Zoeken

Inloggen

Artikelen

RBDHA 060420 na onjuiste/onduidelijke informatieverstrekking van slachtoffer; geen nadere vergoeding BGK

RBDHA 060420 na onjuiste/onduidelijke informatieverstrekking van slachtoffer ontstaat onvoldoende vertrouwensbasis om vz te verplichten buitengerechtelijk traject voort te zetten;
- na onjuiste/onduidelijke informatieverstrekking van slachtoffer; geen nadere vergoeding BGK
- verzoek voorlopig deskundigenbericht is prematuur, meer medisch info vereist
- kosten deelgeschil niet begroot, deelgeschilprocedure is onnodig ingesteld

Vergoeding buitengerechtelijke kosten

4.11.
De rechtbank is van oordeel dat Unigarant mr. Arslan tot op heden een adequate vergoeding voor gemaakte buitengerechtelijke kosten heeft voldaan, te weten een bedrag van € 7.416,52. Weliswaar staat niet vast dat er geen schade is, maar er zijn vooralsnog geen aanwijzingen die duiden op een schadeomvang van ruim € 140.000,-- (het afwikkelingsvoorstel van [verzoeker] ). Onder de gegeven omstandigheden is er veeleer aanleiding om te veronderstellen dat de schade lager zal zijn. Verder weegt de rechtbank mee dat Unigarant aan [verzoeker] reeds een schadebedrag heeft uitgekeerd van € 49.000,--, waarvan de buitengerechtelijke kosten geen onderdeel uitmaken. Bij de toets of de buitengerechtelijke kosten redelijk zijn, speelt de schadeomvang een rol. Tot slot blijkt uit de urenspecificaties dat veel uren zijn gemaakt zonder dat daarvoor een gefundeerde verklaring of rechtvaardiging is gegeven en zonder dat deze noodzakelijk zijn gebleken. Het voorgaande betekent dat ook het verzoek tot nadere vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2020:3339

 

Deze website maakt gebruik van cookies