Zoeken

Inloggen

Faillissement/Schuldsanering Slachtoffer

Faillissement/Schuldsanering Slachtoffer

Meer artikelen...

 1. GHARL 280322 immateriële schadevergoeding valt in schuldsaneringsboedel
 2. RBOVE 221121 Afwijzing verzoek WSNP; schuldhulpverlener was niet op de hoogte van vso met € 10.000,00 schadevergoeding
 3. RBNHO 281020 geen inkomenschade over WSNP-periode omdat gedurende de WSNP inkomsten afgedragen dienen te worden aan schuldeisers
 4. RBMNE 100519 bewind ihk van schuldsanering is geen beschermingsbewind [verzoekster is zelf bevoegd om te procederen en bewindvoerder hoeft procedure niet over te nemen
 5. Hof Den Bosch 110417 (Voormalig) saniet stelt zelf hoger beroep in. Deze onbevoegd verrichte proceshandeling is daarna bekrachtigd waardoor appellant ontvankelijk is.
 6. Rb Den Haag 291216 Letselschadevergoeding niet aan boedel betaald. Verwijt treft ook partner. Einde WSNP zonder schone lei
 7. Rb Den Haag 291216 Letselschadevergoeding niet aan boedel betaald. Tekortschieten informatieplicht leidt tot einde WSNP zonder schone lei.
 8. Rb Noord-Holland 161015 schuldsanering; uitkering smartengeld schadefonds geweldsmisdrijven behoort tot de boedel
 9. Rb Rotterdam 200514 faillissement; schone lei wordt geweigerd ivm ontvangen schade-uitkering die deels aan boedel toekomt maar niet aan boedel is afgedragen
 10. Geen hoger beroep gefailleerde tegen goedkeuring schikking houdende beëindiging geding - mr. Mirella Peletier 21/03/2013
 11. Rb 's-Gravenhage 200912 faillissementsperikelen in zaak X/Verkruisen/NLS
 12. Rb Almelo 170609, Verzekeraar dient de uitkering nogmaals aan de curator te betalen
 13. HR 241106 geconcretiseerde aanspraak op smartengeld valt in boedel; aanspraak (?) inzake materiële schade eveneens
 14. Rb Den Bosch 310106 Letselschadeuitkering valt in boedel
 15. Rb Zwolle 040106 levensverzekering betaald met smartengeld; verknochtheid bij scheiding

Deze website maakt gebruik van cookies