Zoeken

Inloggen

Blokkeringsrecht, weigering medewerking

Blokkeringsrecht, weigering medewerking

Meer artikelen...

 1. RBROT 040322 verzoeker is, m.h.o. blokkeringsrecht, in principe niet verplicht de medische gegevens aan wederpartij zonder medisch adviseur te verstrekken
 2. RBMNE 020322 kosten deskundigenbericht voor rekening (ouders van) verzoekster na beroep op blokkeringsrecht (2)
 3. KBS Advocaten 030222 Het correctierecht verder verfijnd; bedoeld voor feitelijke onjuistheden die op eenvoudige en objectieve wijze mbv andere gegevens kunnen worden aangetoond
 4. RBDHA 281021 of en in hoeverre verzoekster zich ten onrechte op blokkeringsrecht beroept, moet in bodemprocedure worden beoordeeld
 5. RBMNE 190521 rb ziet geen aanleiding tot benoeming nieuwe deskundige na gebruik blokkeringsrecht
 6. RBLIM 070421 geen toelating tot nadere medische bewijslevering na beroep op blokkeringsrecht
 7. RBMNE 070421 geen benoeming neuroloog en neuropsycholoog onjuist gebruik blokkeringsrecht, wel benoeming oogarts, vraagstelling terzake (2)
 8. RBMNE 280121 ambtshalve overweging: geen inzage- en blokkeringsrecht, omdat voor onderzoek door de deskundige een contractuele relatie bestaat
 9. RBNHO 241220 afwijzing verzoek vanwege weigering door pij en rb voorgestelde deskundige, zonder reëele bezwaren en zonder zelf andere geschikte deskundigen aan te dragen (2)
 10. GHAMS 190520 door medisch advies ondersteund blokkeringsrecht gehonoreerd; volgt benoeming nieuwe psychiater; ook voorschot 2e deskundige t.l.v. vz
 11. RBGEL 110718 dagvaarding SO, verklaring voor recht: € 30.000,00 dekt de schade, niet meewerkend SO betaalt proceskosten: € 11.242,00
 12. RBGEL 040718 procedure tegen SO; SO werkt niet mee aan deskundigenbericht; geen causaal verband vast te stellen
 13. GHARL 240418 beroep op blokkeringsrecht leidt ertoe dat ao agv ongeval onvoldoende is onderbouwd
 14. Rb Rotterdam 220118 rugletsel; rapport deskundige geblokkeerd; nader onderzoek nodig tzv vaststelling causaal verband
 15. Rb Rotterdam 200716 hersenletsel; rapport deskundige is onvolledig en kan nog niet als uitgangspunt dienen; ASR moet meewerken aan continuering expertise
 16. Rb Gelderland 021116 als geen gebruik wordt gemaakt van het blokkeringsrecht, dient de aan de deskundige verschafte medische infomatie aan (de medisch adviseur van) de wederpartij te worden verstrekt
 17. Hof 's-Hertogenbosch 290414 burn-out; door beroep op blokkeringsrecht mbt psychiatrisch deskundigenbericht heeft wn-er niet voldaan aan bewijslast
 18. Rb Overijssel 100713 onvoldoende gemotiveerde medische bezwaren tegen deskundigenonderzoek, einddatum schade 01-01-2014
 19. Hof 's-Hertogenbosch 070513 benoeming neuroloog, IWMD-vraagstelling, richtlijnen tzv omgang met blokkeringsrecht
 20. Rb Almelo 141211 beroep op blokkeringsrecht ontneemt niet het recht op nadere bewijslevering; volgt benoeming nieuwe psychiater
 21. Regionaal tuchtcollege Amsterdam 070611 geen blokkeringsrecht voor keurling AOV
 22. Hof Amsterdam 120811 geen blokkeringsrecht bij deskundigenbericht ikv arbeidsongeschiktheidsverzekering
 23. Rb Arnhem 160211 beroep op blokkeringsrecht leidt tot afwijzing vordering
 24. Rb Utrecht 280410 Dat verzekerde beperkt is in zijn functioneren, is, na blokkering rapport neuropsycholoog niet komen vast te staan.
 25. Rb Utrecht 141009 schade na cts release ipv operatie aan strekpees duim; gevolgen beroep op blokkeringsrecht
 26. Inzicht in het inzage en blokkeringsrecht, Artikel van mw. Mr. A.H.M. van Noort
 27. Hof a.dam 310108 niet langer beroep op blokkeringsrecht; hoger beroep mede voor herstel verzuimen
 28. HR 300307 afwijzing voorlopig desk.onderzoek i.v.m. aantasting pers. integriteit
 29. Rb A'dam 190706 beroep op blokkeringsrecht zodat geen deskundigenbericht tot stand komt
 30. Rb Den Bosch, 070606 gevolgen weigering medewerking aan deskundigenbericht in letselschadezaak

Deze website maakt gebruik van cookies