wlz sluit aan op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Wmo is gericht op participatie en regelt hulp en ondersteuning, toegesneden op de persoonlijke omstandigheden van mensen. De Zvw regelt de medische zorg gericht op genezing bijvoorbeeld via het recht op wijkverpleegkundige zorg. De Wlz garandeert passende zorg en een veilige woonomgeving. Wanneer dat in de thuissituatie niet langer gaat: dan is er altijd plek in een instelling. Eerder was al toegezegd dat wie nu in een instelling verblijft zijn recht op verblijf behoudt.
(...)

Voor het volledige artikel, het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en het advies van de RvS:www.rijksoverheid.nl Met dank aan Recht.nl voor de verwijzing.

Deze website maakt gebruik van cookies