Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Den Bosch 310106 bewijswaarde partijgetuigenverklaring; rol bewijsrisico (betreft koop/verkoop

Hof Den Bosch 31-01-06 bewijswaarde partijgetuigenverklaring; rol bewijsrisico (nb: betreft koop/verkoop-kwestie)
4.8.2. Het hof overweegt dat de rechtbank terecht alleen ten aanzien van de verklaring van [appellante], en niet ook ten aanzien van die van [geïntimeerde sub 2], heeft overwogen dat de verklaring geen bewijs in haar voordeel kan opleveren aangezien art. 179 lid 4 Rv, evenals art. 164 lid 2 Rv, bepaalt dat de beperking van de bewijskracht van een partijgetuigenverklaring alleen geldt voor feiten waarvoor die partij het bewijsrisico draagt. In dit geval is het [appellante] die dat risico draagt en niet [geïntimeerde sub 2]. De verklaring van [appellante] kan alleen bewijs in haar voordeel opleveren, indien aanvullend bewijs voorhanden is dat zodanig sterk is en zulke essentiële punten betreft dat het haar verklaring voldoende geloofwaardig maakt (zie onder meer: HR 7 april 2000, NJ 2001,32).
LJN
AZ2453

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies