Zoeken

Inloggen

Oordeel over BGK in deelgeschil

Oordeel over BGK in deelgeschil

Zie voor de kosten van de deelgeschilprocedure zélf: Kosten-van-Deelgeschil

Meer artikelen...

 1. RBGEL 031121 bgk verzocht 8,7 uur x € 275,00 + 21% = € 2.936,73, toegewezen € 1.500,00 x 50% vanwege ES
 2. RBMNE 040821 bgk advocaat stagiair; verzocht 26 x € 245 + 7% + 21 % ; toegewezen 20 x (70 % van € 262,15) + 21% = € 4440,82
 3. RBAMS 190821 bgk gevorderd € 21.098,78; beroep op piv-staffel gaat niet op, maar daarop gebaseerde € 4.728,00 is vooralsnog redelijk (2)
 4. RBDHA 170920 BGK: verzocht 37 uur x € 265 +6% + 21%, toegewezen: 18 uur x € 250,00 incl BTW x 75% vanwege ES
 5. RBMNE 020621 veroordeling tot aanvulling op eerder vergoede bgk € 13.066,46; totaal € 32.990,73
 6. RBROT 310321 tzv BGK € 6.979,43 boven reeds vergoedde € 1.315,95 is niet aannemelijk dat deze voldoen aan dubbele redelijkheidstoets
 7. RBDHA 280121 bgk, verzocht € 10.221,48, deels niet onderbouwd, toegewezen € 2.683,18 (€ 5.366,35 x 50%) + € 750 (1500,00 x 50%)
 8. RBZWB 180221 redelijkheid kosten niet te beoordelen uit omschrijvingen als 'correspondentie in’, 'correspondentie uit’ en 'studie dossier'
 9. RBAMS 251120 deelgeschilprocedure niet geschikt om debat over bgk te beslechten na afronding schaderegeling; geen incassoprocedure
 10. RBOVE 050121 bgk 102 uur x 250,00 +21 % redelijk
 11. RBGEL 030920 Deelgeschilprocedure niet geschikt om debat over bgk te beslechten; schaderegeling al afgerond en SO staat buiten de discussie
 12. RBAMS 200820 Rb neemt geen beslissing over bgk; gesteld noch gebleken is dat het onderhandelingstraject agv discussie is gestaakt
 13. RBDHA 060420 na onjuiste/onduidelijke informatieverstrekking van slachtoffer; geen nadere vergoeding BGK
 14. RBROT 200320 BGK discussie; gevorderd: 13,18 x € 270,- + 21 + 6%= € 4.605,82 , veroordeeld tot: 10 x € 230,- + 21% = € 2.783,-
 15. RBOBR 210120 discussie over neuropsycholoog beslecht na zitting; bgk gevorderd € 6.070,97; afgewezen; onvoldoende inzichtelijk gemaakt
 16. RBDHA 121119 gevorderde BGK onredelijk hoog; afwijzing aanvullend voorschot € 16.900,00 nu reeds € 6.555,00 is voldaan, alsmede € 9.500,00 aan eerdere bbh
 17. RBGEL 180919 whiplash; BGK gevorderd € 23.389,13, waarvan € 13.214,40 betaald, aanvullend voorschot van € 7.000,00 toegewezen
 18. RBDHA 200519 BGK Mr's X & V € 24.059,85 en € 29.707,09, in feite incassogeschil; niet ontvankelijk en afgewezen; € 350,00 + 10% excl BTW onaanvaardbaar hoog
 19. RBMNE 061119 hoofdsom € 5.000,00, kosten vergoed € 3.985,66; aanvullend gevorderd € 1.769,85; toegewezen € 800,00
 20. RBDHA 030919 Verzoek tot aanvullende vergoeding bgk afgewezen; uren zijn niet noodzakelijk gebleken
 21. RBGEL 230719 redelijkheid bgk niet vast te stellen
 22. RBDHA 200219 deelgeschilprocedure onterecht ingesteld als incassoprocedure; misbruik van procesrecht
 23. RBROT 240719 na finale kwijting door slachtoffer is gemachtigde niet-ontvankelijk in deelgeschil over BGK
 24. RBROT 200519 BGK vergoed € 17.103,29 bij hoofdsom van € 18.000,00, vordering tot nabetaling van € 15.993,97 afgewezen
 25. RBDHA 150519 hoofdsom € 3.000,00; kosten vergoed € 2.728,11; aanvullend gevorderd € 1.810,00; niet redelijkerwijs noodzakelijk; afgewezen
 26. RBMNE 200319 afwijzing vordering openstaande buitengerechtelijke kosten
 27. RBDHA 220119 Verzoek ziet hoofdzakelijk op vaststelling buitengerechtelijke kosten; niet aangetoond dat kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren
 28. RBOVE 090718 Zweeds recht, voorschot op bgk, verzocht 132 uur, uren bovenmatig, toegewezen in Zweedse Kronen 90 uur 1653 = 148.770
 29. Rb Amsterdam 220118 openstaande BGK € 14.791,33 volledig toegewezen
 30. Rb. Gelderland 181016 deelgeschil; kop-staartbotsing; geen betwisting causaal verband aanrijding en klachten ; wel betwiste BGK
 31. Rb. Gelderland 060116 vergoeding buitengerechtelijke kosten; korting omdat verwacht worden dat efficiënt wordt gewerkt
 32. Rb. Gelderland 110516 2e oordeel over voorschot BGK, weer toegewezen; kosten deels aan ass. te wijten
 33. Rb. Gelderland 140617 deelgeschil; vergoeding buitengerechtelijke kosten; overleggen polisvoorwaarden noodzakelijk;
 34. Rb Midden-Nederland 070617 rb passeert verweer tzv verhouding uren; uurtarief gematigd van € 270,00 excl naar € 270,00 6% kantoorkosten; € 13.934,42 BGK toegewezen
 35. Rb Oost-Brabant 210217 onterecht getrokken tanden; afgewezen verzoek voorschot terzake van BGK vanwege opstelling advocaat
 36. Rb Rotterdam 081216 vordering tzv bevoorschotting BGK; onbetaald gebleven deel declaraties (€ 3.835,58 van € 10.407,06) vormt geen breekpunt in onderhandelingstraject
 37. Rb Zeeland-West-Brabant 310316 verzoeken over BGK over en weer afgewezen; uurtarief € 250,—en € 255,— niet onredelijk; urenspecificaties geven de rechtbank onvoldoende concreet inzicht
 38. Rb Limburg 030915 deelgeschil kan ook zien op verschuldigdheid BGK; volledige toewijzing BGK, ook die ter inning van BGK
 39. Rb Overijssel 230215 vordering aanvullende BGK van € 7.083,86 onvoldoende onderbouwd

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies