Zoeken

Inloggen

Deskundigenbericht en Getuigenverhoor

Deskundigenbericht en Getuigenverhoor

Meer artikelen...

 1. RBROT 231222 voorlopig getuigenverhoor toegewezen; verzoek verweerders om standpunt schriftelijk toe te lichten vóór getuigenverhoor afgewezen
 2. RBAMS 011222 Verzoek voorlopig getuigenverhoor terzake van misbruik bij Stage Entertainment toegewezen
 3. RBAMS 011222 Verzoek voorlopig getuigenverhoor terzake van misbruik bij Stage Entertainment toegewezen (2)
 4. RBDHA 071022 benoeming neuroloog niet zinvol; geen betrouwbaar medisch dossier; eerdere aanrijding en klap met stenen dolfijn (3)
 5. GHARL 270922 deskundigenbericht in hoger beroep; oordeel over kosten procedures geen kennelijke fout, maar uitdrukkelijk gegeven, ambtshalve beslissing (2)
 6. RBNHO 250822 Voorlopig deskundigenbericht door verzekeraar; rb heeft geen discretionaire bevoegdheid en benoemd neurochirurg en orthopedisch chirurg
 7. GHDHA 150621 hoger beroep voorlopig deskundigenbericht slaagt; Hof benoemt alsnog neuroloog en psychiater; IWMD-vraagstelling (3)
 8. GHARL 300822 HB voorlopig deskundigenbericht ontvankelijk; traumachirurg ipv orthopedisch chirurg benoemd; Hof benoemt orthopedisch chirurg
 9. RBAMS 290622 vanwege aard van de zaak zal procesdossier niet aan deskundige worden verstrekt
 10. GHSHE 120722 getuigenverklaringen zijn niet van onwaarde
 11. GHDHA 210622 Verzoek voorlopig getuigenverhoor hangende hoger beroep, voorafgaand aan memorie van grieven
 12. RBROT 060722 verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv in 2011 gedane mededeling in tv-programma afgewezen vanwege verjaring
 13. HR 150722 geen letsel; Hof heeft onjuiste maatstaf aangelegd bij afwijzing verzoek getuigenverhoor
 14. RBAMS 230322 beperkte bewijskracht partijgetuige geldt niet voor wn-er die verklaart over de zorgplicht (2)
 15. RBLIM 040522 gedeeltelijke afwijzing; getuigen kunnen niet worden gehoord over causaal verband of hun mening als deskundige
 16. RBROT 020322 Verzoek tot voorlopig getuigenverhoor tzv blootstelling aan blubberachtige substantie tijdens detentie toegewezen
 17. RBNHO 170222 Verzoek voorlopig deskundigenonderzoek niet-ontvankelijk, want geen rechtsverhouding tussen NN en verweerder
 18. RBDHA 180322 SARS-Cov-2 mondkapjesplicht; getuigen-/deskundigenverhoor afgewezen omdat al een collectieve actie aanhangig is (2)
 19. HR 110322 Collectieve actie; Stichting heeft onvoldoende belang bij voorlopig getuigenverhoor; Vereisten van art. 3:305a BW (2)
 20. RBZWB 210222 geen letsel; verzoeker hoeft in het verzoekschrift de te horen getuigen niet bij naam te noemen; globale omschrijving volstaat.
 21. RBOVE 021121- beperking van artikel 164 lid 2 Rv (beperkte bewijswaarde verklaring partijgetuige) geldt niet voor eisende werknemer; bewijslast rust op wg-er
 22. GHDHA 161121 jurisprudentie mbt tot een ogv 202 Rv gevraagd voorlopig deskundigenbericht is niet van toepassing in bodemzaak
 23. GHDHA 301121 Verzoek desk.ber. in hoger beroep tzv rekenrente; geen rechtens te respecteren belang; ism goede procesorde (2)
 24. RBGEL 191121 Verzoek voorlopig getuigenverhoor na uitglijden op werkplek toegestaan
 25. GHSHE 260821 hoger beroep na afwijzing horen politieagent in kader voorlopig getuigenverhoor slaagt niet; geen discrepantie tussen verklaring in registratieset en verklaring getuige verkeersongeval
 26. HR 120321 Verzoek heropening getuigenverhoor. Aan afwijzing van het verzoek te stellen eisen
 27. GHSHE 070121 Toewijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv bedrijfsongeval, hangende hoger beroep
 28. GHSHE 070121 Toewijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv bedrijfsongeval; herstelfunctie hoger beroep
 29. RBROT 180121 afwijzing getuigenverhoor; schade vanwege inkomsten uit zwart werk betreft schade aan niet-rechtmatige belangen (2)
 30. GHAMS 011220 hoger beroep desk. bericht tzv benoemde deskundige, vraagstelling en voorschot; niet ontvankelijk; geen beroep gedaan op doorbrekingsgronden
 31. GHSHE 011220 bewijsopdracht ten aanzien van toedracht ongeval/mishandeling bij discotheek
 32. GHARL 290920 Hoger beroep tegen gewijzigde vraagstelling voor deskundige ontvankelijk; vaststelling vraagstelling tzv SL laesie pols bij hoger in bed zetten patiente zkh
 33. RBNHO 060820 getuigenverhoor vanwege uitwijken met motor en val nadien
 34. GHSHE 140420 aanrijding tussen personenauto en vrachtwagen; onvoldoende aanleiding voor deskundigenbericht of getuigenverhoor
 35. GHAMS 301018 wn'er KLM krijgt een stelstuk op de benen (100 tot 150 kg); toewijzing getuigenverhoor; deskundigenbericht prematuur
 36. RBLIM 260320 afwijzing verzoek tot horen van gezamenlijk deskundige, nadat rechter in deelgeschil al oordeelde dat deskundige hoor en wederhoor heeft geschonden
 37. GHAMS 170320 Hof wijst, hangende bodemzaak, voorlopig getuigenverhoor m.b.t. toedracht van aanrijding tussen twee fietsers toe
 38. PHR 100120 toetsingskader tzv afgewezen voorlopig deskundigenverhoor en voorlopig deskundigenbericht, na overlijden van verzoekers zoon in detentie
 39. GHARL 081019 Verzoek voorlopig getuigenverhoor, hangende hoger beroep, tzv val wn-er van trap; toegewezen
 40. GHSHE 090519 toewijzing van verzoek tot horen alle voorgedragen getuigen na val op parkeerterrein
 41. GHSHE 150819 Verzoek getuigenverhoor in sexueel misbruik pater in internaat; beoordelingskader; toegewezen
 42. RBGEL 130619 getuigenverhoren over en weer rond beschuldiging van opzettelijke veroorzaking ongeval
 43. RBAMS 010419 mishandeling met hamer, minderjarige getuige kan namen noemen, maar weigert uit vrees; benoeming bijzondere curator, verzoek tot gijzeling afgewezen
 44. RBLIM 051218 seksueel misbruik RK kerk; voorlopig getuigenverhoor afgewezen, strijd met de goede procesorde nu in bodemzaak pleidooi is gevraagd
 45. GHSHE 210219 Chroom 6; Verzoek aanvullend voorlopig deskundigenonderzoek in strijd met goede procesorde; hoofdzaak staat voor uitspraak
 46. RBMNE 180119 verzoek getuigenverhoor, met exhibitievordering ex 843a Rv terzake van naam en adresgegevens getuigen; toegewezen
 47. GHARL 300119 geen letsel; leidt verzoek voorlopig getuigenverhoor daadwerkelijke verstoring strafzaak?
 48. GHARL 110119 Voorlopig getuigenverhoor. Toetsingskader, Eventuele procedure tegen Jeugdbescherming en/of Leger des Heils
 49. GHAMS 040918 afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv betrokkenheid bij moordaanslag
 50. HR 070918 (geen letsel) verzoek voorlopig getuigenverhoor in samenloop met strafrechtelijk onderzoek, toetsingskader
 51. HR 300318 operatie bij ziekte van Quervain; klacht tegen afwijzing deskundigenbericht tijdens hoger beroep gegrond
 52. Hof Arnhem-Leeuwarden 130218 verzoek voorlopig getuigenverhoor; belang bij verzoekschrift gegeven; verzoek toewijsbaar
 53. HR 221217 Annotatie op cassatieblog.nl door Sikke Kingma: Wanneer kan een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor worden afgewezen?
 54. Rb Oost-Brabant 121217 afwijzing voorlopig getuigenverhoor; wn-er heeft geen belang bij het verzoek; wg-er dient invulling zorgplicht te bewijzen
 55. Rb Rotterdam 260917afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv strafzaak en nog aanhangig te maken zaak tegen derde partij
 56. Hof Den Haag 290817 verdenking opzettelijke aanrijding; onderdelen getuigenverklaring tegenstrijdig; aanvullend bewijs niet geleverd
 57. Hof Den Haag 200617 deskundigenbericht tijdens hoger beroep; vraagstelling voor evt. deskundige niet ter zake dienend; volgt afwijzing
 58. Hof Arnhem-Leeuwarden 210217 Verzoek om voorlopig deskundigenbericht aangehouden om de juiste (buitenlandse) verzekeraar op te roepen
 59. Hof 's-Hertogenbosch 100117 Val van geknikte ladder; ladder vernietigd na eenzijdig onderzoek verzekeraar importeur. Onderzoek deskundige tzv gevolgen bewijsnood SO
 60. Hof 's-Hertogenbosch 011216 mishandeling; afwijzing verzoeken tot houden getuigenverhoor vanwege strijd met goede procesorde
 61. Rb Midden-Nederland 100816 Deelgeschil. Bewijs toedracht van een ongeval. getuigenverhoor in het kader van het deelgeschil
 62. Rb Amsterdam 090616 Whiplashzaak, voorlopig getuigenverhoor ex-werkgever ziet niet op te bewijzen feiten die tot een beslissing van de zaak kunnen leiden
 63. EHRM: Nederlandse bestuursrechter had getuigenbewijs moeten toelaten - www.feltz.nl op 29-03-2016
 64. Rb Amsterdam 291015 Demmink-zaak; beroep op afwijzingsgronden voorlopig getuigenverhoor afgewezen; rb gelast getuigenverhoor
 65. Hof 's-Hertogenbosch 180615 seksueel misbruik RKK; verzoek voorlopig getuigenverhoor in burgerlijk recht, met oog op herzieningsprocedure in canoniek recht, gehonoreerd
 66. Hof 's-Hertogenbosch 180615 seksueel misbruik; geen gronden om voorlopig getuigenverhoor niet toe te staan
 67. Rb Rotterdam 270115 electrische schok electromonteur; verzoek voorlopig getuigenverhoor mbt toedracht ongeval toegewezen
 68. Rb Rotterdam 241214 verzoek Waarborgfonds om getuigen, op wiens schriftelijke verklaring bewijs in deelgeschilgeschil is gebaseerd, onder ede te horen; toegewezen
 69. Rb Midden-NL 031214 verzoek getuigenverhoor tzv schade en (gezondheid en werk) situatie voor en na aanrijding; toegewezen
 70. Rb Zeeland-West-Brabant 141113 rugklachten stratenmaker; medisch deskundigenbericht namens wg-er prematuur; belasting in arbeid staat niet vast
 71. Rb Den Haag 040414 beschikking voorlopig getuigenverhoor schietdrama Alphen; vragen aan psychiatrisch verpleegkundige en psychiater
 72. Rb Den Haag 181213 getuigenverhoor schietincident Alphen a/d Rijn; psychiater en psychiatrisch verpleegkundige kunnen zich beroepen op verschoningsrecht
 73. Hof Arnhem-Leeuwarden 261113 seksueel misbruik; bezwaren pastoor ivm oneigenlijk gebruik voorlopig getuigenverhoor afgewezen
 74. Hof 's-Gravenhage 061112 voorlopig getuigenverhoor tzv schietincident Alphen a/d Rijn gelast
 75. Hof Den Bosch 160909 verzoek deskundigenbericht prematuur nu aansprakelijkheid nog niet vaststaat
 76. HR 221209 Ingevolge art. 151 lid 2 Rv. staat tegenbewijs vrij. Hof had [eiser] tot dit bewijs moeten toelaten.
 77. HR 311008 aanbieden van bewijs door een deskundigenbericht geldt niet als bewijsaanbod
 78. HR 040408 bewijswaarde getuigenverklaring eiser
 79. HR 040507 partijgetuigen
 80. Hof Den Bosch 310106 bewijswaarde partijgetuigenverklaring; rol bewijsrisico (betreft koop/verkoop

Deze website maakt gebruik van cookies