Zoeken

Inloggen

Artikelen

HR 040408 bewijswaarde getuigenverklaring eiser

HR 040408 bewijswaarde getuigenverklaring eiser
Casus
Het gaat om betaling van nog openstaande facturen en de stelplicht- en bewijslastverdeling.
Rechtsvraag:
Heeft het hof ten onrechte, althans onbegrijpelijkerwijs, de verklaring van de getuige van eiser onderworpen geacht aan de beperkte bewijskracht van art. 164 lid 2, nu eiser terzake de bewijslast niet droeg?
Beslissing:
Ja. Die bepaling is immers niet van toepassing op de getuigenverklaring van een partij op wie de bewijslast niet rust (vgl. HR 17 januari 2003, nr. C01/154, NJ 2003, 176). (rov. 3.5.2).
JWB

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies