Zoeken

Inloggen

Artikelen

Winstbelasting per 010107 verder omlaag

Winstbelasting verder omlaag:
Staatssecretaris Wijn stelt voor om het inkomen van ondernemers die inkomenstenbelasting betalen, voor 9% vrij te stellen. Dit staat in het wetsvoorstel 'Werken aan Winst' dat de ministerraad heeft goedgekeurd. Effect van dit wetsvoorstel is dat het midden- en kleinbedrijf en het grootbedrijf in gelijke mate lastenverlichting krijgen. De mkb-winstvrijstelling van 9% betekent dat de ondernemer over zijn winst maximaal 47,3% inkomstenbelasting betaalt in plaats van 52%. Verder stelt staatssecretaris Wijn voor om het tarief van de vennootschapsbelasting te verlagen van 29,6% nu naar 25%. Daarnaast gaat het mkb-tarief in de vennootschapsbelasting (voor winsten tot ruim 20.000 euro) naar 20%.
Min van Financiën

Deze website maakt gebruik van cookies