Zoeken

Inloggen

Artikelen

De niet-belastbaarheid van letselschadevergoedingen Mr. D.J. van der Kolk in piv-bulletin 2008 5-6

De niet-belastbaarheid van letselschadevergoedingen Mr. D.J. van der Kolk in piv-bulletin 2008 5-6
In de dagelijkse praktijk van de letselschaderegeling wordt naast de vaststellingsovereenkomst veelal ook een belastinggarantie verstrekt door de verzekeraar. Deze praktijk is bij de meeste verzekeraars standard practice. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat een slachtoffer alleen bereid is genoegen te nemen met een schadevergoeding wegens verlies aan arbeidsvermogen op netto basis als de verzekeraar het risico wegneemt dat op enig moment nog premie- en belastingheffing plaatsvindt. Met het afgeven van de belastinggarantie verklaart de verzekeraar dat hij onder bepaalde omschreven omstandigheden de discussie met de Belastingdienst zal voeren als deze van oordeel is dat de uitkering toch belastbaar is. Ook zegt de verzekeraar in de belastinggarantie toe de eventuele aanslag te voldoen. De belastinggaranties van de meeste verzekeraars zijn inhoudelijk nagenoeg gelijk. Dat is een ontwikkeling van de laatste jaren, welke ongetwijfeld mede in gang is gezet door de zeer lezenswaardige bijdrage van A.F.J. Blondeel in ‘Letselschade en de fiscus’, waarin hij een voorbeeld geeft voor een belastinggarantie.Piv-bulletin

Deze website maakt gebruik van cookies