Zoeken

Inloggen

Directe Actie in Letselschadezaken

Directe Actie in Letselschadezaken

Meer artikelen...

 1. PPS Bulletin 2022-3 Rosalinde Montulet: Verkeersslachtoffer kan terugvallen op directe actie als eigen recht is verjaard (2)
 2. RBROT 130522 directe actie ex artikel 7:954 BW jegens verzekeraar niet mogelijk bij zuivere vermogensschade (misgelopen verzekeringsuitkering)
 3. GHSHE 260422 geen letsel, bij brand is asbest verspreid geraakt; geen rechtstreekse vordering op ass; geen letsel
 4. HR 220422 directe actie art. 7:954 BW wanneer WAM-vordering op verzekeraar verjaard is
 5. RBOVE 250122 wn valt door dak; kantonrechter bevoegd omdat de zaak primair en materieel gaat om de aansprakelijkheid van de werkgever
 6. GHAMS 010621 aansprakelijk gestelde stalker doet geen melding onder aansprakelijkheidsverzekering; directe actie tegen verzekeraar dan niet mogelijk
 7. RBLIM 111120 verklaring voor recht ex artikel 7:954 BW afgewezen; belang bij vordering niet geconcretiseerd en het verzochte volgt rechtstreeks uit de wet.
 8. RBMNE 311219 verzoeker heeft verzekerde niet in de procedure betrokken, is niet-ontvankelijk en dient proceskosten verweerder te voldoen
 9. RBMNE 301019 kantonrechter onbevoegd bij directe actie ex 7:954 BW
 10. Rb Noord-Nederland 200917 steekincident dertienjarige; wapenclausule AVP ouders; eis tegen verzekeraar, ouders als derde-belanghebbende
 11. Rb Gelderland 280417 kantonrechter bevoegd in deelgeschil, ook t.z.v. 7:954 lid 6 BW
 12. Rb Oost-Brabant 180417 vordering tegen verzekeraar niet ontvankelijk nu de verzekeraar niet is opgeroepen en verzoekers ook enkel de verzekerde in rechte hebben betrokken
 13. Hof Amsterdam 201216 aard van de directe actie verhindert slachtoffer aan NRL een privatieve last ter inning gefactureerde bedrag af te geven
 14. Rb Midden-Nederland 051016 kantonrechter niet bevoegd bij directe actie tav ogv 7:658 lid 4 gedaagde aansprakelijkheidsverzekeraar; voornemen rb om af te zien van ambtshalve verwijzing
 15. Hof Den Haag 050716 ongeval op glijbaan; beroep op ontbreken van dekking tardief, geen schendiging van belangen door late melding
 16. Rb Den Haag 020916 eiser niet-ontvankelijk omdat verzekerde niet tijdig is opgeroepen
 17. Hof Den Haag 171115 verzekeraar heeft ihkv directe actie belang om verzekerde ook in hoger beroep betrokken te houden in het geding
 18. Hof Amsterdam 101115 verzekerde heeft geen rechtstreeks vorderingsrecht verkregen op de schadebemiddelaar van de Belgische WAM-verzekeraar
 19. Rb Den Haag 270514 verlies verdienvermogen na arbeidsongeval; wg-er deugdelijk opgeroepen voor deelgeschil
 20. Rb Den Haag 260214 val na schoonmaakwerk; vordering verzekeraar wg-er op verzekeraar schoonmaakbedrijf; directe actie komt niet toe aan regresnemer
 21. Rb Rotterdam 060313 giek breekt af tijdens toeristisch boottochtje; directe actie; verzekerde niet in geding geroepen, toch ontvankelijk
 22. Rb 's-Gravenhage 191212 voorbijganger door paintball in oog geraakt; verzekerde niet opgeroepen ism 7:954 lid 6 BW, verzoeker toch ontvankelijk
 23. Rb Rotterdam 110712 directe actie; verz. heeft niet ondubbelzinnig een beroep op uitsluitingsgrond gedaan en evenmin expliciet gesteld dat geen dekking bestaat; dekking aangenomen
 24. Rb 's-Hertogenbosch 171012 rechtstreekse vordering op ass wel ontvankelijk in dgs vanwege: 1 rol ass in schadeafhandeling, ook ic; 2 systematiek verzoekschriftproc.
 25. Rb Utrecht 160512 nieuwe verjaringstermijn ex 7:942 BW gaat pas lopen als ass. afwijst onder vermelding van verjaringstermijn van zes maanden
 26. Rb Arnhem 300512 enkelletsel na val op bouwplaats; directe actie; ktr bevoegd omdat materieel slechts de zorgplicht van de werkgever dient te worden beoordeeld
 27. Rb Rotterdam 231111 door noemen van werkgever in verzoekschrift voldaan aan eis van tijdigheid artikel 7:954 lid 6 BW
 28. Rb 's-Gravenhage 051011 OPS/CTE onderhoudsschilder,geen dekkingsuitsluiting wegens schending inlichtingenverplichting
 29. Rb 's-Hertogenbosch 120511 eiser laat na verzekerde in het geding te roepen; krijgt alsnog de gelegenheid daartoe
 30. Rb Arnhem 160211 artikel 7:954 heeft onmiddelijke werking, ook als reeds deel van de uitkering is voldaan voor datum inwerkingtreding
 31. Rb A.dam 270110 verzekeraar niet zélf aansprakelijk ex 7:945
 32. Rb Utrecht 020909 Kan benadeelde de verzekeraar aanspreken wanneer procedure tussen verzekeraar en verzekerde nog gaande is?
 33. Rb R.dam 200509 rechtstreekse aansprakelijkheid ex 7:954 van verzekeraar failliet gegane verzekerde
 34. Rb Haarlem 190209 vordering ex 7-954 op verzekeraar is verbonden met 7-658. Kantonrechter bevoegd
 35. Rb R.Dam 051207 verjaring bij directe actie; wijzigt toetsingskader wanneer ass. wordt aangesproken?
 36. Rb R'dam 300108 overlijdensschade; eiseres niet-ontvankelijk; niet tijdig oproepen verzekerde
 37. Rb R'dam 300108 asbestzaak, eiseres niet-ontvankelijk, niet voldaan aan voorwaarden directe actie
 38. Rb R.dam, 261006 rechtstreekse vordering ex 7:954 BW is geen vordering "betrekkelijk tot aov"
 39. Rb Rotterdam 261006 directe actie, (geld)vordering uit een verzekeringsovereenkomst ktr niet bevoe

Deze website maakt gebruik van cookies