Zoeken

Inloggen

Deskundigenbericht en Getuigenverhoor

Deskundigenbericht en Getuigenverhoor

Meer artikelen...

 1. RBROT 020322 Verzoek tot voorlopig getuigenverhoor tzv blootstelling aan blubberachtige substantie tijdens detentie toegewezen
 2. RBNHO 170222 Verzoek voorlopig deskundigenonderzoek niet-ontvankelijk, want geen rechtsverhouding tussen NN en verweerder
 3. RBDHA 180322 SARS-Cov-2 mondkapjesplicht; getuigen-/deskundigenverhoor afgewezen omdat al een collectieve actie aanhangig is (2)
 4. HR 110322 Collectieve actie; Stichting heeft onvoldoende belang bij voorlopig getuigenverhoor; Vereisten van art. 3:305a BW (2)
 5. RBZWB 210222 geen letsel; verzoeker hoeft in het verzoekschrift de te horen getuigen niet bij naam te noemen; globale omschrijving volstaat.
 6. RBOVE 021121- beperking van artikel 164 lid 2 Rv (beperkte bewijswaarde verklaring partijgetuige) geldt niet voor eisende werknemer; bewijslast rust op wg-er
 7. GHDHA 161121 jurisprudentie mbt tot een ogv 202 Rv gevraagd voorlopig deskundigenbericht is niet van toepassing in bodemzaak
 8. GHDHA 301121 Verzoek desk.ber. in hoger beroep tzv rekenrente; geen rechtens te respecteren belang; ism goede procesorde (2)
 9. RBGEL 191121 Verzoek voorlopig getuigenverhoor na uitglijden op werkplek toegestaan
 10. GHSHE 260821 hoger beroep na afwijzing horen politieagent in kader voorlopig getuigenverhoor slaagt niet; geen discrepantie tussen verklaring in registratieset en verklaring getuige verkeersongeval
 11. HR 120321 Verzoek heropening getuigenverhoor. Aan afwijzing van het verzoek te stellen eisen
 12. GHSHE 070121 Toewijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv bedrijfsongeval, hangende hoger beroep
 13. GHSHE 070121 Toewijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv bedrijfsongeval; herstelfunctie hoger beroep
 14. RBROT 180121 afwijzing getuigenverhoor; schade vanwege inkomsten uit zwart werk betreft schade aan niet-rechtmatige belangen (2)
 15. GHAMS 011220 hoger beroep desk. bericht tzv benoemde deskundige, vraagstelling en voorschot; niet ontvankelijk; geen beroep gedaan op doorbrekingsgronden
 16. GHSHE 011220 bewijsopdracht ten aanzien van toedracht ongeval/mishandeling bij discotheek
 17. GHARL 290920 Hoger beroep tegen gewijzigde vraagstelling voor deskundige ontvankelijk; vaststelling vraagstelling tzv SL laesie pols bij hoger in bed zetten patiente zkh
 18. RBNHO 060820 getuigenverhoor vanwege uitwijken met motor en val nadien
 19. GHSHE 140420 aanrijding tussen personenauto en vrachtwagen; onvoldoende aanleiding voor deskundigenbericht of getuigenverhoor
 20. GHAMS 301018 wn'er KLM krijgt een stelstuk op de benen (100 tot 150 kg); toewijzing getuigenverhoor; deskundigenbericht prematuur
 21. RBLIM 260320 afwijzing verzoek tot horen van gezamenlijk deskundige, nadat rechter in deelgeschil al oordeelde dat deskundige hoor en wederhoor heeft geschonden
 22. GHAMS 170320 Hof wijst, hangende bodemzaak, voorlopig getuigenverhoor m.b.t. toedracht van aanrijding tussen twee fietsers toe
 23. PHR 100120 toetsingskader tzv afgewezen voorlopig deskundigenverhoor en voorlopig deskundigenbericht, na overlijden van verzoekers zoon in detentie
 24. GHARL 081019 Verzoek voorlopig getuigenverhoor, hangende hoger beroep, tzv val wn-er van trap; toegewezen
 25. GHSHE 090519 toewijzing van verzoek tot horen alle voorgedragen getuigen na val op parkeerterrein
 26. GHSHE 150819 Verzoek getuigenverhoor in sexueel misbruik pater in internaat; beoordelingskader; toegewezen
 27. RBGEL 130619 getuigenverhoren over en weer rond beschuldiging van opzettelijke veroorzaking ongeval
 28. RBAMS 010419 mishandeling met hamer, minderjarige getuige kan namen noemen, maar weigert uit vrees; benoeming bijzondere curator, verzoek tot gijzeling afgewezen
 29. RBLIM 051218 seksueel misbruik RK kerk; voorlopig getuigenverhoor afgewezen, strijd met de goede procesorde nu in bodemzaak pleidooi is gevraagd
 30. GHSHE 210219 Chroom 6; Verzoek aanvullend voorlopig deskundigenonderzoek in strijd met goede procesorde; hoofdzaak staat voor uitspraak
 31. RBMNE 180119 verzoek getuigenverhoor, met exhibitievordering ex 843a Rv terzake van naam en adresgegevens getuigen; toegewezen
 32. GHARL 300119 geen letsel; leidt verzoek voorlopig getuigenverhoor daadwerkelijke verstoring strafzaak?
 33. GHARL 110119 Voorlopig getuigenverhoor. Toetsingskader, Eventuele procedure tegen Jeugdbescherming en/of Leger des Heils
 34. GHAMS 040918 afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv betrokkenheid bij moordaanslag
 35. HR 070918 (geen letsel) verzoek voorlopig getuigenverhoor in samenloop met strafrechtelijk onderzoek, toetsingskader
 36. HR 300318 operatie bij ziekte van Quervain; klacht tegen afwijzing deskundigenbericht tijdens hoger beroep gegrond
 37. Hof Arnhem-Leeuwarden 130218 verzoek voorlopig getuigenverhoor; belang bij verzoekschrift gegeven; verzoek toewijsbaar
 38. HR 221217 Annotatie op cassatieblog.nl door Sikke Kingma: Wanneer kan een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor worden afgewezen?
 39. Rb Oost-Brabant 121217 afwijzing voorlopig getuigenverhoor; wn-er heeft geen belang bij het verzoek; wg-er dient invulling zorgplicht te bewijzen
 40. Rb Rotterdam 260917afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv strafzaak en nog aanhangig te maken zaak tegen derde partij
 41. Hof Den Haag 290817 verdenking opzettelijke aanrijding; onderdelen getuigenverklaring tegenstrijdig; aanvullend bewijs niet geleverd
 42. Hof Den Haag 200617 deskundigenbericht tijdens hoger beroep; vraagstelling voor evt. deskundige niet ter zake dienend; volgt afwijzing
 43. Hof Arnhem-Leeuwarden 210217 Verzoek om voorlopig deskundigenbericht aangehouden om de juiste (buitenlandse) verzekeraar op te roepen
 44. Hof 's-Hertogenbosch 100117 Val van geknikte ladder; ladder vernietigd na eenzijdig onderzoek verzekeraar importeur. Onderzoek deskundige tzv gevolgen bewijsnood SO
 45. Hof 's-Hertogenbosch 011216 mishandeling; afwijzing verzoeken tot houden getuigenverhoor vanwege strijd met goede procesorde
 46. Rb Midden-Nederland 100816 Deelgeschil. Bewijs toedracht van een ongeval. getuigenverhoor in het kader van het deelgeschil
 47. Rb Amsterdam 090616 Whiplashzaak, voorlopig getuigenverhoor ex-werkgever ziet niet op te bewijzen feiten die tot een beslissing van de zaak kunnen leiden
 48. EHRM: Nederlandse bestuursrechter had getuigenbewijs moeten toelaten - www.feltz.nl op 29-03-2016
 49. Rb Amsterdam 291015 Demmink-zaak; beroep op afwijzingsgronden voorlopig getuigenverhoor afgewezen; rb gelast getuigenverhoor
 50. Hof 's-Hertogenbosch 180615 seksueel misbruik RKK; verzoek voorlopig getuigenverhoor in burgerlijk recht, met oog op herzieningsprocedure in canoniek recht, gehonoreerd
 51. Hof 's-Hertogenbosch 180615 seksueel misbruik; geen gronden om voorlopig getuigenverhoor niet toe te staan
 52. Rb Rotterdam 270115 electrische schok electromonteur; verzoek voorlopig getuigenverhoor mbt toedracht ongeval toegewezen
 53. Rb Rotterdam 241214 verzoek Waarborgfonds om getuigen, op wiens schriftelijke verklaring bewijs in deelgeschilgeschil is gebaseerd, onder ede te horen; toegewezen
 54. Rb Midden-NL 031214 verzoek getuigenverhoor tzv schade en (gezondheid en werk) situatie voor en na aanrijding; toegewezen
 55. Rb Zeeland-West-Brabant 141113 rugklachten stratenmaker; medisch deskundigenbericht namens wg-er prematuur; belasting in arbeid staat niet vast
 56. Rb Den Haag 040414 beschikking voorlopig getuigenverhoor schietdrama Alphen; vragen aan psychiatrisch verpleegkundige en psychiater
 57. Rb Den Haag 181213 getuigenverhoor schietincident Alphen a/d Rijn; psychiater en psychiatrisch verpleegkundige kunnen zich beroepen op verschoningsrecht
 58. Hof Arnhem-Leeuwarden 261113 seksueel misbruik; bezwaren pastoor ivm oneigenlijk gebruik voorlopig getuigenverhoor afgewezen
 59. Hof 's-Gravenhage 061112 voorlopig getuigenverhoor tzv schietincident Alphen a/d Rijn gelast
 60. Hof Den Bosch 160909 verzoek deskundigenbericht prematuur nu aansprakelijkheid nog niet vaststaat
 61. HR 221209 Ingevolge art. 151 lid 2 Rv. staat tegenbewijs vrij. Hof had [eiser] tot dit bewijs moeten toelaten.
 62. HR 311008 aanbieden van bewijs door een deskundigenbericht geldt niet als bewijsaanbod
 63. HR 040408 bewijswaarde getuigenverklaring eiser
 64. HR 040507 partijgetuigen
 65. Hof Den Bosch 310106 bewijswaarde partijgetuigenverklaring; rol bewijsrisico (betreft koop/verkoop

Deze website maakt gebruik van cookies