Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Zwolle, 130706: CBBS, omzetting van een "M" in een "G " door de arbeidsdeskundige

Rb Zwolle, 13-07-06: CBBS, omzetting van een "M" in een "G " door de arbeidsdeskundige
Met betrekking tot de omzetting van een “M” in een “G” door de arbeidsdeskundige, waardoor geen motivering meer gegeven hoeft te worden, is de rechtbank van oordeel dat het vernieuwde CBBS op dit punt nog steeds niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Door de afwezigheid van een motivering is voor anderen dan de arbeidsdeskundige immers niet op relatief eenvoudige wijze te beoordelen waarom de functie ondanks een signalering geschikt wordt geacht en of dit standpunt terecht wordt ingenomen.
LJN AY7401 zie ook voor eenzelfde oordeel LJN AY7399

Deze website maakt gebruik van cookies