Zoeken

Inloggen

Directe actie in letselschade zaken

Directe actie in letselschade zaken

Meer artikelen...

 1. GHAMS 010621 aansprakelijk gestelde stalker doet geen melding onder aansprakelijkheidsverzekering; directe actie tegen verzekeraar dan niet mogelijk
 2. RBLIM 111120 verklaring voor recht ex artikel 7:954 BW afgewezen; belang bij vordering niet geconcretiseerd en het verzochte volgt rechtstreeks uit de wet.
 3. RBMNE 311219 verzoeker heeft verzekerde niet in de procedure betrokken, is niet-ontvankelijk en dient proceskosten verweerder te voldoen
 4. RBMNE 301019 kantonrechter onbevoegd bij directe actie ex 7:954 BW
 5. Rb Noord-Nederland 200917 steekincident dertienjarige; wapenclausule AVP ouders; eis tegen verzekeraar, ouders als derde-belanghebbende
 6. Rb Gelderland 280417 kantonrechter bevoegd in deelgeschil, ook t.z.v. 7:954 lid 6 BW
 7. Rb Oost-Brabant 180417 vordering tegen verzekeraar niet ontvankelijk nu de verzekeraar niet is opgeroepen en verzoekers ook enkel de verzekerde in rechte hebben betrokken
 8. Hof Amsterdam 201216 aard van de directe actie verhindert slachtoffer aan NRL een privatieve last ter inning gefactureerde bedrag af te geven
 9. Rb Midden-Nederland 051016 kantonrechter niet bevoegd bij directe actie tav ogv 7:658 lid 4 gedaagde aansprakelijkheidsverzekeraar; voornemen rb om af te zien van ambtshalve verwijzing
 10. Hof Den Haag 050716 ongeval op glijbaan; beroep op ontbreken van dekking tardief, geen schendiging van belangen door late melding
 11. Rb Den Haag 020916 eiser niet-ontvankelijk omdat verzekerde niet tijdig is opgeroepen
 12. Hof Den Haag 171115 verzekeraar heeft ihkv directe actie belang om verzekerde ook in hoger beroep betrokken te houden in het geding
 13. Hof Amsterdam 101115 verzekerde heeft geen rechtstreeks vorderingsrecht verkregen op de schadebemiddelaar van de Belgische WAM-verzekeraar
 14. Rb Den Haag 270514 verlies verdienvermogen na arbeidsongeval; wg-er deugdelijk opgeroepen voor deelgeschil
 15. Rb Den Haag 260214 val na schoonmaakwerk; vordering verzekeraar wg-er op verzekeraar schoonmaakbedrijf; directe actie komt niet toe aan regresnemer
 16. Rb Rotterdam 060313 giek breekt af tijdens toeristisch boottochtje; directe actie; verzekerde niet in geding geroepen, toch ontvankelijk
 17. Rb 's-Gravenhage 191212 voorbijganger door paintball in oog geraakt; verzekerde niet opgeroepen ism 7:954 lid 6 BW, verzoeker toch ontvankelijk
 18. Rb Rotterdam 110712 directe actie; verz. heeft niet ondubbelzinnig een beroep op uitsluitingsgrond gedaan en evenmin expliciet gesteld dat geen dekking bestaat; dekking aangenomen
 19. Rb 's-Hertogenbosch 171012 rechtstreekse vordering op ass wel ontvankelijk in dgs vanwege: 1 rol ass in schadeafhandeling, ook ic; 2 systematiek verzoekschriftproc.
 20. Rb Utrecht 160512 nieuwe verjaringstermijn ex 7:942 BW gaat pas lopen als ass. afwijst onder vermelding van verjaringstermijn van zes maanden
 21. Rb Arnhem 300512 enkelletsel na val op bouwplaats; directe actie; ktr bevoegd omdat materieel slechts de zorgplicht van de werkgever dient te worden beoordeeld
 22. Rb Rotterdam 231111 door noemen van werkgever in verzoekschrift voldaan aan eis van tijdigheid artikel 7:954 lid 6 BW
 23. Rb 's-Gravenhage 051011 OPS/CTE onderhoudsschilder,geen dekkingsuitsluiting wegens schending inlichtingenverplichting
 24. Rb 's-Hertogenbosch 120511 eiser laat na verzekerde in het geding te roepen; krijgt alsnog de gelegenheid daartoe
 25. Rb Arnhem 160211 artikel 7:954 heeft onmiddelijke werking, ook als reeds deel van de uitkering is voldaan voor datum inwerkingtreding
 26. Rb A.dam 270110 verzekeraar niet zélf aansprakelijk ex 7:945
 27. Rb Utrecht 020909 Kan benadeelde de verzekeraar aanspreken wanneer procedure tussen verzekeraar en verzekerde nog gaande is?
 28. Rb R.dam 200509 rechtstreekse aansprakelijkheid ex 7:954 van verzekeraar failliet gegane verzekerde
 29. Rb Haarlem 190209 vordering ex 7-954 op verzekeraar is verbonden met 7-658. Kantonrechter bevoegd
 30. Rb R.Dam 051207 verjaring bij directe actie; wijzigt toetsingskader wanneer ass. wordt aangesproken?
 31. Rb R'dam 300108 overlijdensschade; eiseres niet-ontvankelijk; niet tijdig oproepen verzekerde
 32. Rb R'dam 300108 asbestzaak, eiseres niet-ontvankelijk, niet voldaan aan voorwaarden directe actie
 33. Rb R.dam, 261006 rechtstreekse vordering ex 7:954 BW is geen vordering "betrekkelijk tot aov"
 34. Rb Rotterdam 261006 directe actie, (geld)vordering uit een verzekeringsovereenkomst ktr niet bevoe

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies