Zoeken

Inloggen

Artikelen

RBROT 130520 - na afbreken bolder is beroep op exoneratiebeding door havenbedrijf & huurder kade onaanvaardbaar

RBROT 130520 wg'er aansprakelijk voor letsel na terugspringen meerdraad, Havenbedrijf & huurder kade hoofd.aansprakelijk voor ondeugdelijke bolder
- na afbreken bolder is beroep op exoneratiebeding door havenbedrijf & huurder kade onaanvaardbaar

4.16.

Het Havenbedrijf heeft ter afwering van aansprakelijkheid nog een beroep gedaan op een exoneratiebeding in haar algemene voorwaarden. Het beroep op dit exoneratiebeding is in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar gelet op de mate van schuld die het Havenbedrijf heeft ten aanzien van het laten voortduren van de gevaarzettende situatie, met in dit geval ernstig letsel voor [eiser] als gevolg. Kramer is zich daarnaast bij het registreren van haar persoonlijk account niet bewust geweest van de vergaande strekking van dit exoneratiebeding. Het account en de algemene voorwaarden zien immers met name op de wijze van het heffen en voldoen van de binnenhavengelden.

ECLI:NL:RBROT:2020:4462

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies