Zoeken

Inloggen

Expertise / Deskundigenbericht / Getuigenverhoor

Expertise / Deskundigenbericht / Getuigenverhoor

Meer artikelen...

 1. GHSHE 140420 aanrijding tussen personenauto en vrachtwagen; onvoldoende aanleiding voor deskundigenbericht of getuigenverhoor
 2. GHAMS 301018 wn'er KLM krijgt een stelstuk op de benen (100 tot 150 kg); toewijzing getuigenverhoor; deskundigenbericht prematuur
 3. RBLIM 260320 afwijzing verzoek tot horen van gezamenlijk deskundige, nadat rechter in deelgeschil al oordeelde dat deskundige hoor en wederhoor heeft geschonden
 4. GHAMS 170320 Hof wijst, hangende bodemzaak, voorlopig getuigenverhoor m.b.t. toedracht van aanrijding tussen twee fietsers toe
 5. PHR 100120 toetsingskader tzv afgewezen voorlopig deskundigenverhoor en voorlopig deskundigenbericht, na overlijden van verzoekers zoon in detentie
 6. GHARL 081019 Verzoek voorlopig getuigenverhoor, hangende hoger beroep, tzv val wn-er van trap; toegewezen
 7. GHSHE 090519 toewijzing van verzoek tot horen alle voorgedragen getuigen na val op parkeerterrein
 8. GHSHE 150819 Verzoek getuigenverhoor in sexueel misbruik pater in internaat; beoordelingskader; toegewezen
 9. RBGEL 130619 getuigenverhoren over en weer rond beschuldiging van opzettelijke veroorzaking ongeval
 10. RBAMS 010419 mishandeling met hamer, minderjarige getuige kan namen noemen, maar weigert uit vrees; benoeming bijzondere curator, verzoek tot gijzeling afgewezen
 11. RBLIM 051218 seksueel misbruik RK kerk; voorlopig getuigenverhoor afgewezen, strijd met de goede procesorde nu in bodemzaak pleidooi is gevraagd
 12. GHSHE 210219 Chroom 6; Verzoek aanvullend voorlopig deskundigenonderzoek in strijd met goede procesorde; hoofdzaak staat voor uitspraak
 13. RBMNE 180119 verzoek getuigenverhoor, met exhibitievordering ex 843a Rv terzake van naam en adresgegevens getuigen; toegewezen
 14. GHARL 300119 geen letsel; leidt verzoek voorlopig getuigenverhoor daadwerkelijke verstoring strafzaak?
 15. GHARL 110119 Voorlopig getuigenverhoor. Toetsingskader, Eventuele procedure tegen Jeugdbescherming en/of Leger des Heils
 16. GHAMS 040918 afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv betrokkenheid bij moordaanslag
 17. HR 070918 (geen letsel) verzoek voorlopig getuigenverhoor in samenloop met strafrechtelijk onderzoek, toetsingskader
 18. HR 300318 operatie bij ziekte van Quervain; klacht tegen afwijzing deskundigenbericht tijdens hoger beroep gegrond
 19. Hof Arnhem-Leeuwarden 130218 verzoek voorlopig getuigenverhoor; belang bij verzoekschrift gegeven; verzoek toewijsbaar
 20. HR 221217 Annotatie op cassatieblog.nl door Sikke Kingma: Wanneer kan een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor worden afgewezen?
 21. Rb Oost-Brabant 121217 afwijzing voorlopig getuigenverhoor; wn-er heeft geen belang bij het verzoek; wg-er dient invulling zorgplicht te bewijzen
 22. Rb Rotterdam 260917afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv strafzaak en nog aanhangig te maken zaak tegen derde partij
 23. Hof Den Haag 290817 verdenking opzettelijke aanrijding; onderdelen getuigenverklaring tegenstrijdig; aanvullend bewijs niet geleverd
 24. Hof Den Haag 200617 deskundigenbericht tijdens hoger beroep; vraagstelling voor evt. deskundige niet ter zake dienend; volgt afwijzing
 25. Hof Arnhem-Leeuwarden 210217 Verzoek om voorlopig deskundigenbericht aangehouden om de juiste (buitenlandse) verzekeraar op te roepen
 26. Hof 's-Hertogenbosch 100117 Val van geknikte ladder; ladder vernietigd na eenzijdig onderzoek verzekeraar importeur. Onderzoek deskundige tzv gevolgen bewijsnood SO
 27. Hof 's-Hertogenbosch 011216 mishandeling; afwijzing verzoeken tot houden getuigenverhoor vanwege strijd met goede procesorde
 28. Rb Midden-Nederland 100816 Deelgeschil. Bewijs toedracht van een ongeval. getuigenverhoor in het kader van het deelgeschil
 29. Rb Amsterdam 090616 Whiplashzaak, voorlopig getuigenverhoor ex-werkgever ziet niet op te bewijzen feiten die tot een beslissing van de zaak kunnen leiden
 30. EHRM: Nederlandse bestuursrechter had getuigenbewijs moeten toelaten - www.feltz.nl op 29-03-2016
 31. Rb Amsterdam 291015 Demmink-zaak; beroep op afwijzingsgronden voorlopig getuigenverhoor afgewezen; rb gelast getuigenverhoor
 32. Hof 's-Hertogenbosch 180615 seksueel misbruik RKK; verzoek voorlopig getuigenverhoor in burgerlijk recht, met oog op herzieningsprocedure in canoniek recht, gehonoreerd
 33. Hof 's-Hertogenbosch 180615 seksueel misbruik; geen gronden om voorlopig getuigenverhoor niet toe te staan
 34. Rb Rotterdam 270115 electrische schok electromonteur; verzoek voorlopig getuigenverhoor mbt toedracht ongeval toegewezen
 35. Rb Rotterdam 241214 verzoek Waarborgfonds om getuigen, op wiens schriftelijke verklaring bewijs in deelgeschilgeschil is gebaseerd, onder ede te horen; toegewezen
 36. Rb Midden-NL 031214 verzoek getuigenverhoor tzv schade en (gezondheid en werk) situatie voor en na aanrijding; toegewezen
 37. Rb Zeeland-West-Brabant 141113 rugklachten stratenmaker; medisch deskundigenbericht namens wg-er prematuur; belasting in arbeid staat niet vast
 38. Rb Den Haag 040414 beschikking voorlopig getuigenverhoor schietdrama Alphen; vragen aan psychiatrisch verpleegkundige en psychiater
 39. Rb Den Haag 181213 getuigenverhoor schietincident Alphen a/d Rijn; psychiater en psychiatrisch verpleegkundige kunnen zich beroepen op verschoningsrecht
 40. Hof Arnhem-Leeuwarden 261113 seksueel misbruik; bezwaren pastoor ivm oneigenlijk gebruik voorlopig getuigenverhoor afgewezen
 41. Hof 's-Gravenhage 061112 voorlopig getuigenverhoor tzv schietincident Alphen a/d Rijn gelast
 42. Hof Den Bosch 160909 verzoek deskundigenbericht prematuur nu aansprakelijkheid nog niet vaststaat
 43. HR 221209 Ingevolge art. 151 lid 2 Rv. staat tegenbewijs vrij. Hof had [eiser] tot dit bewijs moeten toelaten.
 44. HR 311008 aanbieden van bewijs door een deskundigenbericht geldt niet als bewijsaanbod
 45. HR 040408 bewijswaarde getuigenverklaring eiser
 46. HR 040507 partijgetuigen
 47. Hof Den Bosch 310106 bewijswaarde partijgetuigenverklaring; rol bewijsrisico (betreft koop/verkoop

Deze website maakt gebruik van cookies