Zoeken

Inloggen

Artikelen

RBMNE 100519 bewind ihk van schuldsanering is geen beschermingsbewind [verzoekster is zelf bevoegd om te procederen en bewindvoerder hoeft procedure niet over te nemen

RBMNE 100519 afwijzing verzoek om bevoorschotting; nader medisch en arbeidsdeskundig onderzoek is nodig 
- bewind ihk van schuldsanering is geen beschermingsbewind [verzoekster is zelf bevoegd om te procederen en bewindvoerder hoeft procedure niet over te nemen
- kosten niet redelijk nu aan verzoek om bevoorschotting geen onafhankelijk medisch rapport ten grondslag ligt
- uitvoerbaarbijvoorraadverklaring afgewezen omdat tegen de beschikking geen hogere voorziening openstaat op grond van artikel 1019bb

Eerst een formeel punt; bewind

2.6.
In haar verweerschrift heeft ASR opgemerkt dat uit het Centrale Insolventie Register en het uittreksel uit de KvK blijkt dat [verzoekster] sinds 13 november 2018 in een schuldsaneringstraject zit. [verzoekster] heeft ASR hierover niet geïnformeerd. ASR vindt dat dit wel op haar weg had gelegen, vooral omdat zij dan niet meer bevrijdend kan betalen aan [verzoekster] .

2.7.
Tijdens de mondelinge behandeling heeft [verzoekster] bevestigd dat zij is toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. De reden daarvan is dat zij door de beëindiging van de bevoorschotting medio 2018 de maandelijkse afbetaling van de restschuld van de voormalige echtelijke woning niet meer kon betalen, waarna de bank die schuld heeft opgeëist. Verder heeft zij aangegeven dat er een bewindvoerder is benoemd, maar dat die niets doet, dat er geen bewindvoerdersrekening is geopend en dat zij alles nog steeds betaalt en ontvangt via haar eigen rekening. [verzoekster] en haar advocaat hebben over deze deelgeschilprocedure geen contact gehad met de bewindvoerder.

2.8.
Zoals ook hiervoor al is vermeld is tijdens de mondelinge behandeling afgesproken dat de advocaat van [verzoekster] de bewindvoerder van [verzoekster] zal benaderen en de rechtbank hierover zal informeren. Dit is gebeurd met het faxbericht van 28 maart 2019 van mr. Hendriks-van Vugt. Uit het e-mailbericht van 19 maart 2019 van de bewindvoerder, mevrouw [B] , dat als bijlage bij dat faxbericht is gevoegd, leidt de rechtbank af dat het inderdaad gaat om bewind op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Niet is gesteld of gebleken dat daarnaast ook sprake is van beschermingsbewind. Dit betekent dat [verzoekster] zelf bevoegd is om te procederen en dat het niet nodig is dat de procedure door de bewindvoerder wordt overgenomen. Eventuele kosten komen voor rekening van [verzoekster] . Ook kan er bevrijdend worden betaald aan [verzoekster] . Dit betekent dat de rechtbank het verzoek van [verzoekster] inhoudelijk kan beoordelen.

ECLI:NL:RBMNE:2019:2506

 

Deze website maakt gebruik van cookies