Artikelen

RBOVE 010520 afwijzing vordering bewakingsbeelden en persoonsgegevens medewerkers supermarkt vanwege strafrechtelijk onderzoek

Hoofdcategorie: Processuele Aspecten
Categorie: Exhibitieplicht ex 843a Rv

RBOVE 010520 KG, supermarkt schakelt na wangedrag van klant politie in; klant overlijdt op politiebureau; supermarkt niet aansprakelijk;
- afwijzing vordering bewakingsbeelden en persoonsgegevens medewerkers supermarkt vanwege strafrechtelijk onderzoek

3.9.
Om zijn vordering die verband houdt met het overlijden van [A] eventueel in een bodemprocedure verder te kunnen staven en mogelijk ook uit te kunnen breiden, vordert [eiser] tevens – samengevat – afgifte van beeldopnames en persoonsgegevens.

3.10.
De kantonrechter overweegt als volgt. Het overlijden van [A] wordt onderzocht door de Rijksrecherche. [eiser] heeft niet weersproken dat de politie in verband hiermee beeldopnames heeft gevorderd van Jumbo die op 14 maart 2020 zijn gemaakt door bewakingscamera’s van de supermarkt en dat Jumbo, die zelf ook nog over die beelden beschikt, daarbij het verbod heeft gekregen om de beelden verder te delen. Reeds dat staat aan toewijzing van de vordering tot vrijgave van beeldopnames door Jumbo in de weg.

3.11.
[eiser] heeft thans onvoldoende belang bij vrijgave van de beelden door Jumbo, tegenover het belang van Jumbo om het opgelegde verbod niet te overtreden. Jumbo heeft namelijk aangeboden de beeldopnames te zullen bewaren om door [eiser] bekeken te kunnen worden, met inachtneming van privacyregels, zodra het verbod op het delen van de beelden niet langer van kracht is. Verder heeft [eiser] niet weersproken dat hij zich ook tot de officier van justitie kan wenden voor het verkrijgen van inzage in de beeldopnames. Aldus zal [eiser] de beelden vroeger of later te zien kunnen krijgen. Dat [eiser] daar behoefte aan heeft, vooral ook in het kader van rouwverwerking door hemzelf en de overige nabestaanden van [A] , zoals [eiser] heeft verklaard, is goed invoelbaar, maar in het licht van het bovenstaande kan niet van Jumbo worden gevergd dat zij hiervoor thans, met het oog op de mogelijke strafrechtelijke gevolgen ervan, het opgelegde verbod overtreedt.

3.12.
In het verlengde van het vorenstaande zal ook de vordering tot afgifte van persoonsgegevens worden afgewezen. Niet alleen hangen de gevorderde persoonsgegevens nauw samen met de beeldopnames, maar [eiser] heeft ook niet, althans onvoldoende onderbouwd, gesteld dat de gevorderde persoonsgegevens niet meer beschikbaar of te achterhalen zullen zijn als het onderzoek van de Rijksrecherche is afgerond. Verder is het thans nog maar de vraag in hoeverre [eiser] de gevorderde persoonsgegevens nodig heeft. Dat zal mede afhangen van de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaak van het overlijden. Vooralsnog is er tegen de achtergrond van al het bovenstaande onvoldoende aanleiding om de uitkomsten van het onderzoek niet af te wachten. De kantonrechter laat dan nog daar dat afgifte van de gevraagde gegevens een inbreuk op de privacy van niet bij deze procedure betrokken derden oplevert.

ECLI:NL:RBOVE:2020:1712

Deze website maakt gebruik van cookies