Zoeken

Inloggen

Blokkeringsrecht, weigering medewerking

Blokkeringsrecht, weigering medewerking

Meer artikelen...

 1. RBNHO 241220 afwijzing verzoek vanwege weigering door pij en rb voorgestelde deskundige, zonder reëele bezwaren en zonder zelf andere geschikte deskundigen aan te dragen (2)
 2. GHAMS 190520 door medisch advies ondersteund blokkeringsrecht gehonoreerd; volgt benoeming nieuwe psychiater; ook voorschot 2e deskundige t.l.v. vz
 3. RBGEL 110718 dagvaarding SO, verklaring voor recht: € 30.000,00 dekt de schade, niet meewerkend SO betaalt proceskosten: € 11.242,00
 4. RBGEL 040718 procedure tegen SO; SO werkt niet mee aan deskundigenbericht; geen causaal verband vast te stellen
 5. GHARL 240418 beroep op blokkeringsrecht leidt ertoe dat ao agv ongeval onvoldoende is onderbouwd
 6. Rb Rotterdam 220118 rugletsel; rapport deskundige geblokkeerd; nader onderzoek nodig tzv vaststelling causaal verband
 7. Rb Rotterdam 200716 hersenletsel; rapport deskundige is onvolledig en kan nog niet als uitgangspunt dienen; ASR moet meewerken aan continuering expertise
 8. Rb Gelderland 021116 als geen gebruik wordt gemaakt van het blokkeringsrecht, dient de aan de deskundige verschafte medische infomatie aan (de medisch adviseur van) de wederpartij te worden verstrekt
 9. Hof 's-Hertogenbosch 290414 burn-out; door beroep op blokkeringsrecht mbt psychiatrisch deskundigenbericht heeft wn-er niet voldaan aan bewijslast
 10. Rb Overijssel 100713 onvoldoende gemotiveerde medische bezwaren tegen deskundigenonderzoek, einddatum schade 01-01-2014
 11. Hof 's-Hertogenbosch 070513 benoeming neuroloog, IWMD-vraagstelling, richtlijnen tzv omgang met blokkeringsrecht
 12. Rb Almelo 141211 beroep op blokkeringsrecht ontneemt niet het recht op nadere bewijslevering; volgt benoeming nieuwe psychiater
 13. Regionaal tuchtcollege Amsterdam 070611 geen blokkeringsrecht voor keurling AOV
 14. Hof Amsterdam 120811 geen blokkeringsrecht bij deskundigenbericht ikv arbeidsongeschiktheidsverzekering
 15. Rb Arnhem 160211 beroep op blokkeringsrecht leidt tot afwijzing vordering
 16. Rb Utrecht 280410 Dat verzekerde beperkt is in zijn functioneren, is, na blokkering rapport neuropsycholoog niet komen vast te staan.
 17. Rb Utrecht 141009 schade na cts release ipv operatie aan strekpees duim; gevolgen beroep op blokkeringsrecht
 18. Inzicht in het inzage en blokkeringsrecht, Artikel van mw. Mr. A.H.M. van Noort
 19. Hof a.dam 310108 niet langer beroep op blokkeringsrecht; hoger beroep mede voor herstel verzuimen
 20. HR 300307 afwijzing voorlopig desk.onderzoek i.v.m. aantasting pers. integriteit
 21. Rb A'dam 190706 beroep op blokkeringsrecht zodat geen deskundigenbericht tot stand komt
 22. Rb Den Bosch, 070606 gevolgen weigering medewerking aan deskundigenbericht in letselschadezaak

Deze website maakt gebruik van cookies