Zoeken

Inloggen

Expertise / Deskundigenbericht / Getuigenverhoor

Expertise / Deskundigenbericht / Getuigenverhoor

Meer artikelen...

 1. RBAMS 010419 mishandeling met hamer, minderjarige getuige kan namen noemen, maar weigert uit vrees; benoeming bijzondere curator, verzoek tot gijzeling afgewezen
 2. RBLIM 051218 seksueel misbruik RK kerk; voorlopig getuigenverhoor afgewezen, strijd met de goede procesorde nu in bodemzaak pleidooi is gevraagd
 3. RBMNE 180119 verzoek getuigenverhoor, met exhibitievordering ex 843a Rv terzake van naam en adresgegevens getuigen; toegewezen
 4. GHARL 300119 geen letsel; leidt verzoek voorlopig getuigenverhoor daadwerkelijke verstoring strafzaak?
 5. GHARL 110119 Voorlopig getuigenverhoor. Toetsingskader, Eventuele procedure tegen Jeugdbescherming en/of Leger des Heils
 6. GHAMS 040918 afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv betrokkenheid bij moordaanslag
 7. HR 070918 (geen letsel) verzoek voorlopig getuigenverhoor in samenloop met strafrechtelijk onderzoek, toetsingskader
 8. HR 300318 operatie bij ziekte van Quervain; klacht tegen afwijzing deskundigenbericht tijdens hoger beroep gegrond
 9. Hof Arnhem-Leeuwarden 130218 verzoek voorlopig getuigenverhoor; belang bij verzoekschrift gegeven; verzoek toewijsbaar
 10. HR 221217 Annotatie op cassatieblog.nl door Sikke Kingma: Wanneer kan een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor worden afgewezen?
 11. Rb Oost-Brabant 121217 afwijzing voorlopig getuigenverhoor; wn-er heeft geen belang bij het verzoek; wg-er dient invulling zorgplicht te bewijzen
 12. Rb Rotterdam 260917afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv strafzaak en nog aanhangig te maken zaak tegen derde partij
 13. Hof Den Haag 290817 verdenking opzettelijke aanrijding; onderdelen getuigenverklaring tegenstrijdig; aanvullend bewijs niet geleverd
 14. Hof Den Haag 200617 deskundigenbericht tijdens hoger beroep; vraagstelling voor evt. deskundige niet ter zake dienend; volgt afwijzing
 15. Hof Arnhem-Leeuwarden 210217 Verzoek om voorlopig deskundigenbericht aangehouden om de juiste (buitenlandse) verzekeraar op te roepen
 16. Hof 's-Hertogenbosch 100117 Val van geknikte ladder; ladder vernietigd na eenzijdig onderzoek verzekeraar importeur. Onderzoek deskundige tzv gevolgen bewijsnood SO
 17. Hof 's-Hertogenbosch 011216 mishandeling; afwijzing verzoeken tot houden getuigenverhoor vanwege strijd met goede procesorde
 18. Rb Midden-Nederland 100816 Deelgeschil. Bewijs toedracht van een ongeval. getuigenverhoor in het kader van het deelgeschil
 19. Rb Amsterdam 090616 Whiplashzaak, voorlopig getuigenverhoor ex-werkgever ziet niet op te bewijzen feiten die tot een beslissing van de zaak kunnen leiden
 20. EHRM: Nederlandse bestuursrechter had getuigenbewijs moeten toelaten - www.feltz.nl op 29-03-2016
 21. Rb Amsterdam 291015 Demmink-zaak; beroep op afwijzingsgronden voorlopig getuigenverhoor afgewezen; rb gelast getuigenverhoor
 22. Hof 's-Hertogenbosch 180615 seksueel misbruik RKK; verzoek voorlopig getuigenverhoor in burgerlijk recht, met oog op herzieningsprocedure in canoniek recht, gehonoreerd
 23. Hof 's-Hertogenbosch 180615 seksueel misbruik; geen gronden om voorlopig getuigenverhoor niet toe te staan
 24. Rb Rotterdam 270115 electrische schok electromonteur; verzoek voorlopig getuigenverhoor mbt toedracht ongeval toegewezen
 25. Rb Rotterdam 241214 verzoek Waarborgfonds om getuigen, op wiens schriftelijke verklaring bewijs in deelgeschilgeschil is gebaseerd, onder ede te horen; toegewezen
 26. Rb Midden-NL 031214 verzoek getuigenverhoor tzv schade en (gezondheid en werk) situatie voor en na aanrijding; toegewezen
 27. Rb Zeeland-West-Brabant 141113 rugklachten stratenmaker; medisch deskundigenbericht namens wg-er prematuur; belasting in arbeid staat niet vast
 28. Rb Den Haag 040414 beschikking voorlopig getuigenverhoor schietdrama Alphen; vragen aan psychiatrisch verpleegkundige en psychiater
 29. Rb Den Haag 181213 getuigenverhoor schietincident Alphen a/d Rijn; psychiater en psychiatrisch verpleegkundige kunnen zich beroepen op verschoningsrecht
 30. Hof Arnhem-Leeuwarden 261113 seksueel misbruik; bezwaren pastoor ivm oneigenlijk gebruik voorlopig getuigenverhoor afgewezen
 31. Hof 's-Gravenhage 061112 voorlopig getuigenverhoor tzv schietincident Alphen a/d Rijn gelast
 32. Hof Den Bosch 160909 verzoek deskundigenbericht prematuur nu aansprakelijkheid nog niet vaststaat
 33. HR 311008 aanbieden van bewijs door een deskundigenbericht geldt niet als bewijsaanbod
 34. HR 040408 bewijswaarde getuigenverklaring eiser
 35. HR 040507 partijgetuigen
 36. Hof Den Bosch 310106 bewijswaarde partijgetuigenverklaring; rol bewijsrisico (betreft koop/verkoop

Deze website maakt gebruik van cookies