Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb R'dam 300108 asbestzaak, eiseres niet-ontvankelijk, niet voldaan aan voorwaarden directe actie

Rb R'dam 300108 asbestzaak, eiseres niet-ontvankelijk verklaard, niet voldaan aan voorwaarden directe actie
Werknemer overlijdt aan longkanker. Eiseres, zijn weduwe, acht Wilton Feyenoord en diens rechtsopvolger Rotterdam United aansprakelijk, omdat werknemer zou zijn blootgesteld aan asbest. Zij dagvaart Allianz als AVB-verzekeraar van de werkgever rechtstreeks op grond van art 7:954 BW. De rechtbank verklaart eiseres niet ontvankelijk, omdat Wilton Feyenoord en Rotterdam United niet tijdig in deze procedure zijn betrokken, hetgeen krachtens artikel 7:954 lid 6 BW een vereiste is voor het kunnen instellen van een directe actie tegen de verzekeraar. Oproeping op basis van artikel 118 Rv. dan wel door gezamenlijke dagvaarding van verzekerden en verzekeraars ligt in de rede. De in artikel 7:954 lid 2 BW geregelde uitzondering niet van toepassing is, omdat geen sprake is van een verzekerde die heeft opgehouden te bestaan. Samenvatting van
PIV-site

Deze website maakt gebruik van cookies