Zoeken

Inloggen

Artikelen

RBROT 140319 niet geschikt voor deelgeschil; proceskostenveroordeling ten laste van verzoekster € 720,00 voor salaris gemachtigde

RBROT 140319 niet geschikt voor deelgeschil omdat geen schade door dood of letsel is gevorderd; verzoek afgewezen.
- proceskostenveroordeling ten laste van verzoekster € 720,00 voor salaris gemachtigde

5.3.

Bovemij heeft betwist dat er sprake is van schade door dood of letsel. Uit hetgeen [verzoeker] in het verzoekschrift naar voren heeft gebracht blijkt niet dat het zijn bedoeling is geweest om in deze procedure letselschade te verhalen. De enige schade die hij gesteld heeft is aan zijn auto, want [verzoeker] heeft ter onderbouwing van zijn schade verwezen naar de schadevaststelling door Dekra. [verzoeker] stelt wel dat hij verlies aan verdienvermogen heeft en vervangende hulp moest inschakelen, maar stelt daarbij niet dat sprake is van letsel, noch geeft hij daarvan enige onderbouwing. Uit hetgeen [verzoeker] heeft aangevoerd lijkt het verlies aan verdienvermogen en het inschakelen van vervangende hulp daarom eerder verband te houden met de schade aan zijn auto, want door deze schade kon hij -kennelijk- zijn cateringwerkzaamheden niet uitvoeren. Tijdens de zitting heeft de gemachtigde van [verzoeker] nog wel naar voren gebracht dat er letselschade is, maar zij heeft het letsel niet nader toegelicht. Nu [verzoeker] het letsel niet heeft onderbouwd (en het letsel in het verzoekschrift zelfs helemaal niet heeft genoemd) is de kantonrechter van oordeel dat de schade die in dit deelgeschil voor ligt niet ziet op schade door dood of letsel, maar -kennelijk- op schade aan de auto van [verzoeker] . Voor dit soort schade is een deelgeschil niet bedoeld, zodat het door [verzoeker] verzochte voorschot en de verzochte vergoeding van de gemaakte buitengerechtelijke kosten worden afgewezen.

5.4.
Omdat het verzoek zich niet leent voor behandeling in een deelgeschilprocedure, nu het toepassingsgebied daarvan is beperkt tot personenschade, komt de kantonrechter niet toe aan het begroten van de kosten van deze procedure. Op grond van artikel 1019aa Rv hoeft de rechter immers alleen de kosten te begroten van de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt.

5.5.
Er is gelet op het voorgaande wel plaats voor een proceskostenveroordeling. [verzoeker] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.


De beslissing

De kantonrechter:

wijst de verzoeken van [verzoeker] af;

veroordeelt [verzoeker] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Bovemij vastgesteld op € 720,00 aan salaris voor de gemachtigde; ECLI:NL:RBROT:2019:2006

Deze website maakt gebruik van cookies