Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Arnhem 161105 Geen bezwaar tegen garantie nu RVS stelt dat belasting niet verschuldigd is

Rb Arnhem 16-11-05
20.  RVS heeft geen materieel bezwaar geformuleerd tegen de door [eiseres] gevorderde belastinggarantie als zodanig. RVS stelt slechts dat géén belasting is verschuldigd. Als dat zo is kan weinig bezwaar bestaan tegen de vordering op dit onderdeel, die immers slechts beoogt het belang van [eiseres] zeker te stellen in het niet absoluut uit te sluiten geval dat er, om welke reden dan ook, toch een belastingaanslag zou komen. De vordering is toewijsbaar. LJN

Deze website maakt gebruik van cookies