Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Den Haag 270514 verlies verdienvermogen na arbeidsongeval; wg-er deugdelijk opgeroepen voor deelgeschil

Rb Den Haag 270514 verlies verdienvermogen na arbeidsongeval; wg-er deugdelijk opgeroepen voor deelgeschil; onvoldoende bijdrage aan vso; afwijzing deelgeschil;
- kosten gevorderd en begroot obv 9,25 uur x € 187,50 + 21% + 6% ; totaal € 2.299,51

4 De beoordeling

Ontvankelijkheid
4.1.
Alvorens inhoudelijk op het verzoek in te gaan heeft Nationale-Nederlanden aangevoerd dat [verzoekster] niet ontvankelijk dient te worden verklaard in haar verzoek. Daartoe heeft Nationale-Nederlanden primair aangevoerd dat [verzoekster] heeft nagelaten conform het bepaalde in artikel 7:954 lid 6 BW Sevagram in de procedure op te roepen. Subsidiair heeft Nationale-Nederlanden aangevoerd dat het verzoek onduidelijk is omdat de reikwijdte van het verzoek niet duidelijk is en omdat [verzoekster] producties heeft overgelegd zonder daarbij aan te geven welke aspecten daarvan het verzochte zouden moeten dragen. Hierdoor kan Nationale-Nederlanden zich niet deugdelijk verweren en is zij onredelijk in haar verweer benadeeld.

4.2.
Het primair gevoerde verweer van Nationale-Nederlanden treft naar het oordeel van de kantonrechter geen doel. De kantonrechter overweegt daartoe dat Sevagram zowel bij exploot van kennisgeving d.d. 23 december 2013 in kennis is gesteld van het verzoekschrift en de datum van de zitting, alsmede bij aangetekende brief van de griffier van deze rechtbank d.d. 4 december 2013 is opgeroepen te verschijnen op de zitting van 7 januari 2014 te 11:15 uur. Sevagram is derhalve deugdelijk opgeroepen in het geding zodat daarmee aan het vereiste van artikel 7:954 lid 6 BW is voldaan.

4.3.
Naar het oordeel van de kantonrechter treft het subsidiair gevoerde verweer eveneens geen doel. Het verzochte in het petitum is in samenhang met de toelichting daarop in het lichaam van het verzoekschrift voldoende duidelijk en specifiek. Dat blijkt ook uit de weergave van de (kern)stelling van [verzoekster] door Nationale-Nederlanden in haar verweerschrift. De conclusie van Nationale-Nederlanden dat zij is geschaad in haar mogelijkheden tot het voeren van verweer omdat [verzoekster] haar stellingen niet deugdelijk heeft onderbouwd, onderschrijft de kantonrechter, mede gelet op het verhandelde ter zitting, niet.

4.4.
[verzoekster] dient derhalve ontvankelijk te worden verklaard in haar verzoek.

ECLI:NL:RBDHA:2014:8142

Deze website maakt gebruik van cookies